exploreCarpathia Erdély / Románia

Nagy Jáfet-ház

Elhelyezkedés
Település Kézdivásárhely, Târgu Secuiesc
Cím Strada Gării 21
Vármegye Háromszék
Ország Románia
GPS koordináták 45.9978041375, 26.1381178616
Google térkép Google
Funkció
Eredeti funkció ház
Mai funkció ház
Honlap

Története

Nagy Jáfet nyugalmazott főhadnagy háza volt. 1829-ben épült. Az 1848-as forradalom idején ennek a háznak a pincéjében nyomtatták a Székely Hírmondó első két számát. Nagy Jáfet főhadnagyot a 48-as forradalomban tanúsított szerepéért nyolc év börtönre ítélik, amiből végül erősen romló egészségi állapotára való tekintettel szabadult. A Jáfet-házaspár (Nagy Jáfet felesége Nagy Anna), 1847. június 30-án írt végrendeletük szerint minden vagyonukat a Kézdivásárhelyi Református Egyházra hagyták, az egyház szegényeinek segedelmére.

{"item":"sight","set":{"sightId":2140,"townId":80,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada G\u0103rii 21","mapdata":"1|1138|2132","gps_lat":"45.9978041375","gps_long":"26.1381178616","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/nagy-jafet-haz\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Nagy J\u00e1fet-h\u00e1z","note":"","history":"Nagy J\u00e1fet nyugalmazott f\u0151hadnagy h\u00e1za volt. 1829-ben \u00e9p\u00fclt. Az 1848-as forradalom idej\u00e9n ennek a h\u00e1znak a pinc\u00e9j\u00e9ben nyomtatt\u00e1k a Sz\u00e9kely H\u00edrmond\u00f3 els\u0151 k\u00e9t sz\u00e1m\u00e1t. Nagy J\u00e1fet f\u0151hadnagyot a 48-as forradalomban tan\u00fas\u00edtott szerep\u00e9\u00e9rt nyolc \u00e9v b\u00f6rt\u00f6nre \u00edt\u00e9lik, amib\u0151l v\u00e9g\u00fcl er\u0151sen roml\u00f3 eg\u00e9szs\u00e9gi \u00e1llapot\u00e1ra val\u00f3 tekintettel szabadult. A J\u00e1fet-h\u00e1zasp\u00e1r (Nagy J\u00e1fet feles\u00e9ge Nagy Anna), 1847. j\u00fanius 30-\u00e1n \u00edrt v\u00e9grendelet\u00fck szerint minden vagyonukat a K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyi Reform\u00e1tus Egyh\u00e1zra hagyt\u00e1k, az egyh\u00e1z szeg\u00e9nyeinek segedelm\u00e9re.","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}