exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Ferences templom és kolostor

Ferences templom és kolostor
Kolozsvár 03
Taz666, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom és kolostor
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Piaţa Muzeului
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7719323535, 23.5878698556
Google térkép:

Története

1397-ben említették először a domonkosokat Kolozsváron. A 15. század második felében épült a templom és a kolostor késő gótikus stílusban, a korábbi, feltehetőleg a 15. század elejére tehető épület felhasználásával. 1455-ben Hunyadi János só adományt tett az építésére. 1500 körül a templomot új hálóboltozattal fedték be. A reformáció következtében a domonkosoknak távozniuk kellett a városból, de továbbra si az épületben működött a város iskolája. 1556-ban Izabella királyné átmenetileg itt szállt meg. 1609-ben Báthory Gábor a templomot a reformátusoknak engedte át, akik később a kolostorban az unitárius iskola mellett református iskolát működtettek. Ebből az időszakból jelentős számú fali firka maradt meg. A 17. század végén a katolikusok szerezték vissza. Először jezsuiták, majd 1725-ben ferencesek költöztek bele. A 18. században a templomot és a kolostort barokk sítusan alakították át. 1920 és 1908 között Miller István és Lux Kálmán vezetésével állították helyre, ez határozza meg a mai arculatát.

{"item":"sight","set":{"sightId":1382,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Muzeului","mapdata":"1|1824|703","gps_lat":"46.7719323535","gps_long":"23.5878698556","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"9","homepage":"http:\/\/ofm.ro\/kolozsvariferencesek\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ferences-templom-es-kolostor-Kolozsvar-3187","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Taz666, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_03.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kolozsv\u00e1r 03\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/24\/Kolozsv%C3%A1r_03.JPG\/256px-Kolozsv%C3%A1r_03.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_03.JPG\u0022\u003ETaz666\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Ferences templom \u00e9s kolostor","note":"","history":"1397-ben eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r a domonkosokat Kolozsv\u00e1ron. A 15. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben \u00e9p\u00fclt a templom \u00e9s a kolostor k\u00e9s\u0151 g\u00f3tikus st\u00edlusban, a kor\u00e1bbi, feltehet\u0151leg a 15. sz\u00e1zad elej\u00e9re tehet\u0151 \u00e9p\u00fclet felhaszn\u00e1l\u00e1s\u00e1val. 1455-ben Hunyadi J\u00e1nos s\u00f3 adom\u00e1nyt tett az \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re. 1500 k\u00f6r\u00fcl a templomot \u00faj h\u00e1l\u00f3boltozattal fedt\u00e9k be. A reform\u00e1ci\u00f3 k\u00f6vetkezt\u00e9ben a domonkosoknak t\u00e1vozniuk kellett a v\u00e1rosb\u00f3l, de tov\u00e1bbra si az \u00e9p\u00fcletben m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a v\u00e1ros iskol\u00e1ja. 1556-ban Izabella kir\u00e1lyn\u00e9 \u00e1tmenetileg itt sz\u00e1llt meg. 1609-ben B\u00e1thory G\u00e1bor a templomot a reform\u00e1tusoknak engedte \u00e1t, akik k\u00e9s\u0151bb a kolostorban az unit\u00e1rius iskola mellett reform\u00e1tus iskol\u00e1t m\u0171k\u00f6dtettek. Ebb\u0151l az id\u0151szakb\u00f3l jelent\u0151s sz\u00e1m\u00fa fali firka maradt meg. A 17. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n a katolikusok szerezt\u00e9k vissza. El\u0151sz\u00f6r jezsuit\u00e1k, majd 1725-ben ferencesek k\u00f6lt\u00f6ztek bele. A 18. sz\u00e1zadban a templomot \u00e9s a kolostort barokk s\u00edtusan alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t. 1920 \u00e9s 1908 k\u00f6z\u00f6tt Miller Istv\u00e1n \u00e9s Lux K\u00e1lm\u00e1n vezet\u00e9s\u00e9vel \u00e1ll\u00edtott\u00e1k helyre, ez hat\u00e1rozza meg a mai arculat\u00e1t.\n&\nwikipedia: Ferences templom \u00e9s kolostor (Kolozsv\u00e1r)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Ferences_templom_%C3%A9s_kolostor_(Kolozsv%C3%A1r)","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}