exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Erzsébet királyné mellszobra

Erzsébet királyné mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Cím:
Parcul Cetățuia
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7736821408, 23.5822450172
Google térkép:

Története

Erzsébet királynő szobrának felállítását már 1898-ban, a császárné meggyilkolása után javasolták. Felavatására 1901. június 16-án került sor. A Stróbl Alajos által megmintázott mellszobor díszes talapzatát a jelentős erdélyi építész Pákey Lajos tervei szerint készítették el. 1919-ben a megszálló románok eltávolították a szobrot. A klasszicista jegyekkel rendelkező talapzat mind a mai napig megvan az eredeti helyen, méltatlanúl elhagyatva, a növényzet benőtte. 2011 szeptember végén a szobor előkerült a Szépművészeti Múzeumnak helyet adó Bánffy palota alagsorában. Az emlékmű helyreállítása nem valósulhatott meg. 2012 májusában a szobor másolata a Belvárosban lévő evangélikus püsökség udvarán lett felállítva.

{"item":"sight","set":{"sightId":1476,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Cet\u0103\u021buia","mapdata":"1|1175|400","gps_lat":"46.7736821408","gps_long":"23.5822450172","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/12385\/erzsebet-kiralyne-mellszobra","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u00e9 mellszobra","note":"","history":"Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u0151 szobr\u00e1nak fel\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t m\u00e1r 1898-ban, a cs\u00e1sz\u00e1rn\u00e9 meggyilkol\u00e1sa ut\u00e1n javasolt\u00e1k. Felavat\u00e1s\u00e1ra 1901. j\u00fanius 16-\u00e1n ker\u00fclt sor. A Str\u00f3bl Alajos \u00e1ltal megmint\u00e1zott mellszobor d\u00edszes talapzat\u00e1t a jelent\u0151s erd\u00e9lyi \u00e9p\u00edt\u00e9sz P\u00e1key Lajos tervei szerint k\u00e9sz\u00edtett\u00e9k el. 1919-ben a megsz\u00e1ll\u00f3 rom\u00e1nok elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k a szobrot. A klasszicista jegyekkel rendelkez\u0151 talapzat mind a mai napig megvan az eredeti helyen, m\u00e9ltatlan\u00fal elhagyatva, a n\u00f6v\u00e9nyzet ben\u0151tte. 2011 szeptember v\u00e9g\u00e9n a szobor el\u0151ker\u00fclt a Sz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeumnak helyet ad\u00f3 B\u00e1nffy palota alagsor\u00e1ban. Az eml\u00e9km\u0171 helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1sa nem val\u00f3sulhatott meg. 2012 m\u00e1jus\u00e1ban a szobor m\u00e1solata a Belv\u00e1rosban l\u00e9v\u0151 evang\u00e9likus p\u00fcs\u00f6ks\u00e9g udvar\u00e1n lett fel\u00e1ll\u00edtva.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}