exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Házsongárdi temető

Házsongárdi temető
Cavoul Bánffy Cimitirul Hajongard Cluj
Wikizoli, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
temető
Jelenleg:
temető
Felekezet:
evangélikus
Cím:
Strada Matei Basarab
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7655568957, 23.5917124041
Google térkép:

Története

1585. május 11-én alapította a kolozsvári közgyűlés, azaz a százférfiak és a tizenkét esküdt együttes ülése, a pestisjárvány kezdetén. Az idők folyamán többször kibővítették, így jött létre 1739-ben J. F. de Gladys ezredes adományából a lutheránus temetőkert, majd 1840-ben a régi zsidó temető. 1885-ben a temetőt rendezték, sok gazdátlan régi követ kiemeltek a helyéről, kijelölték a parcellákat, elkezdték a fásítást. A 19. század végén dél felé kibővítették, itt nyílt meg 1892-ben az új zsidó temető és 1914-ben a honvédsírkert. A ravatalozó kápolnát és az irodaépületet 1897-ben építették.

A 14 hektáron több mint 400, főként magyar nevezetes személy sírkövét találhatjuk. A kolozsvári román lakosság arányának növekedésével a temetőben is egyre több román sír lett.

2010 áprilisában a Házsongárd Alapítvány és a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság több mint kétszáz sír műemlékké nyilvánítását kérték a (román) Kulturális és Művelődésügyi Minisztériumtól. 2011-ben Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter 394 síremléket nyilvánított műemlékké.

{"item":"sight","set":{"sightId":1396,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Matei Basarab","mapdata":"1|2269|1764","gps_lat":"46.7655568957","gps_long":"23.5917124041","religion":3,"oldtype":"42","newtype":"42","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Hazsongardi-temeto-Kolozsvar-8","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Wikizoli, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cavoul_B%C3%A1nffy_Cimitirul_Hajongard_Cluj.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cavoul B\u00e1nffy Cimitirul Hajongard Cluj\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e5\/Cavoul_B%C3%A1nffy_Cimitirul_Hajongard_Cluj.jpg\/512px-Cavoul_B%C3%A1nffy_Cimitirul_Hajongard_Cluj.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cavoul_B%C3%A1nffy_Cimitirul_Hajongard_Cluj.jpg\u0022\u003EWikizoli\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"H\u00e1zsong\u00e1rdi temet\u0151","note":"","history":"1585. m\u00e1jus 11-\u00e9n alap\u00edtotta a kolozsv\u00e1ri k\u00f6zgy\u0171l\u00e9s, azaz a sz\u00e1zf\u00e9rfiak \u00e9s a tizenk\u00e9t esk\u00fcdt egy\u00fcttes \u00fcl\u00e9se, a pestisj\u00e1rv\u00e1ny kezdet\u00e9n. Az id\u0151k folyam\u00e1n t\u00f6bbsz\u00f6r kib\u0151v\u00edtett\u00e9k, \u00edgy j\u00f6tt l\u00e9tre 1739-ben J. F. de Gladys ezredes adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l a luther\u00e1nus temet\u0151kert, majd 1840-ben a r\u00e9gi zsid\u00f3 temet\u0151. 1885-ben a temet\u0151t rendezt\u00e9k, sok gazd\u00e1tlan r\u00e9gi k\u00f6vet kiemeltek a hely\u00e9r\u0151l, kijel\u00f6lt\u00e9k a parcell\u00e1kat, elkezdt\u00e9k a f\u00e1s\u00edt\u00e1st. A 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n d\u00e9l fel\u00e9 kib\u0151v\u00edtett\u00e9k, itt ny\u00edlt meg 1892-ben az \u00faj zsid\u00f3 temet\u0151 \u00e9s 1914-ben a honv\u00e9ds\u00edrkert. A ravataloz\u00f3 k\u00e1poln\u00e1t \u00e9s az iroda\u00e9p\u00fcletet 1897-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k.@\nA 14 hekt\u00e1ron t\u00f6bb mint 400, f\u0151k\u00e9nt magyar nevezetes szem\u00e9ly s\u00edrk\u00f6v\u00e9t tal\u00e1lhatjuk. A kolozsv\u00e1ri rom\u00e1n lakoss\u00e1g ar\u00e1ny\u00e1nak n\u00f6veked\u00e9s\u00e9vel a temet\u0151ben is egyre t\u00f6bb rom\u00e1n s\u00edr lett.@\n2010 \u00e1prilis\u00e1ban a H\u00e1zsong\u00e1rd Alap\u00edtv\u00e1ny \u00e9s a Kelemen Lajos M\u0171eml\u00e9kv\u00e9d\u0151 T\u00e1rsas\u00e1g t\u00f6bb mint k\u00e9tsz\u00e1z s\u00edr m\u0171eml\u00e9kk\u00e9 nyilv\u00e1n\u00edt\u00e1s\u00e1t k\u00e9rt\u00e9k a (rom\u00e1n) Kultur\u00e1lis \u00e9s M\u0171vel\u0151d\u00e9s\u00fcgyi Miniszt\u00e9riumt\u00f3l. 2011-ben Kelemen Hunor kultur\u00e1lis \u00e9s \u00f6r\u00f6ks\u00e9gv\u00e9delmi miniszter 394 s\u00edreml\u00e9ket nyilv\u00e1n\u00edtott m\u0171eml\u00e9kk\u00e9.\n&\nwikipedia: H\u00e1zsong\u00e1rdi temet\u0151|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/H%C3%A1zsong%C3%A1rdi_temet%C5%91","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}