exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt református felekezeti iskola, Református parókia

Volt református felekezeti iskola, Református parókia
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
református
Cím:
Strada Şcolii 8, Târgu Secuiesc 525400, Románia
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0011449431, 26.1356535991
Google térkép:

Története

Az Iskola utca két szomszédos épülete, amelyek akár egymás tükörképei is lehetnének, a református egyház tulajdonát képezik. Jobb oldaliban jelenleg óvoda működik, a bal oldaliban a református parókia foglal helyet.

Már 1637-ben a református egyház particula iskolát működtetett Kézdivásárhelyen. Miután az 1834-es nagy tűzvészben Kézdivásárhely épületeinek kétharmada a tűz martaléka lett, köztük az iskola épülete is, szükséges volt egy új iskola építése. 1906-ban épült fel az iskola ezen új épülete.

{"item":"sight","set":{"sightId":2116,"townId":80,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada \u015ecolii 8, T\u00e2rgu Secuiesc 525400, Rom\u00e1nia","mapdata":"1|849|1580","gps_lat":"46.0011449431","gps_long":"26.1356535991","religion":2,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/reformatus-felekezeti-iskola-reformatus-parokia\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt reform\u00e1tus felekezeti iskola, Reform\u00e1tus par\u00f3kia","note":"","history":"Az Iskola utca k\u00e9t szomsz\u00e9dos \u00e9p\u00fclete, amelyek ak\u00e1r egym\u00e1s t\u00fck\u00f6rk\u00e9pei is lehetn\u00e9nek, a reform\u00e1tus egyh\u00e1z tulajdon\u00e1t k\u00e9pezik. Jobb oldaliban jelenleg \u00f3voda m\u0171k\u00f6dik, a bal oldaliban a reform\u00e1tus par\u00f3kia foglal helyet.@\nM\u00e1r 1637-ben a reform\u00e1tus egyh\u00e1z particula iskol\u00e1t m\u0171k\u00f6dtetett K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyen. Miut\u00e1n az 1834-es nagy t\u0171zv\u00e9szben K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely \u00e9p\u00fcleteinek k\u00e9tharmada a t\u0171z martal\u00e9ka lett, k\u00f6zt\u00fck az iskola \u00e9p\u00fclete is, sz\u00fcks\u00e9ges volt egy \u00faj iskola \u00e9p\u00edt\u00e9se. 1906-ban \u00e9p\u00fclt fel az iskola ezen \u00faj \u00e9p\u00fclete.\n&\nkezdimuemlekepuletei.wordpress.com: Reform\u00e1tus felekezeti iskola, Reform\u00e1tus par\u00f3kia|https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/reformatus-felekezeti-iskola-reformatus-parokia\/","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}