exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Filstich-Kemény-ház

Filstich-Kemény-ház
Kolozsvar Wass Filstich haz
Istvánka, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Cím:
Piaţa Unirii 27.
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7709675236, 23.5896675781
Google térkép:

Története

A 16. századi ház 1595-ben került Filstich Péter kolozsvári kamaraispán tulajdonába. 1597-ben átépítéseken esett át. 1603-ban itt szállt meg Krausenek Pál, a Basta mellett tevékenykedő császári biztos. 1607-ben Homonnai Bálint is itt szállt meg, akit a fejedelmi címre Bocskai István jelölt, de végül nem kapta azt meg. 1608-ban itt szállt meg, amikor feleségül vette Báthory Annát, Báthory Gábor fejedelem hugát. A 18. században a Kemény családhoz került. Kemény Miklóstól fia, a grófi címet nyert Sámuel örökölte. Ő iktári Bethlen Katát vette el, tőlük gyermekeik örökölték. A 19. század elején későbarokk stílusban alakították át. Ifjabb Kemény Sámuel 1845-ben itt látta vendégül Vörösmarty Mihályt és Deák Ferencet. Az ő nevéhez fűződik az Erdélyi Múzeum megalapításának gondolata.

{"item":"sight","set":{"sightId":1428,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Unirii 27.","mapdata":"1|2030|866","gps_lat":"46.7709675236","gps_long":"23.5896675781","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Filstich-Kemeny-haz-Kolozsvar-1123","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=256","picture":"\u003Ca title=\u0022Istv\u00e1nka, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Wass_Filstich_haz.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Wass Filstich haz\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/da\/Kolozsvar_Wass_Filstich_haz.JPG\/256px-Kolozsvar_Wass_Filstich_haz.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Wass_Filstich_haz.JPG\u0022\u003EIstv\u00e1nka\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Filstich-Kem\u00e9ny-h\u00e1z","note":"","history":"A 16. sz\u00e1zadi h\u00e1z 1595-ben ker\u00fclt Filstich P\u00e9ter kolozsv\u00e1ri kamaraisp\u00e1n tulajdon\u00e1ba. 1597-ben \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9seken esett \u00e1t. 1603-ban itt sz\u00e1llt meg Krausenek P\u00e1l, a Basta mellett tev\u00e9kenyked\u0151 cs\u00e1sz\u00e1ri biztos. 1607-ben Homonnai B\u00e1lint is itt sz\u00e1llt meg, akit a fejedelmi c\u00edmre Bocskai Istv\u00e1n jel\u00f6lt, de v\u00e9g\u00fcl nem kapta azt meg. 1608-ban itt sz\u00e1llt meg, amikor feles\u00e9g\u00fcl vette B\u00e1thory Ann\u00e1t, B\u00e1thory G\u00e1bor fejedelem hug\u00e1t. A 18. sz\u00e1zadban a Kem\u00e9ny csal\u00e1dhoz ker\u00fclt. Kem\u00e9ny Mikl\u00f3st\u00f3l fia, a gr\u00f3fi c\u00edmet nyert S\u00e1muel \u00f6r\u00f6k\u00f6lte. \u0150 ikt\u00e1ri Bethlen Kat\u00e1t vette el, t\u0151l\u00fck gyermekeik \u00f6r\u00f6k\u00f6lt\u00e9k. A 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n k\u00e9s\u0151barokk st\u00edlusban alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t. Ifjabb Kem\u00e9ny S\u00e1muel 1845-ben itt l\u00e1tta vend\u00e9g\u00fcl V\u00f6r\u00f6smarty Mih\u00e1lyt \u00e9s De\u00e1k Ferencet. Az \u0151 nev\u00e9hez f\u0171z\u0151dik az Erd\u00e9lyi M\u00fazeum megalap\u00edt\u00e1s\u00e1nak gondolata.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}