exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Felsővárosi Református templom, Kakasos templom

Biserica Reformată IV cu Cocoş
Felsővárosi Református templom, Kakasos templom
Biserica Reformată IV cu Cocoş
Kvár Kakasos templom
Pasztilla, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Cím:
Calea Moților 84
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7651543742, 23.5753967336
Google térkép:

Története

A kolozsváriak Kakasos templom néven ismerik a Monostori úton elhelyezkedő, magyar szecessziós stílusban épült Felsővárosi református templomot.

A gróf Nemes család Népkert néven a telek egy részét megnyitotta a nagyközönségnek. Az 1840-es években szabadtéri színházi előadásokat is tartottak itt. 1903-ban a Nemes-kert nagyobbik részét a református egyház vette meg. Spáda János helyi építőmester neogótikus templomra vonatkozó tervét a presbitérium leegyszerűsítve fogadta el 1910-ben. A parochiális tanács kifogására Kós Károly végül saját terveket készített. Az építkezést 1913. június 1-jén kezdték el, az elkészült templomot 1914. március 22-én szentelték fel. A templom belsejét kalotaszegi motívumok díszítik: a mennyezete festett kazettás. A kazetták tervezője Muhits Sándor iparművészeti tanár, a festőjük Szántó Gergely volt. A templom déli oldalán levő torony csúcsán kakas van; innen ered a templom neve.

{"item":"sight","set":{"sightId":1386,"townId":61,"active":1,"name_LO":"Biserica Reformat\u0103 IV cu Coco\u015f","address":"Calea Mo\u021bilor 84","mapdata":"1|365|1853","gps_lat":"46.7651543742","gps_long":"23.5753967336","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kakasos-templom-Kolozsvar-1126","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=241","picture":"\u003Ca title=\u0022Pasztilla, CC BY-SA 3.0 <http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kv%C3%A1r_Kakasos_templom.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kv\u00e1r Kakasos templom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/3\/3c\/Kv%C3%A1r_Kakasos_templom.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kv%C3%A1r_Kakasos_templom.jpg\u0022\u003EPasztilla\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Fels\u0151v\u00e1rosi Reform\u00e1tus templom, Kakasos templom","note":"","history":"A kolozsv\u00e1riak Kakasos templom n\u00e9ven ismerik a Monostori \u00faton elhelyezked\u0151, magyar szecesszi\u00f3s st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt Fels\u0151v\u00e1rosi reform\u00e1tus templomot.@\nA gr\u00f3f Nemes csal\u00e1d N\u00e9pkert n\u00e9ven a telek egy r\u00e9sz\u00e9t megnyitotta a nagyk\u00f6z\u00f6ns\u00e9gnek. Az 1840-es \u00e9vekben szabadt\u00e9ri sz\u00ednh\u00e1zi el\u0151ad\u00e1sokat is tartottak itt. 1903-ban a Nemes-kert nagyobbik r\u00e9sz\u00e9t a reform\u00e1tus egyh\u00e1z vette meg. Sp\u00e1da J\u00e1nos helyi \u00e9p\u00edt\u0151mester neog\u00f3tikus templomra vonatkoz\u00f3 terv\u00e9t a presbit\u00e9rium leegyszer\u0171s\u00edtve fogadta el 1910-ben. A parochi\u00e1lis tan\u00e1cs kifog\u00e1s\u00e1ra K\u00f3s K\u00e1roly v\u00e9g\u00fcl saj\u00e1t terveket k\u00e9sz\u00edtett. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9st 1913. j\u00fanius 1-j\u00e9n kezdt\u00e9k el, az elk\u00e9sz\u00fclt templomot 1914. m\u00e1rcius 22-\u00e9n szentelt\u00e9k fel. A templom belsej\u00e9t kalotaszegi mot\u00edvumok d\u00edsz\u00edtik: a mennyezete festett kazett\u00e1s. A kazett\u00e1k tervez\u0151je Muhits S\u00e1ndor iparm\u0171v\u00e9szeti tan\u00e1r, a fest\u0151j\u00fck Sz\u00e1nt\u00f3 Gergely volt. A templom d\u00e9li oldal\u00e1n lev\u0151 torony cs\u00facs\u00e1n kakas van; innen ered a templom neve.\n&\nwikipedia: Kakasos templom (Kolozsv\u00e1r)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Kakasos_templom_(Kolozsv%C3%A1r)","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}