exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Alsóvárosi református templom, Kétágú templom

Biserica Reformată II Două turnuri
Alsóvárosi református templom, Kétágú templom
Biserica Reformată II Două turnuri
Kolozsvar Ketagu templom
Istvánka, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Cím:
Bulevardul 21 Decembrie 1989 41
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7738046903, 23.5975507989
Google térkép:

Története

A templom elnevezése eleinte református külső templom (vagyis a várfalon kívüli, külvárosi) volt, majd többnyire két tornyára utalva kétágú templomként emlegették, hivatalos elnevezése alsóvárosi templom.

A város falain kívül élő jelentős számú református az 1690-ben a tatároktól elpusztított, a mai Teológiai Intézet helyén álló kis templomuk helyett 1695 tájékán kezdtek új fatemplomot építeni ezen a telken. Az 1672-es évszámot viselő kő szószék bizonyára az előző templom romjai közül került elő. A templom orgonája 1771-ből származik, Farkas Jánosné ajándéka volt.

A 19. század első felében jelentősen megnövekedett a reformátusok száma. A nagyszámú hóstátira való tekintettel elhatározták egy új templom felépítését. Az új templom terveit 1827-ben Georg Winkler készítette a debreceni nagytemplom mintájára. 1828-ban elkezdték a gyűjtést. Az alapkő ünnepélyes letételére 1829. október 3-án került sor, a régi templom mellett. Az alapkő alá latin és magyar nyelvű óntáblákat helyeztek el. Az új templomot pénzhiány miatt csak 1851. október 12-én szentelték fel. A fatemplomot 1845-ben lebontották.

{"item":"sight","set":{"sightId":1385,"townId":61,"active":1,"name_LO":"Biserica Reformat\u0103 II Dou\u0103 turnuri","address":"Bulevardul 21 Decembrie 1989 41","mapdata":"1|2950|378","gps_lat":"46.7738046903","gps_long":"23.5975507989","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Alsovarosi-reformatus--Ketagu---templom-Kolozsvar-1087","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=176","picture":"\u003Ca title=\u0022Istv\u00e1nka, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Ketagu_templom.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Ketagu templom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/41\/Kolozsvar_Ketagu_templom.JPG\/512px-Kolozsvar_Ketagu_templom.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Ketagu_templom.JPG\u0022\u003EIstv\u00e1nka\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Als\u00f3v\u00e1rosi reform\u00e1tus templom, K\u00e9t\u00e1g\u00fa templom","note":"","history":"A templom elnevez\u00e9se eleinte reform\u00e1tus k\u00fcls\u0151 templom (vagyis a v\u00e1rfalon k\u00edv\u00fcli, k\u00fclv\u00e1rosi) volt, majd t\u00f6bbnyire k\u00e9t torny\u00e1ra utalva k\u00e9t\u00e1g\u00fa templomk\u00e9nt emlegett\u00e9k, hivatalos elnevez\u00e9se als\u00f3v\u00e1rosi templom.@\nA v\u00e1ros falain k\u00edv\u00fcl \u00e9l\u0151 jelent\u0151s sz\u00e1m\u00fa reform\u00e1tus az 1690-ben a tat\u00e1rokt\u00f3l elpuszt\u00edtott, a mai Teol\u00f3giai Int\u00e9zet hely\u00e9n \u00e1ll\u00f3 kis templomuk helyett 1695 t\u00e1j\u00e9k\u00e1n kezdtek \u00faj fatemplomot \u00e9p\u00edteni ezen a telken. Az 1672-es \u00e9vsz\u00e1mot visel\u0151 k\u0151 sz\u00f3sz\u00e9k bizony\u00e1ra az el\u0151z\u0151 templom romjai k\u00f6z\u00fcl ker\u00fclt el\u0151. A templom orgon\u00e1ja 1771-b\u0151l sz\u00e1rmazik, Farkas J\u00e1nosn\u00e9 aj\u00e1nd\u00e9ka volt.@\nA 19. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben jelent\u0151sen megn\u00f6vekedett a reform\u00e1tusok sz\u00e1ma. A nagysz\u00e1m\u00fa h\u00f3st\u00e1tira val\u00f3 tekintettel elhat\u00e1rozt\u00e1k egy \u00faj templom fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t. Az \u00faj templom terveit 1827-ben Georg Winkler k\u00e9sz\u00edtette a debreceni nagytemplom mint\u00e1j\u00e1ra. 1828-ban elkezdt\u00e9k a gy\u0171jt\u00e9st. Az alapk\u0151 \u00fcnnep\u00e9lyes let\u00e9tel\u00e9re 1829. okt\u00f3ber 3-\u00e1n ker\u00fclt sor, a r\u00e9gi templom mellett. Az alapk\u0151 al\u00e1 latin \u00e9s magyar nyelv\u0171 \u00f3nt\u00e1bl\u00e1kat helyeztek el. Az \u00faj templomot p\u00e9nzhi\u00e1ny miatt csak 1851. okt\u00f3ber 12-\u00e9n szentelt\u00e9k fel. A fatemplomot 1845-ben lebontott\u00e1k.\n&\nwikipedia: K\u00e9t\u00e1g\u00fa templom (Kolozsv\u00e1r)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/K%C3%A9t%C3%A1g%C3%BA_templom_(Kolozsv%C3%A1r)","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}