exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Piarista rendhaz

Egykori Piarista rendhaz
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
laktanya
bíróság
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
ház
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Universității 7
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7671688757, 23.5904963494
Google térkép:

Története

Eredetileg a jezsuiták építtették, nemesi ifjak konviktusaként, majd a rend megszüntetése után Mária Terézia a piaristáknak adta át. Az épület valószínűleg 1735-ben készült el, mivel a barokk főkapu felett ez az évszám olvasható, mellette az alapítók, Báthory István és gróf Apor István címerével és a I(esus)H(ominum)S(alvator) CON(victus) NOB(ilium) felirattal. A 18. században a konviktus keleti szárnya volt a város első kétemeletes épülete.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt előbb menekültek laktak benne, utána kaszárnyává alakították, majd katonai szabóság kapott helyet benne. Az épület 1860 körül üresen maradt, és felújítás után az Erdélyi Királyi Tábla használatába került. 1866-tól kezdve ismét kollégiumként funkcionált.

1948-ban a piarista rend megszüntetésekor az épületet az egyetem használta bentlakás és étkezde céljára, később irodák és orvosi rendelő is került ide. A hajdani refektóriumot klubhelyiségként hasznosították.

{"item":"sight","set":{"sightId":2438,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Universit\u0103\u021bii 7","mapdata":"1|2128|1508","gps_lat":"46.7671688757","gps_long":"23.5904963494","religion":1,"oldtype":"5,21,17,74","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022The original uploader was Istv\u00e1nka at Hungarian Wikipedia., CC BY-SA 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Egykori_Piarista_rendhaz.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Egykori Piarista rendhaz\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/a\/af\/Kolozsvar_Egykori_Piarista_rendhaz.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Egykori_Piarista_rendhaz.JPG\u0022\u003EThe original uploader was Istv\u00e1nka at Hungarian Wikipedia.\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Piarista rendhaz","note":"","history":"Eredetileg a jezsuit\u00e1k \u00e9p\u00edttett\u00e9k, nemesi ifjak konviktusak\u00e9nt, majd a rend megsz\u00fcntet\u00e9se ut\u00e1n M\u00e1ria Ter\u00e9zia a piarist\u00e1knak adta \u00e1t. Az \u00e9p\u00fclet val\u00f3sz\u00edn\u0171leg 1735-ben k\u00e9sz\u00fclt el, mivel a barokk f\u0151kapu felett ez az \u00e9vsz\u00e1m olvashat\u00f3, mellette az alap\u00edt\u00f3k, B\u00e1thory Istv\u00e1n \u00e9s gr\u00f3f Apor Istv\u00e1n c\u00edmer\u00e9vel \u00e9s a I(esus)H(ominum)S(alvator) CON(victus) NOB(ilium) felirattal. A 18. sz\u00e1zadban a konviktus keleti sz\u00e1rnya volt a v\u00e1ros els\u0151 k\u00e9temeletes \u00e9p\u00fclete.@\nAz 1848\u201349-es forradalom \u00e9s szabads\u00e1gharc alatt el\u0151bb menek\u00fcltek laktak benne, ut\u00e1na kasz\u00e1rny\u00e1v\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k, majd katonai szab\u00f3s\u00e1g kapott helyet benne. Az \u00e9p\u00fclet 1860 k\u00f6r\u00fcl \u00fcresen maradt, \u00e9s fel\u00faj\u00edt\u00e1s ut\u00e1n az Erd\u00e9lyi Kir\u00e1lyi T\u00e1bla haszn\u00e1lat\u00e1ba ker\u00fclt. 1866-t\u00f3l kezdve ism\u00e9t koll\u00e9giumk\u00e9nt funkcion\u00e1lt.@\n1948-ban a piarista rend megsz\u00fcntet\u00e9sekor az \u00e9p\u00fcletet az egyetem haszn\u00e1lta bentlak\u00e1s \u00e9s \u00e9tkezde c\u00e9lj\u00e1ra, k\u00e9s\u0151bb irod\u00e1k \u00e9s orvosi rendel\u0151 is ker\u00fclt ide. A hajdani refekt\u00f3riumot klubhelyis\u00e9gk\u00e9nt hasznos\u00edtott\u00e1k.\n&\nwikipedia: Piarista rendh\u00e1z (Kolozsv\u00e1r)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Piarista_rendh%C3%A1z_(Kolozsv%C3%A1r)","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}