exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Gábor Áron szobra az ágyúval

Gábor Áron szobra az ágyúval
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Piața Gábor Áron
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0017547004, 26.1378570221
Google térkép:

Története

A szobrot 1942-ben nagyvarjasi Oláh Sándor készítette a Nagyváradi M. Kir. Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola parancsnokságának megrendelésére. 1943 júniusában került a nagyváradi Magyar Királyi Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola udvarára. A román megszállók a háború után eltávolították, sokáig a múzeumban őrizték, majd 1971. szeptember 8-án Kézdivásárhely főterén állították fel, ahol mindmáig látható.

Az 1848-1849-es szabadságharc idején Gábor Áron tüzér őrnagy vezetésével Kézdivásárhelyen jelentős hadianyaggyártás folyt. Az ágyúk nagy részét Turóczi Mózes helyi rézműves mester műhelyében öntötték, amely a Gábor Áron tér 9. szám alatti ház telkén állt. 1849 júl. 2-án a kökösi csatában vesztette életét.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":2141,"townId":80,"active":2,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba G\u00e1bor \u00c1ron","mapdata":"1|1107|1476","gps_lat":"46.0017547004","gps_long":"26.1378570221","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/233\/gabor-aron-szobra","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=346","picture":"\u003Ca title=\u0022Pasztilla aka Attila Terb\u00f3cs, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_2019_03_F%C5%91t%C3%A9r_a_G%C3%A1bor_%C3%81ron-szoborral.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely 2019 03 F\u0151t\u00e9r a G\u00e1bor \u00c1ron-szoborral\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/87\/K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_2019_03_F%C5%91t%C3%A9r_a_G%C3%A1bor_%C3%81ron-szoborral.jpg\/512px-K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_2019_03_F%C5%91t%C3%A9r_a_G%C3%A1bor_%C3%81ron-szoborral.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely_2019_03_F%C5%91t%C3%A9r_a_G%C3%A1bor_%C3%81ron-szoborral.jpg\u0022\u003EPasztilla aka Attila Terb\u00f3cs\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"G\u00e1bor \u00c1ron szobra az \u00e1gy\u00faval","note":"","history":"A szobrot 1942-ben nagyvarjasi Ol\u00e1h S\u00e1ndor k\u00e9sz\u00edtette a Nagyv\u00e1radi M. Kir. G\u00e1bor \u00c1ron Honv\u00e9d T\u00fcz\u00e9rs\u00e9gi Hadapr\u00f3diskola parancsnoks\u00e1g\u00e1nak megrendel\u00e9s\u00e9re. 1943 j\u00fanius\u00e1ban ker\u00fclt a nagyv\u00e1radi Magyar Kir\u00e1lyi G\u00e1bor \u00c1ron Honv\u00e9d T\u00fcz\u00e9rs\u00e9gi Hadapr\u00f3diskola udvar\u00e1ra. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00f3k a h\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k, sok\u00e1ig a m\u00fazeumban \u0151rizt\u00e9k, majd 1971. szeptember 8-\u00e1n K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely f\u0151ter\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel, ahol mindm\u00e1ig l\u00e1that\u00f3.@\nAz 1848-1849-es szabads\u00e1gharc idej\u00e9n G\u00e1bor \u00c1ron t\u00fcz\u00e9r \u0151rnagy vezet\u00e9s\u00e9vel K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyen jelent\u0151s hadianyaggy\u00e1rt\u00e1s folyt. Az \u00e1gy\u00fak nagy r\u00e9sz\u00e9t Tur\u00f3czi M\u00f3zes helyi r\u00e9zm\u0171ves mester m\u0171hely\u00e9ben \u00f6nt\u00f6tt\u00e9k, amely a G\u00e1bor \u00c1ron t\u00e9r 9. sz\u00e1m alatti h\u00e1z telk\u00e9n \u00e1llt. 1849 j\u00fal. 2-\u00e1n a k\u00f6k\u00f6si csat\u00e1ban vesztette \u00e9let\u00e9t.","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}