exploreCarpathia Erdély / Románia

Szentháromság egykori minorita templom és kolostor

Elhelyezkedés
Település Kézdivásárhely, Târgu Secuiesc
Cím Kantafalva, Strada Kanta
Vármegye Háromszék
Ország Románia
GPS koordináták 46.0058209107, 26.1384156404
Google térkép Google
Funkció
Eredeti funkció templom és kolostor
iskola/gimnázium/konviktus
Felekezet római katolikus
Mai funkció templom
Honlap muemlekem.hu

Története

A hajdan önálló Kantafalva a 17. század elején alakult, lakossága teljes mértékbe katolikus volt, míg Kézdivásárhelyen nagy többségben reformátusok éltek.

Nagy Mózes 1696-ban Kantafalván iskolát, kolostort és templomot építtetett. Nagy Mózes 1680-ban minoritákat hívott meg az iskola és a templom működtetésére.

A neobarokk templom építése 1701-ben kezdődött. A templom szentélye a régi templom helyén épült, amely alatt többek között az iskolaalapító Nagy Mózes hamvai is nyugszanak. Az északi szentélyfalon 1980-ban, az iskolaalapítás 300. évfordulóján emléktáblát helyezett el a háromszéki papság.

A hajót 1779-ben kezdték építeni, 1795-ben fejezték be és 1796-ban Batthyányi Ignác erdélyi püspök szentelte fel. Az 1802-es földrengés megrongálta a tornyot, amely egyike volt a legmagasabbaknak Háromszéken, és ezért az esetleges balesetek elkerülése végett le kellett bontani belőle, de már 1823-ban Mizó Illés gvárdián újáépíttette. A kolostor alapkövét 1722-ben tették le. A toronyhoz simuló szeminárium-, bentlakás-, és iskolaépületet Haynald János püspök 4000 Ft-os adományából építették. A kolostor nyugati szárnya 1828-ra épült meg. 1949-ben a minoritákat a kommunisták elűzték.

{"item":"sight","set":{"sightId":2109,"townId":80,"active":1,"name_LO":"","address":"Kantafalva, Strada Kanta","mapdata":"1|1165|787","gps_lat":"46.0058209107","gps_long":"26.1384156404","religion":1,"oldtype":"9,74","newtype":"1","homepage":"https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/kantai-barokk-muemlekegyuttes\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Templom-es-volt-minorita-kolostor-Kezdivasarhely--1578","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Pasztilla aka Attila Terb\u00f3cs, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_2019_46_Minorita_templom.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely 2019 46 Minorita templom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3c\/K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_2019_46_Minorita_templom.jpg\/256px-K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_2019_46_Minorita_templom.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_2019_46_Minorita_templom.jpg\u0022\u003EPasztilla aka Attila Terb\u00f3cs\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g egykori minorita templom \u00e9s kolostor","note":"","history":"A hajdan \u00f6n\u00e1ll\u00f3 Kantafalva a 17. sz\u00e1zad elej\u00e9n alakult, lakoss\u00e1ga teljes m\u00e9rt\u00e9kbe katolikus volt, m\u00edg K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyen nagy t\u00f6bbs\u00e9gben reform\u00e1tusok \u00e9ltek.@\nNagy M\u00f3zes 1696-ban Kantafalv\u00e1n iskol\u00e1t, kolostort \u00e9s templomot \u00e9p\u00edttetett. Nagy M\u00f3zes 1680-ban minorit\u00e1kat h\u00edvott meg az iskola \u00e9s a templom m\u0171k\u00f6dtet\u00e9s\u00e9re.@\nA neobarokk templom \u00e9p\u00edt\u00e9se 1701-ben kezd\u0151d\u00f6tt. A templom szent\u00e9lye a r\u00e9gi templom hely\u00e9n \u00e9p\u00fclt, amely alatt t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt az iskolaalap\u00edt\u00f3 Nagy M\u00f3zes hamvai is nyugszanak. Az \u00e9szaki szent\u00e9lyfalon 1980-ban, az iskolaalap\u00edt\u00e1s 300. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t helyezett el a h\u00e1romsz\u00e9ki paps\u00e1g.@\nA haj\u00f3t 1779-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni, 1795-ben fejezt\u00e9k be \u00e9s 1796-ban Batthy\u00e1nyi Ign\u00e1c erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel. Az 1802-es f\u00f6ldreng\u00e9s megrong\u00e1lta a tornyot, amely egyike volt a legmagasabbaknak H\u00e1romsz\u00e9ken, \u00e9s ez\u00e9rt az esetleges balesetek elker\u00fcl\u00e9se v\u00e9gett le kellett bontani bel\u0151le, de m\u00e1r 1823-ban Miz\u00f3 Ill\u00e9s gv\u00e1rdi\u00e1n \u00faj\u00e1\u00e9p\u00edttette. A kolostor alapk\u00f6v\u00e9t 1722-ben tett\u00e9k le. A toronyhoz simul\u00f3 szemin\u00e1rium-, bentlak\u00e1s-, \u00e9s iskola\u00e9p\u00fcletet Haynald J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6k 4000 Ft-os adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00edtett\u00e9k. A kolostor nyugati sz\u00e1rnya 1828-ra \u00e9p\u00fclt meg. 1949-ben a minorit\u00e1kat a kommunist\u00e1k el\u0171zt\u00e9k.\n&\nkezdimuemlekepuletei.wordpress.com: Kantai barokk m\u0171eml\u00e9kegy\u00fcttes|https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/kantai-barokk-muemlekegyuttes\/","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}