exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Bolyai János szülőháza

Bolyai János szülőháza
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Cím:
Strada Bolyai János 1
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7697942042, 23.592303676
Google térkép:

Története

A ház, ahol Bolyai János 1802. december 15-én este 9 órakor meglátta a napvilágot, Kolozsvár belvárosában található az akkori Bel-Közép és Tivoli (ma Bolyai János) utcák találkozásánál, a nyugati sarkon. Akkor a ház Benkő József kirurgus (azaz borbély) és neje, Bachmann Julianna tulajdona volt, akik Bolyai János anyai nagyszülei. Az épület valamikor volt Vályi Gábor (1844–1926) egyetemi tanár (Vályi Gyula matematikus testvérbátyja) tulajdona is. A saroküzletben egykor porcelánkészleteket árultak. 1903-ban, mikor az első emléktáblát elhelyezték az épületen, a Kereskedő Társulaté volt.

Bolyai János szülőháza a 20. század elején ismeretlen volt, a közelgő százéves évforduló kapcsán Schlesinger Lajos egyetemi tanár kutatta fel. Bolyai János születésének 100. évfordulóját 1903. január 15-én ünnepelték 1902. december 15. helyett, tekintettel arra, hogy a távolból meghívandó vendégeknek nehéz lett volna a december közepi utazás. Ekkor helyezték el az első emléktáblát a ház déli oldalán az erkély fölött.

{"item":"sight","set":{"sightId":2443,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Bolyai J\u00e1nos 1","mapdata":"1|2329|1063","gps_lat":"46.7697942042","gps_long":"23.5923036760","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Zsoltxantus (talk\u00a0\u00b7 contribs), CC BY-SA 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bolyai_Janos_szulohaza.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bolyai Janos szulohaza\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/37\/Bolyai_Janos_szulohaza.jpg\/512px-Bolyai_Janos_szulohaza.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bolyai_Janos_szulohaza.jpg\u0022\u003EZsoltxantus (talk\u00a0\u00b7 contribs)\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Bolyai J\u00e1nos sz\u00fcl\u0151h\u00e1za","note":"","history":"A h\u00e1z, ahol Bolyai J\u00e1nos 1802. december 15-\u00e9n este 9 \u00f3rakor megl\u00e1tta a napvil\u00e1got, Kolozsv\u00e1r belv\u00e1ros\u00e1ban tal\u00e1lhat\u00f3 az akkori Bel-K\u00f6z\u00e9p \u00e9s Tivoli (ma Bolyai J\u00e1nos) utc\u00e1k tal\u00e1lkoz\u00e1s\u00e1n\u00e1l, a nyugati sarkon. Akkor a h\u00e1z Benk\u0151 J\u00f3zsef kirurgus (azaz borb\u00e9ly) \u00e9s neje, Bachmann Julianna tulajdona volt, akik Bolyai J\u00e1nos anyai nagysz\u00fclei. Az \u00e9p\u00fclet valamikor volt V\u00e1lyi G\u00e1bor (1844\u20131926) egyetemi tan\u00e1r (V\u00e1lyi Gyula matematikus testv\u00e9rb\u00e1tyja) tulajdona is. A sarok\u00fczletben egykor porcel\u00e1nk\u00e9szleteket \u00e1rultak. 1903-ban, mikor az els\u0151 eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t elhelyezt\u00e9k az \u00e9p\u00fcleten, a Keresked\u0151 T\u00e1rsulat\u00e9 volt.@\nBolyai J\u00e1nos sz\u00fcl\u0151h\u00e1za a 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n ismeretlen volt, a k\u00f6zelg\u0151 sz\u00e1z\u00e9ves \u00e9vfordul\u00f3 kapcs\u00e1n Schlesinger Lajos egyetemi tan\u00e1r kutatta fel. Bolyai J\u00e1nos sz\u00fclet\u00e9s\u00e9nek 100. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1t 1903. janu\u00e1r 15-\u00e9n \u00fcnnepelt\u00e9k 1902. december 15. helyett, tekintettel arra, hogy a t\u00e1volb\u00f3l megh\u00edvand\u00f3 vend\u00e9geknek neh\u00e9z lett volna a december k\u00f6zepi utaz\u00e1s. Ekkor helyezt\u00e9k el az els\u0151 eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t a h\u00e1z d\u00e9li oldal\u00e1n az erk\u00e9ly f\u00f6l\u00f6tt.\n&\nwikipedia: Bolyai J\u00e1nos sz\u00fcl\u0151h\u00e1za|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Bolyai_J%C3%A1nos_sz%C3%BCl%C5%91h%C3%A1za","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}