exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori vigadó, Erdélyi Néprajzi Múzeum

Egykori vigadó, Erdélyi Néprajzi Múzeum
Kolozsvár Redut
Attila Terbócs, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
vigadó / koncertterem
országház
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Strada Memorandumului 21
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7693148895, 23.586638326
Google térkép:

Története

A 18. században egyesítettek három korábbi házat, amelyben a város legfontosabb szállója, a Fehér Ló vendégfogadó üzemelt. A 19. század elején a fogadót egy tágas bálteremmel bővítették. A nagyteremben nyilvános üléseket, tárgyalásokat, bálokat, koncerteket tartottak. Itt koncertezett Johanes Brahms, Liszt Ferenc, Bartók Béla és George Enescu. 1848. május 30-án itt mondta ki az erdélyi országgyűlés az uniót Magyarországgal, amit az erdélyi románok részéről Ioan Lemeni györög katolikus püspök megáldott. Ezt a szabadságharc leverése végül meghiúsította, de 1865. december 9-én szintén itt mondta ki az erdélyi országgyűlés a Magyarországgal való újraegyesülést. Ennek emlékére 1898-ban emléktáblát helyeztek el a falán. Ezt 1919-ben a megszálló románok eltávolították. 1859-ben itt tartottáka az Erdélyi Múzeum Egylet alakuló gyűlését. 1958-ban költözött bele az Erdélyi Néprajzi Múzeum.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":1406,"townId":61,"active":2,"name_LO":"","address":"Strada Memorandumului 21","mapdata":"1|1674|1153","gps_lat":"46.7693148895","gps_long":"23.5866383260","religion":0,"oldtype":"92,10","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.muzeul-etnografic.ro\/hu","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=160","picture":"\u003Ca title=\u0022Attila Terb\u00f3cs, CC BY-SA 3.0 \u003Chttp:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_Redut.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsv\u00e1r Redut\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/46\/Kolozsv%C3%A1r_Redut.jpg\/512px-Kolozsv%C3%A1r_Redut.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_Redut.jpg\u0022\u003EAttila Terb\u00f3cs\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori vigad\u00f3, Erd\u00e9lyi N\u00e9prajzi M\u00fazeum","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zadban egyes\u00edtettek h\u00e1rom kor\u00e1bbi h\u00e1zat, amelyben a v\u00e1ros legfontosabb sz\u00e1ll\u00f3ja, a Feh\u00e9r L\u00f3 vend\u00e9gfogad\u00f3 \u00fczemelt. A 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n a fogad\u00f3t egy t\u00e1gas b\u00e1lteremmel b\u0151v\u00edtett\u00e9k. A nagyteremben nyilv\u00e1nos \u00fcl\u00e9seket, t\u00e1rgyal\u00e1sokat, b\u00e1lokat, koncerteket tartottak. Itt koncertezett Johanes Brahms, Liszt Ferenc, Bart\u00f3k B\u00e9la \u00e9s George Enescu. 1848. m\u00e1jus 30-\u00e1n itt mondta ki az erd\u00e9lyi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s az uni\u00f3t Magyarorsz\u00e1ggal, amit az erd\u00e9lyi rom\u00e1nok r\u00e9sz\u00e9r\u0151l Ioan Lemeni gy\u00f6r\u00f6g katolikus p\u00fcsp\u00f6k meg\u00e1ldott. Ezt a szabads\u00e1gharc lever\u00e9se v\u00e9g\u00fcl meghi\u00fas\u00edtotta, de 1865. december 9-\u00e9n szint\u00e9n itt mondta ki az erd\u00e9lyi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s a Magyarorsz\u00e1ggal val\u00f3 \u00fajraegyes\u00fcl\u00e9st. Ennek eml\u00e9k\u00e9re 1898-ban eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t helyeztek el a fal\u00e1n. Ezt 1919-ben a megsz\u00e1ll\u00f3 rom\u00e1nok elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k. 1859-ben itt tartott\u00e1ka az Erd\u00e9lyi M\u00fazeum Egylet alakul\u00f3 gy\u0171l\u00e9s\u00e9t. 1958-ban k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt bele az Erd\u00e9lyi N\u00e9prajzi M\u00fazeum.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}