exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szentkereszty Stefánia mellszobra

Szentkereszty Stefánia mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Strada Turia
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0024428153, 26.1305538142
Google térkép:

Története

Báró Szentkereszty Stefánia (1842–1906) a székelyföldi Zágon híres bárói családjának a sarja. Az ő kezdeményezésére alakult meg a kézdivásárhelyi Erzsébet Árvaleány-nevelő Intézet 1873-ban, menhelyet hozott létre az elhagyott öregek számára, később 1884-ben az ő jóvoltából nyílt meg a város kórháza. Festészettel is foglalkozott, számos templomi oltárképet festett (pl. Lemhény, Gelence), több alkotását a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum őrzi. Mellszobrát 2014. május 23-án avatták fel, Vargha Mihály alkotása.

{"item":"sight","set":{"sightId":2148,"townId":80,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Turia","mapdata":"1|251|1353","gps_lat":"46.0024428153","gps_long":"26.1305538142","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/38310\/szentkereszty-stefania-mellszobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Szentkereszty Stef\u00e1nia mellszobra","note":"","history":"B\u00e1r\u00f3 Szentkereszty Stef\u00e1nia (1842\u20131906) a sz\u00e9kelyf\u00f6ldi Z\u00e1gon h\u00edres b\u00e1r\u00f3i csal\u00e1dj\u00e1nak a sarja. Az \u0151 kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re alakult meg a k\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyi Erzs\u00e9bet \u00c1rvale\u00e1ny-nevel\u0151 Int\u00e9zet 1873-ban, menhelyet hozott l\u00e9tre az elhagyott \u00f6regek sz\u00e1m\u00e1ra, k\u00e9s\u0151bb 1884-ben az \u0151 j\u00f3volt\u00e1b\u00f3l ny\u00edlt meg a v\u00e1ros k\u00f3rh\u00e1za. Fest\u00e9szettel is foglalkozott, sz\u00e1mos templomi olt\u00e1rk\u00e9pet festett (pl. Lemh\u00e9ny, Gelence), t\u00f6bb alkot\u00e1s\u00e1t a k\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyi C\u00e9ht\u00f6rt\u00e9neti M\u00fazeum \u0151rzi. Mellszobr\u00e1t 2014. m\u00e1jus 23-\u00e1n avatt\u00e1k fel, Vargha Mih\u00e1ly alkot\u00e1sa.","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}