exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Gyulay-palota, Wass-ház

Gyulay-palota, Wass-ház
Kolozsvar Wass Haz
Istvánka, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Cím:
Piata Unirii 11
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7690892296, 23.5891464641
Google térkép:

Története

A 15-16. századi polgárházat a 18. században a gróf Gyulay család vásárolta meg. A 18. század végén két udvaros barokk stílusú palotává alakították. A 19. század elején klasszicista stílusban végeztek rajta javításokat Josef Leder irányításával.

1814-1818 között az épületben szerkesztette Döbrentei Gábor Erdély első magyar nyelvű tudományos folyóiraták, az Erdélyi Múzeumot. Később itt lakott és itt írta meg utazási naplóját Bölöni Farkas Sándor, Észak-Amerika első magyar ismertetője. Gróf Gyulai Franciska és gróf Wass György gyermeke, Wass Ottília alakíttatta át a homlokzatát historizáló stílusban. Végrendeletében az Erdélyi Múzeum Egyesületre hagyományozta. 1886-ban Dunky Kálmán és Ferenc fényképészeti műtermet nyitottak földszintjén. Ők fényképezték a Mátyás-szobor leleplezését is.

{"item":"sight","set":{"sightId":1429,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Piata Unirii 11","mapdata":"1|1980|1188","gps_lat":"46.7690892296","gps_long":"23.5891464641","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Wass-haz--Kolozsvar-978","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=405","picture":"\u003Ca title=\u0022Istv\u00e1nka, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Wass_Haz.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Wass Haz\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/86\/Kolozsvar_Wass_Haz.JPG\/256px-Kolozsvar_Wass_Haz.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Wass_Haz.JPG\u0022\u003EIstv\u00e1nka\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Gyulay-palota, Wass-h\u00e1z","note":"","history":"A 15-16. sz\u00e1zadi polg\u00e1rh\u00e1zat a 18. sz\u00e1zadban a gr\u00f3f Gyulay csal\u00e1d v\u00e1s\u00e1rolta meg. A 18. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n k\u00e9t udvaros barokk st\u00edlus\u00fa palot\u00e1v\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k. A 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n klasszicista st\u00edlusban v\u00e9geztek rajta jav\u00edt\u00e1sokat Josef Leder ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1val.@\n1814-1818 k\u00f6z\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletben szerkesztette D\u00f6brentei G\u00e1bor Erd\u00e9ly els\u0151 magyar nyelv\u0171 tudom\u00e1nyos foly\u00f3irat\u00e1k, az Erd\u00e9lyi M\u00fazeumot. K\u00e9s\u0151bb itt lakott \u00e9s itt \u00edrta meg utaz\u00e1si napl\u00f3j\u00e1t B\u00f6l\u00f6ni Farkas S\u00e1ndor, \u00c9szak-Amerika els\u0151 magyar ismertet\u0151je. Gr\u00f3f Gyulai Franciska \u00e9s gr\u00f3f Wass Gy\u00f6rgy gyermeke, Wass Ott\u00edlia alak\u00edttatta \u00e1t a homlokzat\u00e1t historiz\u00e1l\u00f3 st\u00edlusban. V\u00e9grendelet\u00e9ben az Erd\u00e9lyi M\u00fazeum Egyes\u00fcletre hagyom\u00e1nyozta. 1886-ban Dunky K\u00e1lm\u00e1n \u00e9s Ferenc f\u00e9nyk\u00e9p\u00e9szeti m\u0171termet nyitottak f\u00f6ldszintj\u00e9n. \u0150k f\u00e9nyk\u00e9pezt\u00e9k a M\u00e1ty\u00e1s-szobor leleplez\u00e9s\u00e9t is.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}