exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori állami elemi iskola, Bod Péter Tanítóképző

Bod Péter Tanítóképző, Liceul Pedagogic Bod Péter
Egykori állami elemi iskola, Bod Péter Tanítóképző
Bod Péter Tanítóképző, Liceul Pedagogic Bod Péter
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
felsőoktatás
Cím:
Strada Ady Endre 20
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0027500654, 26.1324499338
Google térkép:

Története

Az épületet 1896-ban emelték. Már 1931-ben az iskolában tanítóképzői oktatás folyt, és 1965-ig 690 magyar ajkú tanító és óvónő szerzett itt képesítést. Az 1953-54-es tanévtől az intézmény fokozatosan elméleti líceummá alakult át. 1973-tól szakközépiskola működött az épületben. Az 1990-1991-es tanévtől középiskolai fokon, valamint érettségi utáni három éves képzéssel újraindult a tanítóképző. 1991-ben az iskola felvette Bod Péter nevét. A jelenlegi tanügyi törvények alapján líceumi képzésben nem lehet tanítóképző osztályt működtetni. Az épületben működik a Babeş-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozata.

{"item":"sight","set":{"sightId":2117,"townId":80,"active":1,"name_LO":"Bod P\u00e9ter Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151, Liceul Pedagogic Bod P\u00e9ter","address":"Strada Ady Endre 20","mapdata":"1|480|1305","gps_lat":"46.0027500654","gps_long":"26.1324499338","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"75","homepage":"https:\/\/www.kezdi.ro\/bod-peter-tanitokepzo\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori \u00e1llami elemi iskola, Bod P\u00e9ter Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151","note":"","history":"Az \u00e9p\u00fcletet 1896-ban emelt\u00e9k. M\u00e1r 1931-ben az iskol\u00e1ban tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151i oktat\u00e1s folyt, \u00e9s 1965-ig 690 magyar ajk\u00fa tan\u00edt\u00f3 \u00e9s \u00f3v\u00f3n\u0151 szerzett itt k\u00e9pes\u00edt\u00e9st. Az 1953-54-es tan\u00e9vt\u0151l az int\u00e9zm\u00e9ny fokozatosan elm\u00e9leti l\u00edceumm\u00e1 alakult \u00e1t. 1973-t\u00f3l szakk\u00f6z\u00e9piskola m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletben. Az 1990-1991-es tan\u00e9vt\u0151l k\u00f6z\u00e9piskolai fokon, valamint \u00e9retts\u00e9gi ut\u00e1ni h\u00e1rom \u00e9ves k\u00e9pz\u00e9ssel \u00fajraindult a tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151. 1991-ben az iskola felvette Bod P\u00e9ter nev\u00e9t. A jelenlegi tan\u00fcgyi t\u00f6rv\u00e9nyek alapj\u00e1n l\u00edceumi k\u00e9pz\u00e9sben nem lehet tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 oszt\u00e1lyt m\u0171k\u00f6dtetni. Az \u00e9p\u00fcletben m\u0171k\u00f6dik a Babe\u015f-Bolyai Tudom\u00e1nyegyetem kihelyezett tagozata.\n&\nkezdimuemlekepuletei.wordpress.com: \u00c1llami elemi iskola|https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/allami-elemi-iskola\/","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}