exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Báthori-ház

Capela Greco-Catolică Buna Vestire
Báthori-ház
Capela Greco-Catolică Buna Vestire
Eredetileg:
palota
kápolna
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
kápolna
Cím:
Calea Mănăștur
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7620866036, 23.5701225422
Google térkép:

Története

Miután Báthory István erdélyi fejedelem visszavásárolta és a jezsuiták kezelésére bízta a kolozsmonostori bencés apátságot, a Szent Benedek kolostor romjaiból kastélyt építtetett, benne kápolnával a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére. Ide költöztek 1579-ben a jezsuiták. A Báthori-házban 1902-ig kapott otthont a Fájdalmas Szűzanya kápolna. Mivel az épület már 1894-ben a Gazdasági Akadémia tulajdonába ment át, 1902-ben a kápolnát is felszámolták, és Kolin István szentszéki tanácsos, akkori plébános a Báthori-házzal szemben építtette fel a Fájdalmas Szűzanya kápolnát, plébániaházzal együtt.

{"item":"sight","set":{"sightId":1399,"townId":61,"active":1,"name_LO":"Capela Greco-Catolic\u0103 Buna Vestire","address":"Calea M\u0103n\u0103\u0219tur","mapdata":"3|914|533","gps_lat":"46.7620866036","gps_long":"23.5701225422","religion":0,"oldtype":"50,2,5","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"B\u00e1thori-h\u00e1z","note":"","history":"Miut\u00e1n B\u00e1thory Istv\u00e1n erd\u00e9lyi fejedelem visszav\u00e1s\u00e1rolta \u00e9s a jezsuit\u00e1k kezel\u00e9s\u00e9re b\u00edzta a kolozsmonostori benc\u00e9s ap\u00e1ts\u00e1got, a Szent Benedek kolostor romjaib\u00f3l kast\u00e9lyt \u00e9p\u00edttetett, benne k\u00e1poln\u00e1val a F\u00e1jdalmas Sz\u0171zanya tisztelet\u00e9re. Ide k\u00f6lt\u00f6ztek 1579-ben a jezsuit\u00e1k. A B\u00e1thori-h\u00e1zban 1902-ig kapott otthont a F\u00e1jdalmas Sz\u0171zanya k\u00e1polna. Mivel az \u00e9p\u00fclet m\u00e1r 1894-ben a Gazdas\u00e1gi Akad\u00e9mia tulajdon\u00e1ba ment \u00e1t, 1902-ben a k\u00e1poln\u00e1t is felsz\u00e1molt\u00e1k, \u00e9s Kolin Istv\u00e1n szentsz\u00e9ki tan\u00e1csos, akkori pl\u00e9b\u00e1nos a B\u00e1thori-h\u00e1zzal szemben \u00e9p\u00edttette fel a F\u00e1jdalmas Sz\u0171zanya k\u00e1poln\u00e1t, pl\u00e9b\u00e1niah\u00e1zzal egy\u00fctt.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}