exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Nagy Mózes szobra

Nagy Mózes szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Kantafalva, Strada Kanta
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0066740815, 26.1383839438
Google térkép:

Története

Nagy Mózes katolikus pap volt, 1630 körűl született Esztelneken és 1709. február 8-án hunyt el Zágonban. Nagyszombatban és Bécsben tanult teológiát. 1674-től Felsőháromszék több falujának volt plébánosa. Határozottan szembeszállt a reformáció terjedésével, és ennek is köszönhető, hogy Felsőháromszék nagy része a katolikus hiten maradt. Iskolát alapított előbb 1680-ban Esztelneken, majd ezt átköltöztette a Kézdivásárhelytől akkor külön álló Kantába. Itt 1696-ban kezdődött el a tanítás. Szobrát 2010. május 15-én avatták fel a róla elnevezett líceum, az általa alapított iskola utóda előtt, Vetró András alkotása.

{"item":"sight","set":{"sightId":2146,"townId":80,"active":1,"name_LO":"","address":"Kantafalva, Strada Kanta","mapdata":"1|1158|645","gps_lat":"46.0066740815","gps_long":"26.1383839438","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/13819\/nagy-mozes#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Nagy M\u00f3zes szobra","note":"","history":"Nagy M\u00f3zes katolikus pap volt, 1630 k\u00f6r\u0171l sz\u00fcletett Esztelneken \u00e9s 1709. febru\u00e1r 8-\u00e1n hunyt el Z\u00e1gonban. Nagyszombatban \u00e9s B\u00e9csben tanult teol\u00f3gi\u00e1t. 1674-t\u0151l Fels\u0151h\u00e1romsz\u00e9k t\u00f6bb faluj\u00e1nak volt pl\u00e9b\u00e1nosa. Hat\u00e1rozottan szembesz\u00e1llt a reform\u00e1ci\u00f3 terjed\u00e9s\u00e9vel, \u00e9s ennek is k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151, hogy Fels\u0151h\u00e1romsz\u00e9k nagy r\u00e9sze a katolikus hiten maradt. Iskol\u00e1t alap\u00edtott el\u0151bb 1680-ban Esztelneken, majd ezt \u00e1tk\u00f6lt\u00f6ztette a K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyt\u0151l akkor k\u00fcl\u00f6n \u00e1ll\u00f3 Kant\u00e1ba. Itt 1696-ban kezd\u0151d\u00f6tt el a tan\u00edt\u00e1s. Szobr\u00e1t 2010. m\u00e1jus 15-\u00e9n avatt\u00e1k fel a r\u00f3la elnevezett l\u00edceum, az \u00e1ltala alap\u00edtott iskola ut\u00f3da el\u0151tt, Vetr\u00f3 Andr\u00e1s alkot\u00e1sa.","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}