exploreCarpathia Erdély / Románia

Nagy Mózes Elméleti Líceum , Nagy Mózes Elméleti Líceum, Liceul Teoretic Nagy Mózes

Elhelyezkedés
Település Kézdivásárhely, Târgu Secuiesc
Cím Kantafalva, Strada Kanta 23
Vármegye Háromszék
Ország Románia
GPS koordináták 46.0065939564, 26.1381367575
Google térkép Google
Funkció
Eredeti funkció iskola/gimnázium/konviktus
Felekezet római katolikus
Mai funkció iskola/gimnázium/konviktus
Honlap

Története

A hajdan önálló Kantafalva a 17. század elején alakult, lakossága teljes mértékbe katolikus volt, míg Kézdivásárhelyen nagy többségben reformátusok éltek. Kovászna megye legrégebbi oktatási intézményét 1680-ban alapította Nagy Mózes a falujában, Esztelneken. 1696-ban az iskola átköltözött a Kézdivásárhely melletti Kantába, amely később a város része lett. Nagy Mózes 1696-ban Kantafalván iskolát, kolostort és templomot építtetett. Az erre alkalmas területet Jankó Péter és neje Domokos Zsuzsanna adományozta, ezt gyarapította Altorjai Apor István ajándékterülete. Nagy Mózes már 1680-ban írt a Hitterjesztés Congregatiójához és minorita atyákat kért és kapott a hit terjesztésére. Ez az iskola évszázadokon át, felekezetre való tekintet nélkül tudósokat, hazafiakat nevelt. 1751-ben az iskola új, tágasabb épületbe költözött. 1899-ben a kantai iskola Katolikus Főgimnáziummá alakult át. Az új épület alapkövét 1905. október 22-én helyezték el. 1977-ben az iskolát ipari líceummá alakították át, majd 1990 januárjában visszaalakult elméleti líceummá, és felvette alapítójának nevét.

{"item":"sight","set":{"sightId":2115,"townId":80,"active":2,"name_LO":"Nagy M\u00f3zes Elm\u00e9leti L\u00edceum, Liceul Teoretic Nagy M\u00f3zes","address":"Kantafalva, Strada Kanta 23","mapdata":"1|1127|653","gps_lat":"46.0065939564","gps_long":"26.1381367575","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.kezdi.ro\/nagy-mozes-elmeleti-liceum\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022FOTO:FORTEPAN \/ Bot\u00e1r Ang\u00e9la, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_1940,_Nagy_M%C3%B3zes_Elm%C3%A9leti_L%C3%ADceum_(R%C3%B3mai_Katolikus_F%C5%91gimn%C3%A1zium)._Fortepan_57861.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely 1940, Nagy M\u00f3zes Elm\u00e9leti L\u00edceum (R\u00f3mai Katolikus F\u0151gimn\u00e1zium). Fortepan 57861\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/77\/K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_1940%2C_Nagy_M%C3%B3zes_Elm%C3%A9leti_L%C3%ADceum_%28R%C3%B3mai_Katolikus_F%C5%91gimn%C3%A1zium%29._Fortepan_57861.jpg\/512px-K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_1940%2C_Nagy_M%C3%B3zes_Elm%C3%A9leti_L%C3%ADceum_%28R%C3%B3mai_Katolikus_F%C5%91gimn%C3%A1zium%29._Fortepan_57861.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_1940,_Nagy_M%C3%B3zes_Elm%C3%A9leti_L%C3%ADceum_(R%C3%B3mai_Katolikus_F%C5%91gimn%C3%A1zium)._Fortepan_57861.jpg\u0022\u003EFOTO:FORTEPAN \/ Bot\u00e1r Ang\u00e9la\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Nagy M\u00f3zes Elm\u00e9leti L\u00edceum","note":"","history":"A hajdan \u00f6n\u00e1ll\u00f3 Kantafalva a 17. sz\u00e1zad elej\u00e9n alakult, lakoss\u00e1ga teljes m\u00e9rt\u00e9kbe katolikus volt, m\u00edg K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyen nagy t\u00f6bbs\u00e9gben reform\u00e1tusok \u00e9ltek. Kov\u00e1szna megye legr\u00e9gebbi oktat\u00e1si int\u00e9zm\u00e9ny\u00e9t 1680-ban alap\u00edtotta Nagy M\u00f3zes a faluj\u00e1ban, Esztelneken. 1696-ban az iskola \u00e1tk\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt a K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely melletti Kant\u00e1ba, amely k\u00e9s\u0151bb a v\u00e1ros r\u00e9sze lett. Nagy M\u00f3zes 1696-ban Kantafalv\u00e1n iskol\u00e1t, kolostort \u00e9s templomot \u00e9p\u00edttetett. Az erre alkalmas ter\u00fcletet Jank\u00f3 P\u00e9ter \u00e9s neje Domokos Zsuzsanna adom\u00e1nyozta, ezt gyarap\u00edtotta Altorjai Apor Istv\u00e1n aj\u00e1nd\u00e9kter\u00fclete. Nagy M\u00f3zes m\u00e1r 1680-ban \u00edrt a Hitterjeszt\u00e9s Congregati\u00f3j\u00e1hoz \u00e9s minorita aty\u00e1kat k\u00e9rt \u00e9s kapott a hit terjeszt\u00e9s\u00e9re. Ez az iskola \u00e9vsz\u00e1zadokon \u00e1t, felekezetre val\u00f3 tekintet n\u00e9lk\u00fcl tud\u00f3sokat, hazafiakat nevelt. 1751-ben az iskola \u00faj, t\u00e1gasabb \u00e9p\u00fcletbe k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. 1899-ben a kantai iskola Katolikus F\u0151gimn\u00e1ziumm\u00e1 alakult \u00e1t. Az \u00faj \u00e9p\u00fclet alapk\u00f6v\u00e9t 1905. okt\u00f3ber 22-\u00e9n helyezt\u00e9k el. 1977-ben az iskol\u00e1t ipari l\u00edceumm\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t, majd 1990 janu\u00e1rj\u00e1ban visszaalakult elm\u00e9leti l\u00edceumm\u00e1, \u00e9s felvette alap\u00edt\u00f3j\u00e1nak nev\u00e9t.\n&\nkezdimuemlekepuletei.wordpress.com: Kantai barokk m\u0171eml\u00e9kegy\u00fcttes|https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/kantai-barokk-muemlekegyuttes\/","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}