exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Kolozsvári Iparos Egylet székhelye

Egykori Kolozsvári Iparos Egylet székhelye
Kolozsvar Iparos Egylet
Istvánka, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
székház
Jelenleg:
ház
Cím:
Piața Unirii 24
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7707823893, 23.5892332704
Google térkép:

Története

1884-ben épült Maetz Frigyes kolozsvári építész tervei alapján a Kolozsvári Iparos Egylet számára. Előzménye, az Iparos Olvasó Egylet 1860-ba alakult meg, célja az iparosréteg számára szórakozóhely és hírlapolvasási lehetőség biztosítása volt. 1922-ben itt alakult meg a Magyar Párt báró Jósika Sámuel elnökletével. 1945 után mozi nyílt az épültben. Az épület homlokzatán, a szoborfülkékben látható nyolc szobrot Bertha Mihály és Klösz József helyi szobrászok készítették. Az attikát díszítő négy egészalakos szobor az Ipar (Héphaisztosz), a Kereskedelem (Hermész), a Művészet (Apollón) és a Todomány (Pallasz Athéné) antik isteneit jeleníti meg.

{"item":"sight","set":{"sightId":1430,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Unirii 24","mapdata":"1|1982|901","gps_lat":"46.7707823893","gps_long":"23.5892332704","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Egykori-Kolozsvari-Iparos-Egylet-szekhelye-Kolozsvar-2314","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=408","picture":"\u003Ca title=\u0022Istv\u00e1nka, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Iparos_Egylet.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Iparos Egylet\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/13\/Kolozsvar_Iparos_Egylet.JPG\/256px-Kolozsvar_Iparos_Egylet.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Iparos_Egylet.JPG\u0022\u003EIstv\u00e1nka\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Kolozsv\u00e1ri Iparos Egylet sz\u00e9khelye","note":"","history":"1884-ben \u00e9p\u00fclt Maetz Frigyes kolozsv\u00e1ri \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n a Kolozsv\u00e1ri Iparos Egylet sz\u00e1m\u00e1ra. El\u0151zm\u00e9nye, az Iparos Olvas\u00f3 Egylet 1860-ba alakult meg, c\u00e9lja az iparosr\u00e9teg sz\u00e1m\u00e1ra sz\u00f3rakoz\u00f3hely \u00e9s h\u00edrlapolvas\u00e1si lehet\u0151s\u00e9g biztos\u00edt\u00e1sa volt. 1922-ben itt alakult meg a Magyar P\u00e1rt b\u00e1r\u00f3 J\u00f3sika S\u00e1muel eln\u00f6klet\u00e9vel. 1945 ut\u00e1n mozi ny\u00edlt az \u00e9p\u00fcltben. Az \u00e9p\u00fclet homlokzat\u00e1n, a szoborf\u00fclk\u00e9kben l\u00e1that\u00f3 nyolc szobrot Bertha Mih\u00e1ly \u00e9s Kl\u00f6sz J\u00f3zsef helyi szobr\u00e1szok k\u00e9sz\u00edtett\u00e9k. Az attik\u00e1t d\u00edsz\u00edt\u0151 n\u00e9gy eg\u00e9szalakos szobor az Ipar (H\u00e9phaisztosz), a Kereskedelem (Herm\u00e9sz), a M\u0171v\u00e9szet (Apoll\u00f3n) \u00e9s a Todom\u00e1ny (Pallasz Ath\u00e9n\u00e9) antik isteneit jelen\u00edti meg.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}