exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

A Hazáért

A Hazáért
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Vármegye:
Krassó-Szörény
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.4113624405, 22.2169057557
Google térkép:

Története

Az I. világháborúban elesett, egykor e líceumban tanult, többnyire román etnikumú diákoknak állít emléket, mint 'Pro Patria' emlékmű, azaz a hazájukért elesettek emléke. 1918-ban avatták fel, még a román megszállás előtt, az Osztrák-Magyar Monarchia fennállásakor. Horvay János budapesti szobrászművész alkotása. Hornay János készítette és szintén 1918-ban állították fel Karánsebesen Erzsébet királyné (Sisi) egészalakos szobrát, amelyet nem sokkal később a megszálló románok elpusztítottak.

{"item":"sight","set":{"sightId":1791,"townId":69,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|657|1033","gps_lat":"45.4113624405","gps_long":"22.2169057557","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/37947\/a-hazaert","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"A Haz\u00e1\u00e9rt","note":"","history":"Az I. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00faban elesett, egykor e l\u00edceumban tanult, t\u00f6bbnyire rom\u00e1n etnikum\u00fa di\u00e1koknak \u00e1ll\u00edt eml\u00e9ket, mint 'Pro Patria' eml\u00e9km\u0171, azaz a haz\u00e1juk\u00e9rt elesettek eml\u00e9ke. 1918-ban avatt\u00e1k fel, m\u00e9g a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s el\u0151tt, az Osztr\u00e1k-Magyar Monarchia fenn\u00e1ll\u00e1sakor. Horvay J\u00e1nos budapesti szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1sa. Hornay J\u00e1nos k\u00e9sz\u00edtette \u00e9s szint\u00e9n 1918-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel Kar\u00e1nsebesen Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u00e9 (Sisi) eg\u00e9szalakos szobr\u00e1t, amelyet nem sokkal k\u00e9s\u0151bb a megsz\u00e1ll\u00f3 rom\u00e1nok elpuszt\u00edtottak.","town":{"townId":69,"name_HU":"Kar\u00e1nsebes","name_LO":"Caransebe\u0219","seolink":"karansebes-caransebes","oldcounty":29,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}