exploreCarpathia Erdély / Románia

Egykori állami elemi iskola, Bod Péter Tanítóképző , Bod Péter Tanítóképző, Liceul Pedagogic Bod Péter

Elhelyezkedés
Település Kézdivásárhely, Târgu Secuiesc
Cím Strada Ady Endre 20
Vármegye Háromszék
Ország Románia
GPS koordináták 46.0027500654, 26.1324499338
Google térkép Google
Funkció
Eredeti funkció iskola/gimnázium/konviktus
Mai funkció felsőoktatás
Honlap

Története

Az épületet 1896-ban emelték. Már 1931-ben az iskolában tanítóképzői oktatás folyt, és 1965-ig 690 magyar ajkú tanító és óvónő szerzett itt képesítést. Az 1953-54-es tanévtől az intézmény fokozatosan elméleti líceummá alakult át. 1973-tól szakközépiskola működött az épületben. Az 1990-1991-es tanévtől középiskolai fokon, valamint érettségi utáni három éves képzéssel újraindult a tanítóképző. 1991-ben az iskola felvette Bod Péter nevét. A jelenlegi tanügyi törvények alapján líceumi képzésben nem lehet tanítóképző osztályt működtetni. Az épületben működik a Babeş-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozata.

{"item":"sight","set":{"sightId":2117,"townId":80,"active":1,"name_LO":"Bod P\u00e9ter Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151, Liceul Pedagogic Bod P\u00e9ter","address":"Strada Ady Endre 20","mapdata":"1|480|1305","gps_lat":"46.0027500654","gps_long":"26.1324499338","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"75","homepage":"https:\/\/www.kezdi.ro\/bod-peter-tanitokepzo\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori \u00e1llami elemi iskola, Bod P\u00e9ter Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151","note":"","history":"Az \u00e9p\u00fcletet 1896-ban emelt\u00e9k. M\u00e1r 1931-ben az iskol\u00e1ban tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151i oktat\u00e1s folyt, \u00e9s 1965-ig 690 magyar ajk\u00fa tan\u00edt\u00f3 \u00e9s \u00f3v\u00f3n\u0151 szerzett itt k\u00e9pes\u00edt\u00e9st. Az 1953-54-es tan\u00e9vt\u0151l az int\u00e9zm\u00e9ny fokozatosan elm\u00e9leti l\u00edceumm\u00e1 alakult \u00e1t. 1973-t\u00f3l szakk\u00f6z\u00e9piskola m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletben. Az 1990-1991-es tan\u00e9vt\u0151l k\u00f6z\u00e9piskolai fokon, valamint \u00e9retts\u00e9gi ut\u00e1ni h\u00e1rom \u00e9ves k\u00e9pz\u00e9ssel \u00fajraindult a tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151. 1991-ben az iskola felvette Bod P\u00e9ter nev\u00e9t. A jelenlegi tan\u00fcgyi t\u00f6rv\u00e9nyek alapj\u00e1n l\u00edceumi k\u00e9pz\u00e9sben nem lehet tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 oszt\u00e1lyt m\u0171k\u00f6dtetni. Az \u00e9p\u00fcletben m\u0171k\u00f6dik a Babe\u015f-Bolyai Tudom\u00e1nyegyetem kihelyezett tagozata.\n&\nkezdimuemlekepuletei.wordpress.com: \u00c1llami elemi iskola|https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/allami-elemi-iskola\/","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}