exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egyetemi klinikák

Egyetemi klinikák
Kolozsvár (45)
Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
kórház / klinka / szanatórium / rendelő
Jelenleg:
kórház / klinka / szanatórium / rendelő
Cím:
Strada Clinicilor
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7655286797, 23.5827919174
Google térkép:

Története

Eötvös József és Pauler Tivadar kultuszminiszterek javaslatára 1872 októberében megnyitotta kapuit a Kolozsvári Tudományegyetem 4 kara, köztük az orvosi is. Az egyetemi klinikák első igazgatója Engel Gábor, a nőgyógyászati sebészet úttörője volt, aki az 1919-es román megszállásig vezethette az intézetet. Ekkor a megszállók ellenállása miatt eltávolították állásából. Sírja a Házsongárdi temetőben található.

Hauszmann tervei alapján 1884. május 12-én elkezdték építeni az anatómia épületét, amelyben a bonctan, korbonctan és törvényszéki orvostan kaptak helyet, majd 1886-ban az élet- és közegészségtani intézetet; ezek 1886–1887-ben készültek el. 1899 őszére elkészültek a sebészet, belgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat épületei, valamint az igazgatósági épület; a betegeket szeptember 24-én költöztették át a régi kórházépületből. A szemészet 1900. július 1-jén, a bőr- és nemibeteg klinika 1900. október 1-jén nyílt meg. 1919. június 13-án az Országos Karolina Kórház és Klinika román vezetés alá került. A klinikák udvarán található márványtáblát, amely az építésnek állított emléket, eltávolították, és ugyanerre a sorsra jutott Purjesz Zsigmond mellszobra is.

{"item":"sight","set":{"sightId":1461,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Clinicilor","mapdata":"1|1222|1783","gps_lat":"46.7655286797","gps_long":"23.5827919174","religion":0,"oldtype":"71","newtype":"71","homepage":"https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Egyetemi_klinik%C3%A1k_(Kolozsv%C3%A1r)","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_(45).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsv\u00e1r (45)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2f\/Kolozsv%C3%A1r_%2845%29.jpg\/512px-Kolozsv%C3%A1r_%2845%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_(45).jpg\u0022\u003EUnknown authorUnknown author\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Egyetemi klinik\u00e1k","note":"","history":"E\u00f6tv\u00f6s J\u00f3zsef \u00e9s Pauler Tivadar kultuszminiszterek javaslat\u00e1ra 1872 okt\u00f3ber\u00e9ben megnyitotta kapuit a Kolozsv\u00e1ri Tudom\u00e1nyegyetem 4 kara, k\u00f6zt\u00fck az orvosi is. Az egyetemi klinik\u00e1k els\u0151 igazgat\u00f3ja Engel G\u00e1bor, a n\u0151gy\u00f3gy\u00e1szati seb\u00e9szet \u00fatt\u00f6r\u0151je volt, aki az 1919-es rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1sig vezethette az int\u00e9zetet. Ekkor a megsz\u00e1ll\u00f3k ellen\u00e1ll\u00e1sa miatt elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k \u00e1ll\u00e1s\u00e1b\u00f3l. S\u00edrja a H\u00e1zsong\u00e1rdi temet\u0151ben tal\u00e1lhat\u00f3.@\nHauszmann tervei alapj\u00e1n 1884. m\u00e1jus 12-\u00e9n elkezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni az anat\u00f3mia \u00e9p\u00fclet\u00e9t, amelyben a bonctan, korbonctan \u00e9s t\u00f6rv\u00e9nysz\u00e9ki orvostan kaptak helyet, majd 1886-ban az \u00e9let- \u00e9s k\u00f6zeg\u00e9szs\u00e9gtani int\u00e9zetet; ezek 1886\u20131887-ben k\u00e9sz\u00fcltek el. 1899 \u0151sz\u00e9re elk\u00e9sz\u00fcltek a seb\u00e9szet, belgy\u00f3gy\u00e1szat, sz\u00fcl\u00e9szet, n\u0151gy\u00f3gy\u00e1szat \u00e9p\u00fcletei, valamint az igazgat\u00f3s\u00e1gi \u00e9p\u00fclet; a betegeket szeptember 24-\u00e9n k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k \u00e1t a r\u00e9gi k\u00f3rh\u00e1z\u00e9p\u00fcletb\u0151l. A szem\u00e9szet 1900. j\u00falius 1-j\u00e9n, a b\u0151r- \u00e9s nemibeteg klinika 1900. okt\u00f3ber 1-j\u00e9n ny\u00edlt meg. 1919. j\u00fanius 13-\u00e1n az Orsz\u00e1gos Karolina K\u00f3rh\u00e1z \u00e9s Klinika rom\u00e1n vezet\u00e9s al\u00e1 ker\u00fclt. A klinik\u00e1k udvar\u00e1n tal\u00e1lhat\u00f3 m\u00e1rv\u00e1nyt\u00e1bl\u00e1t, amely az \u00e9p\u00edt\u00e9snek \u00e1ll\u00edtott eml\u00e9ket, elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k, \u00e9s ugyanerre a sorsra jutott Purjesz Zsigmond mellszobra is.\n&\nwelcometoromania.eu: Kolozsv\u00e1r, Klinik\u00e1k|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Cluj\/Cluj_Clinicile_m.htm","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}