exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Ásványtani Múzeum

Ásványtani Múzeum
Eredetileg:
felsőoktatás
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Strada Ion I. C. Brătianu
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7679891298, 23.5911844205
Google térkép:

Története

A Babeș-Bólyai egyetem rendkívül gazdag Ásványtani Múzeuma a hajdani Ferenc József egyetem, Ásványtani karának gyűjteményén alapul. Jelenleg 36 szekrényben kiállítva látható a 13 gyűjtemény több mint 16500 mintadarabja (kb.12500 ásvány, több 3700 áttetsző féldrágakő és 223 meteorit darab).

{"item":"sight","set":{"sightId":1448,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Ion I. C. Br\u0103tianu","mapdata":"1|2204|1377","gps_lat":"46.7679891298","gps_long":"23.5911844205","religion":0,"oldtype":"75","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"\u00c1sv\u00e1nytani M\u00fazeum","note":"","history":"A Babe\u0219-B\u00f3lyai egyetem rendk\u00edv\u00fcl gazdag \u00c1sv\u00e1nytani M\u00fazeuma a hajdani Ferenc J\u00f3zsef egyetem, \u00c1sv\u00e1nytani kar\u00e1nak gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9n alapul. Jelenleg 36 szekr\u00e9nyben ki\u00e1ll\u00edtva l\u00e1that\u00f3 a 13 gy\u0171jtem\u00e9ny t\u00f6bb mint 16500 mintadarabja (kb.12500 \u00e1sv\u00e1ny, t\u00f6bb 3700 \u00e1ttetsz\u0151 f\u00e9ldr\u00e1gak\u0151 \u00e9s 223 meteorit darab).\n&\nwelcometoromania.eu: Kolozsv\u00e1r, \u00c1sv\u00e1nytani M\u00fazeum|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Cluj\/Cluj_Muzeul_Mineralogie_m.htm","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}