exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Ferenc József egykori szobra, Dragalina tábornok szobra

Ferenc József egykori szobra, Dragalina tábornok szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Parcul General Dragalina
Vármegye:
Krassó-Szörény
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.4136958763, 22.2144719489
Google térkép:

Története

1906. október 7-én avatták fel. Fadrusz János és Rollinger Gál Rezső alkotása volt. A román megszállás után 1919-ben eltávolították. A talapzaton 1943 óta Dragalina tábornok szobra áll.

Ioan Drăgălina tábornok Karánsebesen született 1860-ban, majd a bécsújhelyi Mária Terézia Katonai Akadémia hallgatója volt és a Császári és Királyi Hadseregben szolgált. Ebből 1887-ben lépett ki és Romániába települt át, ahol 1908-tól ezredesi rangot kapott, mely rendfokozatban egészen 1911-ig a bukaresti gyalogsági iskola parancsnoka volt. Már tábornoki rangban vett részt 1916 augusztusának végén meginduló erdélyi hadjárat részét képező Orsova és Cserna-menti harcokban. 1916. október 11-től a román 1. hadsereg kinevezett parancsnoka lett, de másnap a hadifront közelében a német támadás következtében súlyos sérülést szenvedett. Bukarestbe szállították de az amputálási operáció során vérmérgezést kapott és november 9-én elhunyt.

{"item":"sight","set":{"sightId":1790,"townId":69,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul General Dragalina","mapdata":"1|366|658","gps_lat":"45.4136958763","gps_long":"22.2144719489","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/9988\/ferenc-jozsef-szobra","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Ferenc J\u00f3zsef egykori szobra, Dragalina t\u00e1bornok szobra","note":"","history":"1906. okt\u00f3ber 7-\u00e9n avatt\u00e1k fel. Fadrusz J\u00e1nos \u00e9s Rollinger G\u00e1l Rezs\u0151 alkot\u00e1sa volt. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n 1919-ben elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k. A talapzaton 1943 \u00f3ta Dragalina t\u00e1bornok szobra \u00e1ll.@\nIoan Dr\u0103g\u0103lina t\u00e1bornok Kar\u00e1nsebesen sz\u00fcletett 1860-ban, majd a b\u00e9cs\u00fajhelyi M\u00e1ria Ter\u00e9zia Katonai Akad\u00e9mia hallgat\u00f3ja volt \u00e9s a Cs\u00e1sz\u00e1ri \u00e9s Kir\u00e1lyi Hadseregben szolg\u00e1lt. Ebb\u0151l 1887-ben l\u00e9pett ki \u00e9s Rom\u00e1ni\u00e1ba telep\u00fclt \u00e1t, ahol 1908-t\u00f3l ezredesi rangot kapott, mely rendfokozatban eg\u00e9szen 1911-ig a bukaresti gyalogs\u00e1gi iskola parancsnoka volt. M\u00e1r t\u00e1bornoki rangban vett r\u00e9szt 1916 augusztus\u00e1nak v\u00e9g\u00e9n megindul\u00f3 erd\u00e9lyi hadj\u00e1rat r\u00e9sz\u00e9t k\u00e9pez\u0151 Orsova \u00e9s Cserna-menti harcokban. 1916. okt\u00f3ber 11-t\u0151l a rom\u00e1n 1. hadsereg kinevezett parancsnoka lett, de m\u00e1snap a hadifront k\u00f6zel\u00e9ben a n\u00e9met t\u00e1mad\u00e1s k\u00f6vetkezt\u00e9ben s\u00falyos s\u00e9r\u00fcl\u00e9st szenvedett. Bukarestbe sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k de az amput\u00e1l\u00e1si oper\u00e1ci\u00f3 sor\u00e1n v\u00e9rm\u00e9rgez\u00e9st kapott \u00e9s november 9-\u00e9n elhunyt. ","town":{"townId":69,"name_HU":"Kar\u00e1nsebes","name_LO":"Caransebe\u0219","seolink":"karansebes-caransebes","oldcounty":29,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}