exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Központi Szálló

Hotel Melody Central
Egykori Központi Szálló
Hotel Melody Central
Kolozsvar Kozponti szallo
Istvánka, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
szálló / vendégfogadó
Cím:
Piața Unirii 29
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.770834045, 23.5901412481
Google térkép:

Története

Valamikor az 1820-as és 1830-as években épülhetett klasszicista stílusban. A reformkorban egy kocsma működött benne. Neve Fiskus volt, ami arra utalhat, hogy vagy az államkincstár építtette. 1834-ben egy áldozatokat követelő verekedés tört ki a német helyőrség és a diákság között. 1867-ben a Fiskus-házban működött a Kisegítő Pénztár‚ az első – 1858-ban alapított – kolozsvári pénzintézet.1872-ben Plihál Ferenc helyi vállalkozó vette bérbe az épületet és nyitott benne szállodát Pannonia névvel. Plihál halála után 1890-ben Nagy Gábor vette át, aki korábban a Nemzeti Szállodát is bérelte. Mielőtt átadták volna, a Katolikus Státus felújíttatta az épületet. Új neve Központi Szálló lett. Egybeépítették a Bánffy-palota földszintjén levő kávéházzal és étteremmel, amelyet szintén Nagy Gábor bérelt. A Mátyás-szobor leleplezésekor itt szállt meg Jókai és fiatal felesége. Kolozsvári koncertje során itt lakott Johannes Brahms. A szállodát az 1920-as évektől a katolikus Szociális Nővérek Társasága vette bérbe‚ s itt özv. Árkosy Lajosné Wagner Irén (1871–1938) vezetésével egy előkelő‚ csendes‚ diszkrét intézetet létesítettek. 1949-ben államosították. 1995-ben felvette a Melody Central nevet és felújították. 2020-ban az épületet a Sapientia Alapítvány vásárolta meg a Sapientia Egyetem néptánc szakának céljaira. A tervek szerint itt fog működni az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány kolozsvári fiókja is.

{"item":"sight","set":{"sightId":2463,"townId":61,"active":1,"name_LO":"Hotel Melody Central","address":"Pia\u021ba Unirii 29","mapdata":"1|2089|885","gps_lat":"46.7708340450","gps_long":"23.5901412481","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"80","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Istv\u00e1nka, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Kozponti_szallo.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Kozponti szallo\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2f\/Kolozsvar_Kozponti_szallo.JPG\/256px-Kolozsvar_Kozponti_szallo.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Kozponti_szallo.JPG\u0022\u003EIstv\u00e1nka\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori K\u00f6zponti Sz\u00e1ll\u00f3","note":"","history":"Valamikor az 1820-as \u00e9s 1830-as \u00e9vekben \u00e9p\u00fclhetett klasszicista st\u00edlusban. A reformkorban egy kocsma m\u0171k\u00f6d\u00f6tt benne. Neve Fiskus volt, ami arra utalhat, hogy vagy az \u00e1llamkincst\u00e1r \u00e9p\u00edttette. 1834-ben egy \u00e1ldozatokat k\u00f6vetel\u0151 vereked\u00e9s t\u00f6rt ki a n\u00e9met hely\u0151rs\u00e9g \u00e9s a di\u00e1ks\u00e1g k\u00f6z\u00f6tt. 1867-ben a Fiskus-h\u00e1zban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a Kiseg\u00edt\u0151 P\u00e9nzt\u00e1r\u201a az els\u0151 \u2013 1858-ban alap\u00edtott \u2013 kolozsv\u00e1ri p\u00e9nzint\u00e9zet.1872-ben Plih\u00e1l Ferenc helyi v\u00e1llalkoz\u00f3 vette b\u00e9rbe az \u00e9p\u00fcletet \u00e9s nyitott benne sz\u00e1llod\u00e1t Pannonia n\u00e9vvel. Plih\u00e1l hal\u00e1la ut\u00e1n 1890-ben Nagy G\u00e1bor vette \u00e1t, aki kor\u00e1bban a Nemzeti Sz\u00e1llod\u00e1t is b\u00e9relte. Miel\u0151tt \u00e1tadt\u00e1k volna, a Katolikus St\u00e1tus fel\u00faj\u00edttatta az \u00e9p\u00fcletet. \u00daj neve K\u00f6zponti Sz\u00e1ll\u00f3 lett. Egybe\u00e9p\u00edtett\u00e9k a B\u00e1nffy-palota f\u00f6ldszintj\u00e9n lev\u0151 k\u00e1v\u00e9h\u00e1zzal \u00e9s \u00e9tteremmel, amelyet szint\u00e9n Nagy G\u00e1bor b\u00e9relt. A M\u00e1ty\u00e1s-szobor leleplez\u00e9sekor itt sz\u00e1llt meg J\u00f3kai \u00e9s fiatal feles\u00e9ge. Kolozsv\u00e1ri koncertje sor\u00e1n itt lakott Johannes Brahms. A sz\u00e1llod\u00e1t az 1920-as \u00e9vekt\u0151l a katolikus Szoci\u00e1lis N\u0151v\u00e9rek T\u00e1rsas\u00e1ga vette b\u00e9rbe\u201a s itt \u00f6zv. \u00c1rkosy Lajosn\u00e9 Wagner Ir\u00e9n (1871\u20131938) vezet\u00e9s\u00e9vel egy el\u0151kel\u0151\u201a csendes\u201a diszkr\u00e9t int\u00e9zetet l\u00e9tes\u00edtettek. 1949-ben \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. 1995-ben felvette a Melody Central nevet \u00e9s fel\u00faj\u00edtott\u00e1k. 2020-ban az \u00e9p\u00fcletet a Sapientia Alap\u00edtv\u00e1ny v\u00e1s\u00e1rolta meg a Sapientia Egyetem n\u00e9pt\u00e1nc szak\u00e1nak c\u00e9ljaira. A tervek szerint itt fog m\u0171k\u00f6dni az Erd\u00e9lyi Hagyom\u00e1nyok H\u00e1za Alap\u00edtv\u00e1ny kolozsv\u00e1ri fi\u00f3kja is.\n&\nwikipedia: K\u00f6zponti Sz\u00e1ll\u00f3|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/K%C3%B6zponti_Sz%C3%A1ll%C3%B3","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}