exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Eppel-ház, Bocskai István szülőháza, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem központi hivatala

Universitatea Sapientia Clădirea Centrală
Eppel-ház, Bocskai István szülőháza, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem központi hivatala
Universitatea Sapientia Clădirea Centrală
Kolozsvár, Mátyás király utca, 2
Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
nyomda
Jelenleg:
felsőoktatás
Cím:
Strada Matei Corvin 4
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7709598155, 23.5879397843
Google térkép:

Története

E házban lakott állítólag Heltai Gáspár és itt működtette nyomdáját is. A kapun túl 4 emléktábla látható. Egyik arról szól, hogy itt született 1557. január 1-én Bocskai István erdélyi fejedelem. Másik arról, hogy Bocatius János életében minden jelentős esemény pénteken történt. Valószínűleg a Heltai család a ház emeletét bérbe adta a városnak, hiszen itt tartották fogva Bocskai György Habsburg-párti főurat. A házat és a nyomdát ifj. Heltai Gáspár örökölte, majd húga, Eppel János felesége. Innen a ház elnevezése Eppel ház. A Heltaiak után a Teleki, majd a Bethlen család birtokolta.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (röviden Sapientia EMTE) egy 2000-ben alapított magyar tannyelvű romániai magánegyetem. Működésének fő támogatója a magyar állam. Az egyetem kolozsvári, marosvásárhelyi és csíkszeredai helyszínnel működik. Az egyetem központi hivatalai – Rektori Hivatal, Gazdasági Főigazgatóság, illetve az egyetemet fenntartó Sapientia Alapítvány – Kolozsvárott működnek Bocskai István szülőházában.

{"item":"sight","set":{"sightId":1456,"townId":61,"active":2,"name_LO":"Universitatea Sapientia Cl\u0103direa Central\u0103","address":"Strada Matei Corvin 4","mapdata":"1|1828|875","gps_lat":"46.7709598155","gps_long":"23.5879397843","religion":0,"oldtype":"53,114","newtype":"75","homepage":"http:\/\/www.sapientia.ro\/hu","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Christo, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r,_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_utca,_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsv\u00e1r, M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly utca, 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/04\/Kolozsv%C3%A1r%2C_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_utca%2C_2.jpg\/512px-Kolozsv%C3%A1r%2C_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_utca%2C_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r,_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_utca,_2.jpg\u0022\u003EChristo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Eppel-h\u00e1z, Bocskai Istv\u00e1n sz\u00fcl\u0151h\u00e1za, Sapientia Erd\u00e9lyi Magyar Tudom\u00e1nyegyetem k\u00f6zponti hivatala","note":"","history":"E h\u00e1zban lakott \u00e1ll\u00edt\u00f3lag Heltai G\u00e1sp\u00e1r \u00e9s itt m\u0171k\u00f6dtette nyomd\u00e1j\u00e1t is. A kapun t\u00fal 4 eml\u00e9kt\u00e1bla l\u00e1that\u00f3. Egyik arr\u00f3l sz\u00f3l, hogy itt sz\u00fcletett 1557. janu\u00e1r 1-\u00e9n Bocskai Istv\u00e1n erd\u00e9lyi fejedelem. M\u00e1sik arr\u00f3l, hogy Bocatius J\u00e1nos \u00e9let\u00e9ben minden jelent\u0151s esem\u00e9ny p\u00e9nteken t\u00f6rt\u00e9nt. Val\u00f3sz\u00edn\u0171leg a Heltai csal\u00e1d a h\u00e1z emelet\u00e9t b\u00e9rbe adta a v\u00e1rosnak, hiszen itt tartott\u00e1k fogva Bocskai Gy\u00f6rgy Habsburg-p\u00e1rti f\u0151urat. A h\u00e1zat \u00e9s a nyomd\u00e1t ifj. Heltai G\u00e1sp\u00e1r \u00f6r\u00f6k\u00f6lte, majd h\u00faga, Eppel J\u00e1nos feles\u00e9ge. Innen a h\u00e1z elnevez\u00e9se Eppel h\u00e1z. A Heltaiak ut\u00e1n a Teleki, majd a Bethlen csal\u00e1d birtokolta.@\nA Sapientia Erd\u00e9lyi Magyar Tudom\u00e1nyegyetem (r\u00f6viden Sapientia EMTE) egy 2000-ben alap\u00edtott magyar tannyelv\u0171 rom\u00e1niai mag\u00e1negyetem. M\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9nek f\u0151 t\u00e1mogat\u00f3ja a magyar \u00e1llam. Az egyetem kolozsv\u00e1ri, marosv\u00e1s\u00e1rhelyi \u00e9s cs\u00edkszeredai helysz\u00ednnel m\u0171k\u00f6dik. Az egyetem k\u00f6zponti hivatalai \u2013 Rektori Hivatal, Gazdas\u00e1gi F\u0151igazgat\u00f3s\u00e1g, illetve az egyetemet fenntart\u00f3 Sapientia Alap\u00edtv\u00e1ny \u2013 Kolozsv\u00e1rott m\u0171k\u00f6dnek Bocskai Istv\u00e1n sz\u00fcl\u0151h\u00e1z\u00e1ban.\n&\nwelcometoromania.eu: Kolozsv\u00e1r, Eppel h\u00e1z|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Cluj\/Cluj_Casa_Eppel_m.htm","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}