exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Fájdalmas Szűzanya templom

Biserica Sfânta Fecioară Îndurerată
Fájdalmas Szűzanya templom
Biserica Sfânta Fecioară Îndurerată
MamasturuluiNr12 (8)
Țetcu Mircea Rareș, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Calea Mănăștur 16
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7624028976, 23.5699685367
Google térkép:

Története

Miután Báthory István erdélyi fejedelem visszavásárolta és a jezsuiták kezelésére bízta a kolozsmonostori bencés apátságot, a Szent Benedek kolostor romjaiból kastélyt építtetett, benne kápolnával a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére. Ide költöztek 1579-ben a jezsuiták. A Báthori-házban 1902-ig kapott otthont a Fájdalmas Szűzanya kápolna. Mivel az épület már 1894-ben a Gazdasági Akadémia tulajdonába ment át, 1902-ben a kápolnát is felszámolták, és Kolin István szentszéki tanácsos, akkori plébános a Báthori-házzal szemben építtette fel a Fájdalmas Szűzanya kápolnát, plébániaházzal együtt. Az új plébánia-templomot gr. Majláth Gusztáv Károly püspök 1902. jún. 14-én szentelte fel. A környék fokozatos népességnövekedése miatt 1942-ben a kápolna szentélyrészét lebontották, és szélesebb, tágasabb hajót építettek a helyére újabb, félkörívű apszissal.

{"item":"sight","set":{"sightId":1383,"townId":61,"active":1,"name_LO":"Biserica Sf\u00e2nta Fecioar\u0103 \u00cendurerat\u0103","address":"Calea M\u0103n\u0103\u0219tur 16","mapdata":"3|902|502","gps_lat":"46.7624028976","gps_long":"23.5699685367","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/kolozsmonostor.ro\/plebaniatemplom","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:MamasturuluiNr12_(8).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022MamasturuluiNr12 (8)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0c\/MamasturuluiNr12_%288%29.JPG\/256px-MamasturuluiNr12_%288%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:MamasturuluiNr12_(8).JPG\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"F\u00e1jdalmas Sz\u0171zanya templom","note":"","history":"Miut\u00e1n B\u00e1thory Istv\u00e1n erd\u00e9lyi fejedelem visszav\u00e1s\u00e1rolta \u00e9s a jezsuit\u00e1k kezel\u00e9s\u00e9re b\u00edzta a kolozsmonostori benc\u00e9s ap\u00e1ts\u00e1got, a Szent Benedek kolostor romjaib\u00f3l kast\u00e9lyt \u00e9p\u00edttetett, benne k\u00e1poln\u00e1val a F\u00e1jdalmas Sz\u0171zanya tisztelet\u00e9re. Ide k\u00f6lt\u00f6ztek 1579-ben a jezsuit\u00e1k. A B\u00e1thori-h\u00e1zban 1902-ig kapott otthont a F\u00e1jdalmas Sz\u0171zanya k\u00e1polna. Mivel az \u00e9p\u00fclet m\u00e1r 1894-ben a Gazdas\u00e1gi Akad\u00e9mia tulajdon\u00e1ba ment \u00e1t, 1902-ben a k\u00e1poln\u00e1t is felsz\u00e1molt\u00e1k, \u00e9s Kolin Istv\u00e1n szentsz\u00e9ki tan\u00e1csos, akkori pl\u00e9b\u00e1nos a B\u00e1thori-h\u00e1zzal szemben \u00e9p\u00edttette fel a F\u00e1jdalmas Sz\u0171zanya k\u00e1poln\u00e1t, pl\u00e9b\u00e1niah\u00e1zzal egy\u00fctt. Az \u00faj pl\u00e9b\u00e1nia-templomot gr. Majl\u00e1th Guszt\u00e1v K\u00e1roly p\u00fcsp\u00f6k 1902. j\u00fan. 14-\u00e9n szentelte fel. A k\u00f6rny\u00e9k fokozatos n\u00e9pess\u00e9gn\u00f6veked\u00e9se miatt 1942-ben a k\u00e1polna szent\u00e9lyr\u00e9sz\u00e9t lebontott\u00e1k, \u00e9s sz\u00e9lesebb, t\u00e1gasabb haj\u00f3t \u00e9p\u00edtettek a hely\u00e9re \u00fajabb, f\u00e9lk\u00f6r\u00edv\u0171 apszissal.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}