exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Nagy Mózes Elméleti Líceum

Nagy Mózes Elméleti Líceum, Liceul Teoretic Nagy Mózes
Nagy Mózes Elméleti Líceum
Nagy Mózes Elméleti Líceum, Liceul Teoretic Nagy Mózes
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Kantafalva, Strada Kanta 23
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0065939564, 26.1381367575
Google térkép:

Története

A hajdan önálló Kantafalva a 17. század elején alakult, lakossága teljes mértékbe katolikus volt, míg Kézdivásárhelyen nagy többségben reformátusok éltek. Kovászna megye legrégebbi oktatási intézményét 1680-ban alapította Nagy Mózes a falujában, Esztelneken. 1696-ban az iskola átköltözött a Kézdivásárhely melletti Kantába, amely később a város része lett. Nagy Mózes 1696-ban Kantafalván iskolát, kolostort és templomot építtetett. Az erre alkalmas területet Jankó Péter és neje Domokos Zsuzsanna adományozta, ezt gyarapította Altorjai Apor István ajándékterülete. Nagy Mózes már 1680-ban írt a Hitterjesztés Congregatiójához és minorita atyákat kért és kapott a hit terjesztésére. Ez az iskola évszázadokon át, felekezetre való tekintet nélkül tudósokat, hazafiakat nevelt. 1751-ben az iskola új, tágasabb épületbe költözött. 1899-ben a kantai iskola Katolikus Főgimnáziummá alakult át. Az új épület alapkövét 1905. október 22-én helyezték el. 1977-ben az iskolát ipari líceummá alakították át, majd 1990 januárjában visszaalakult elméleti líceummá, és felvette alapítójának nevét.

{"item":"sight","set":{"sightId":2115,"townId":80,"active":2,"name_LO":"Nagy M\u00f3zes Elm\u00e9leti L\u00edceum, Liceul Teoretic Nagy M\u00f3zes","address":"Kantafalva, Strada Kanta 23","mapdata":"1|1127|653","gps_lat":"46.0065939564","gps_long":"26.1381367575","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.kezdi.ro\/nagy-mozes-elmeleti-liceum\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022FOTO:FORTEPAN \/ Bot\u00e1r Ang\u00e9la, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_1940,_Nagy_M%C3%B3zes_Elm%C3%A9leti_L%C3%ADceum_(R%C3%B3mai_Katolikus_F%C5%91gimn%C3%A1zium)._Fortepan_57861.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely 1940, Nagy M\u00f3zes Elm\u00e9leti L\u00edceum (R\u00f3mai Katolikus F\u0151gimn\u00e1zium). Fortepan 57861\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/77\/K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_1940%2C_Nagy_M%C3%B3zes_Elm%C3%A9leti_L%C3%ADceum_%28R%C3%B3mai_Katolikus_F%C5%91gimn%C3%A1zium%29._Fortepan_57861.jpg\/512px-K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_1940%2C_Nagy_M%C3%B3zes_Elm%C3%A9leti_L%C3%ADceum_%28R%C3%B3mai_Katolikus_F%C5%91gimn%C3%A1zium%29._Fortepan_57861.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_1940,_Nagy_M%C3%B3zes_Elm%C3%A9leti_L%C3%ADceum_(R%C3%B3mai_Katolikus_F%C5%91gimn%C3%A1zium)._Fortepan_57861.jpg\u0022\u003EFOTO:FORTEPAN \/ Bot\u00e1r Ang\u00e9la\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Nagy M\u00f3zes Elm\u00e9leti L\u00edceum","note":"","history":"A hajdan \u00f6n\u00e1ll\u00f3 Kantafalva a 17. sz\u00e1zad elej\u00e9n alakult, lakoss\u00e1ga teljes m\u00e9rt\u00e9kbe katolikus volt, m\u00edg K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyen nagy t\u00f6bbs\u00e9gben reform\u00e1tusok \u00e9ltek. Kov\u00e1szna megye legr\u00e9gebbi oktat\u00e1si int\u00e9zm\u00e9ny\u00e9t 1680-ban alap\u00edtotta Nagy M\u00f3zes a faluj\u00e1ban, Esztelneken. 1696-ban az iskola \u00e1tk\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt a K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely melletti Kant\u00e1ba, amely k\u00e9s\u0151bb a v\u00e1ros r\u00e9sze lett. Nagy M\u00f3zes 1696-ban Kantafalv\u00e1n iskol\u00e1t, kolostort \u00e9s templomot \u00e9p\u00edttetett. Az erre alkalmas ter\u00fcletet Jank\u00f3 P\u00e9ter \u00e9s neje Domokos Zsuzsanna adom\u00e1nyozta, ezt gyarap\u00edtotta Altorjai Apor Istv\u00e1n aj\u00e1nd\u00e9kter\u00fclete. Nagy M\u00f3zes m\u00e1r 1680-ban \u00edrt a Hitterjeszt\u00e9s Congregati\u00f3j\u00e1hoz \u00e9s minorita aty\u00e1kat k\u00e9rt \u00e9s kapott a hit terjeszt\u00e9s\u00e9re. Ez az iskola \u00e9vsz\u00e1zadokon \u00e1t, felekezetre val\u00f3 tekintet n\u00e9lk\u00fcl tud\u00f3sokat, hazafiakat nevelt. 1751-ben az iskola \u00faj, t\u00e1gasabb \u00e9p\u00fcletbe k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. 1899-ben a kantai iskola Katolikus F\u0151gimn\u00e1ziumm\u00e1 alakult \u00e1t. Az \u00faj \u00e9p\u00fclet alapk\u00f6v\u00e9t 1905. okt\u00f3ber 22-\u00e9n helyezt\u00e9k el. 1977-ben az iskol\u00e1t ipari l\u00edceumm\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t, majd 1990 janu\u00e1rj\u00e1ban visszaalakult elm\u00e9leti l\u00edceumm\u00e1, \u00e9s felvette alap\u00edt\u00f3j\u00e1nak nev\u00e9t.\n&\nkezdimuemlekepuletei.wordpress.com: Kantai barokk m\u0171eml\u00e9kegy\u00fcttes|https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/kantai-barokk-muemlekegyuttes\/","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}