exploreCarpathia Erdély / Románia

Volt református felekezeti iskola, Református parókia

Elhelyezkedés
Település Kézdivásárhely, Târgu Secuiesc
Cím Strada Şcolii 8, Târgu Secuiesc 525400, Románia
Vármegye Háromszék
Ország Románia
GPS koordináták 46.0011449431, 26.1356535991
Google térkép Google
Funkció
Eredeti funkció plébánia
Felekezet református
Mai funkció plébánia
Honlap

Története

Az Iskola utca két szomszédos épülete, amelyek akár egymás tükörképei is lehetnének, a református egyház tulajdonát képezik. Jobb oldaliban jelenleg óvoda működik, a bal oldaliban a református parókia foglal helyet.

Már 1637-ben a református egyház particula iskolát működtetett Kézdivásárhelyen. Miután az 1834-es nagy tűzvészben Kézdivásárhely épületeinek kétharmada a tűz martaléka lett, köztük az iskola épülete is, szükséges volt egy új iskola építése. 1906-ban épült fel az iskola ezen új épülete.

{"item":"sight","set":{"sightId":2116,"townId":80,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada \u015ecolii 8, T\u00e2rgu Secuiesc 525400, Rom\u00e1nia","mapdata":"1|849|1580","gps_lat":"46.0011449431","gps_long":"26.1356535991","religion":2,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/reformatus-felekezeti-iskola-reformatus-parokia\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt reform\u00e1tus felekezeti iskola, Reform\u00e1tus par\u00f3kia","note":"","history":"Az Iskola utca k\u00e9t szomsz\u00e9dos \u00e9p\u00fclete, amelyek ak\u00e1r egym\u00e1s t\u00fck\u00f6rk\u00e9pei is lehetn\u00e9nek, a reform\u00e1tus egyh\u00e1z tulajdon\u00e1t k\u00e9pezik. Jobb oldaliban jelenleg \u00f3voda m\u0171k\u00f6dik, a bal oldaliban a reform\u00e1tus par\u00f3kia foglal helyet.@\nM\u00e1r 1637-ben a reform\u00e1tus egyh\u00e1z particula iskol\u00e1t m\u0171k\u00f6dtetett K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyen. Miut\u00e1n az 1834-es nagy t\u0171zv\u00e9szben K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely \u00e9p\u00fcleteinek k\u00e9tharmada a t\u0171z martal\u00e9ka lett, k\u00f6zt\u00fck az iskola \u00e9p\u00fclete is, sz\u00fcks\u00e9ges volt egy \u00faj iskola \u00e9p\u00edt\u00e9se. 1906-ban \u00e9p\u00fclt fel az iskola ezen \u00faj \u00e9p\u00fclete.\n&\nkezdimuemlekepuletei.wordpress.com: Reform\u00e1tus felekezeti iskola, Reform\u00e1tus par\u00f3kia|https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/reformatus-felekezeti-iskola-reformatus-parokia\/","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}