exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Erdélyi református egyházkerület püspöki hivatala

Erdélyi református egyházkerület püspöki hivatala
Kolozsvar Reformatus Puspokseg
Istvánka, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
püspöki / érseki palota
Felekezet:
református
Cím:
Strada Ion I. C. Brătianu 51
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.769371878, 23.5960872746
Google térkép:

Története

A reformáció már a 16. század ötödik évtizedében meggyökerezett az erdélyi magyar lakosság körében és a református teológia hamarosan uralkodóvá vált. 1559-ben a marosvásárhelyi zsinat elfogadta az úrvacsoráról szóló református tanítást, majd 1564-ben, a nagyenyedi zsinaton a helvét, illetve lutheri irányú reformációk elváltak egymástól. Ettől az időponttól számítható az Erdélyi református egyház létrejötte.

{"item":"sight","set":{"sightId":2440,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Ion I. C. Br\u0103tianu 51","mapdata":"1|2772|1136","gps_lat":"46.7693718780","gps_long":"23.5960872746","religion":2,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Istv\u00e1nka, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Reformatus_Puspokseg.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Reformatus Puspokseg\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/58\/Kolozsvar_Reformatus_Puspokseg.JPG\/512px-Kolozsvar_Reformatus_Puspokseg.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Reformatus_Puspokseg.JPG\u0022\u003EIstv\u00e1nka\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Erd\u00e9lyi reform\u00e1tus egyh\u00e1zker\u00fclet p\u00fcsp\u00f6ki hivatala","note":"","history":"A reform\u00e1ci\u00f3 m\u00e1r a 16. sz\u00e1zad \u00f6t\u00f6dik \u00e9vtized\u00e9ben meggy\u00f6kerezett az erd\u00e9lyi magyar lakoss\u00e1g k\u00f6r\u00e9ben \u00e9s a reform\u00e1tus teol\u00f3gia hamarosan uralkod\u00f3v\u00e1 v\u00e1lt. 1559-ben a marosv\u00e1s\u00e1rhelyi zsinat elfogadta az \u00farvacsor\u00e1r\u00f3l sz\u00f3l\u00f3 reform\u00e1tus tan\u00edt\u00e1st, majd 1564-ben, a nagyenyedi zsinaton a helv\u00e9t, illetve lutheri ir\u00e1ny\u00fa reform\u00e1ci\u00f3k elv\u00e1ltak egym\u00e1st\u00f3l. Ett\u0151l az id\u0151pontt\u00f3l sz\u00e1m\u00edthat\u00f3 az Erd\u00e9lyi reform\u00e1tus egyh\u00e1z l\u00e9trej\u00f6tte.\n&\nwikipedia: Erd\u00e9lyi reform\u00e1tus egyh\u00e1zker\u00fclet|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Erd%C3%A9lyi_reform%C3%A1tus_egyh%C3%A1zker%C3%BClet","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}