exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Nagy Jáfet-ház

Nagy Jáfet-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Cím:
Strada Gării 21
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.9978041375, 26.1381178616
Google térkép:

Története

Nagy Jáfet nyugalmazott főhadnagy háza volt. 1829-ben épült. Az 1848-as forradalom idején ennek a háznak a pincéjében nyomtatták a Székely Hírmondó első két számát. Nagy Jáfet főhadnagyot a 48-as forradalomban tanúsított szerepéért nyolc év börtönre ítélik, amiből végül erősen romló egészségi állapotára való tekintettel szabadult. A Jáfet-házaspár (Nagy Jáfet felesége Nagy Anna), 1847. június 30-án írt végrendeletük szerint minden vagyonukat a Kézdivásárhelyi Református Egyházra hagyták, az egyház szegényeinek segedelmére.

{"item":"sight","set":{"sightId":2140,"townId":80,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada G\u0103rii 21","mapdata":"1|1138|2132","gps_lat":"45.9978041375","gps_long":"26.1381178616","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/nagy-jafet-haz\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Nagy J\u00e1fet-h\u00e1z","note":"","history":"Nagy J\u00e1fet nyugalmazott f\u0151hadnagy h\u00e1za volt. 1829-ben \u00e9p\u00fclt. Az 1848-as forradalom idej\u00e9n ennek a h\u00e1znak a pinc\u00e9j\u00e9ben nyomtatt\u00e1k a Sz\u00e9kely H\u00edrmond\u00f3 els\u0151 k\u00e9t sz\u00e1m\u00e1t. Nagy J\u00e1fet f\u0151hadnagyot a 48-as forradalomban tan\u00fas\u00edtott szerep\u00e9\u00e9rt nyolc \u00e9v b\u00f6rt\u00f6nre \u00edt\u00e9lik, amib\u0151l v\u00e9g\u00fcl er\u0151sen roml\u00f3 eg\u00e9szs\u00e9gi \u00e1llapot\u00e1ra val\u00f3 tekintettel szabadult. A J\u00e1fet-h\u00e1zasp\u00e1r (Nagy J\u00e1fet feles\u00e9ge Nagy Anna), 1847. j\u00fanius 30-\u00e1n \u00edrt v\u00e9grendelet\u00fck szerint minden vagyonukat a K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyi Reform\u00e1tus Egyh\u00e1zra hagyt\u00e1k, az egyh\u00e1z szeg\u00e9nyeinek segedelm\u00e9re.","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}