exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szentháromság egykori minorita templom és kolostor

Szentháromság egykori minorita templom és kolostor
Eredetileg:
templom és kolostor
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Kantafalva, Strada Kanta
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0058209107, 26.1384156404
Google térkép:

Története

A hajdan önálló Kantafalva a 17. század elején alakult, lakossága teljes mértékbe katolikus volt, míg Kézdivásárhelyen nagy többségben reformátusok éltek.

Nagy Mózes 1696-ban Kantafalván iskolát, kolostort és templomot építtetett. Nagy Mózes 1680-ban minoritákat hívott meg az iskola és a templom működtetésére.

A neobarokk templom építése 1701-ben kezdődött. A templom szentélye a régi templom helyén épült, amely alatt többek között az iskolaalapító Nagy Mózes hamvai is nyugszanak. Az északi szentélyfalon 1980-ban, az iskolaalapítás 300. évfordulóján emléktáblát helyezett el a háromszéki papság.

A hajót 1779-ben kezdték építeni, 1795-ben fejezték be és 1796-ban Batthyányi Ignác erdélyi püspök szentelte fel. Az 1802-es földrengés megrongálta a tornyot, amely egyike volt a legmagasabbaknak Háromszéken, és ezért az esetleges balesetek elkerülése végett le kellett bontani belőle, de már 1823-ban Mizó Illés gvárdián újáépíttette. A kolostor alapkövét 1722-ben tették le. A toronyhoz simuló szeminárium-, bentlakás-, és iskolaépületet Haynald János püspök 4000 Ft-os adományából építették. A kolostor nyugati szárnya 1828-ra épült meg. 1949-ben a minoritákat a kommunisták elűzték.

{"item":"sight","set":{"sightId":2109,"townId":80,"active":1,"name_LO":"","address":"Kantafalva, Strada Kanta","mapdata":"1|1165|787","gps_lat":"46.0058209107","gps_long":"26.1384156404","religion":1,"oldtype":"9,74","newtype":"1","homepage":"https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/kantai-barokk-muemlekegyuttes\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Templom-es-volt-minorita-kolostor-Kezdivasarhely--1578","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Pasztilla aka Attila Terb\u00f3cs, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_2019_46_Minorita_templom.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely 2019 46 Minorita templom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3c\/K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_2019_46_Minorita_templom.jpg\/256px-K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_2019_46_Minorita_templom.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_2019_46_Minorita_templom.jpg\u0022\u003EPasztilla aka Attila Terb\u00f3cs\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g egykori minorita templom \u00e9s kolostor","note":"","history":"A hajdan \u00f6n\u00e1ll\u00f3 Kantafalva a 17. sz\u00e1zad elej\u00e9n alakult, lakoss\u00e1ga teljes m\u00e9rt\u00e9kbe katolikus volt, m\u00edg K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyen nagy t\u00f6bbs\u00e9gben reform\u00e1tusok \u00e9ltek.@\nNagy M\u00f3zes 1696-ban Kantafalv\u00e1n iskol\u00e1t, kolostort \u00e9s templomot \u00e9p\u00edttetett. Nagy M\u00f3zes 1680-ban minorit\u00e1kat h\u00edvott meg az iskola \u00e9s a templom m\u0171k\u00f6dtet\u00e9s\u00e9re.@\nA neobarokk templom \u00e9p\u00edt\u00e9se 1701-ben kezd\u0151d\u00f6tt. A templom szent\u00e9lye a r\u00e9gi templom hely\u00e9n \u00e9p\u00fclt, amely alatt t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt az iskolaalap\u00edt\u00f3 Nagy M\u00f3zes hamvai is nyugszanak. Az \u00e9szaki szent\u00e9lyfalon 1980-ban, az iskolaalap\u00edt\u00e1s 300. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t helyezett el a h\u00e1romsz\u00e9ki paps\u00e1g.@\nA haj\u00f3t 1779-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni, 1795-ben fejezt\u00e9k be \u00e9s 1796-ban Batthy\u00e1nyi Ign\u00e1c erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel. Az 1802-es f\u00f6ldreng\u00e9s megrong\u00e1lta a tornyot, amely egyike volt a legmagasabbaknak H\u00e1romsz\u00e9ken, \u00e9s ez\u00e9rt az esetleges balesetek elker\u00fcl\u00e9se v\u00e9gett le kellett bontani bel\u0151le, de m\u00e1r 1823-ban Miz\u00f3 Ill\u00e9s gv\u00e1rdi\u00e1n \u00faj\u00e1\u00e9p\u00edttette. A kolostor alapk\u00f6v\u00e9t 1722-ben tett\u00e9k le. A toronyhoz simul\u00f3 szemin\u00e1rium-, bentlak\u00e1s-, \u00e9s iskola\u00e9p\u00fcletet Haynald J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6k 4000 Ft-os adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00edtett\u00e9k. A kolostor nyugati sz\u00e1rnya 1828-ra \u00e9p\u00fclt meg. 1949-ben a minorit\u00e1kat a kommunist\u00e1k el\u0171zt\u00e9k.\n&\nkezdimuemlekepuletei.wordpress.com: Kantai barokk m\u0171eml\u00e9kegy\u00fcttes|https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/kantai-barokk-muemlekegyuttes\/","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}