exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

A csizmadia ipartársulat egykori székháza, Babamúzeum

Babamúzeum
A csizmadia ipartársulat egykori székháza, Babamúzeum
Babamúzeum
Eredetileg:
székház
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Strada Independenţei 4
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0003431171, 26.1372842046
Google térkép:

Története

Kézdivásárhelyen a 16. század második felében, Báthory István uralkodása idején alakult az első céh, a tímároké. 1638-ban Rákóczy György kiváltságlevelére jött létre a csizmadia céh. Ezt a levelet a városi múzeum őrzi, ma is megtekinthető. Az épület a 19-ik század elején épült eklektikus stílusban.

{"item":"sight","set":{"sightId":2128,"townId":80,"active":1,"name_LO":"Babam\u00fazeum","address":"Strada Independen\u0163ei 4","mapdata":"1|1035|1711","gps_lat":"46.0003431171","gps_long":"26.1372842046","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.babamuzeum.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"A csizmadia ipart\u00e1rsulat egykori sz\u00e9kh\u00e1za, Babam\u00fazeum","note":"","history":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyen a 16. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben, B\u00e1thory Istv\u00e1n uralkod\u00e1sa idej\u00e9n alakult az els\u0151 c\u00e9h, a t\u00edm\u00e1rok\u00e9. 1638-ban R\u00e1k\u00f3czy Gy\u00f6rgy kiv\u00e1lts\u00e1glevel\u00e9re j\u00f6tt l\u00e9tre a csizmadia c\u00e9h. Ezt a levelet a v\u00e1rosi m\u00fazeum \u0151rzi, ma is megtekinthet\u0151. Az \u00e9p\u00fclet a 19-ik sz\u00e1zad elej\u00e9n \u00e9p\u00fclt eklektikus st\u00edlusban.\n&\nkezdimuemlekepuletei.wordpress.com: A csizmadia ipart\u00e1rsulat sz\u00e9kh\u00e1za|https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/a-csizmadia-ipartarsulat-szekhaza\/","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}