exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Holcmányi erődtemplom

Holcmányi erődtemplom
Magyar:
Holcmány
Német:
Holzmengen, Hultsmänjen
Román:
Hosman
Holcmányi erődtemplom
Szász András, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Belépés:
Előzetes egyeztetéssel
Nemzetiség:
Szász
Felekezet:
evangélikus
Település:
Holcmány, Holzmengen, Hultsmänjen, Hosman
Lakosság többsége:
Román
Magyarok aránya:
0%
Vármegye:
Szeben
Ország:
Románia
Megye:
Szeben
GPS koordináták:
45.8313989786, 24.4266987277
Google térkép:

Története

13. század
A háromhajós, román-kori Szent Pálnak szentelt templom a tatárjárás után épülhetett. Nyugati homlokzata mellett vaskos torony emelkedik. A nyugati kapu a legjelentősebb román kori építészeti emlékek közé tartozik Erdélyben.
1381
Holzmeina néven említették a falut először.
1449
III. Vlad (Vlad Tepes) havasalföldi fejedelem feldúlta, ekkor elnéptelenedett.
15. század
Kétszeres kerítőfal épült a templom körül. Északnyugaton áll a kaputorony, ami a két falat összeköti. A külső falat két, a belsőt négy torony erősíti. A belső falnak ovális formája, míg a külsőnek szabálytalan négyszög alakja van. A külső fal délkeleti sarkában egy ötszögű torony áll, aminek felső szintjét a 19. században lakhatóvá tették. A déli tornyot lelkész-toronynak hívják. A keleti oldal tornyát iskola-toronynak nevezik.
1500 körül
A harangtornyot megemelték és lőrésekkel látták el.
1706
A harangtorony teteje és a templomvár építményei egy tűzben elpusztultak.
1794
Két oldalhajóját lebontották, egyhajóssá alakították barokk stílusban. A korábban befalazott nyugati kaput kibontották és renoválták. A 18. század végén a nyugati kapu elé bejárati csarnok épült.
1803-1804 között
Nagyobb javítási munkálatok zajlottak.
1994-95 között
Németország pénzügyi támogatásával kiterjedt állagmegőrzési és javítási munkálatok zajlottak az egyházi épületen.
{"item":"churchfort","set":{"churchfortId":26,"active":1,"name_LO":"","settlement_HU":"Holcm\u00e1ny","settlement_LO":"Hosman","settlement_GE":"Holzmengen, Hultsm\u00e4njen","nationality":2,"majority":2,"hungarians":0,"denomination":3,"address":"","gps_lat":"45.8313989786","gps_long":"24.4266987277","oldcounty":36,"country":4,"division":21,"entrance":3,"listorder":100,"homepage":"https:\/\/kirchenburgen.org\/location\/holzmengen-hosman\/","openinghours":"","varaklink":"https:\/\/www.varak.hu\/latnivalo\/index\/1645-Holcmany-templom\/","picture":"\u003Ca title=\u0022Sz\u00e1sz Andr\u00e1s, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Holcm%C3%A1ny.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Holcm\u00e1ny\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/d\/df\/Holcm%C3%A1ny.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Holcm%C3%A1ny.jpg\u0022\u003ESz\u00e1sz Andr\u00e1s\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Holcm\u00e1nyi er\u0151dtemplom","description":"","history":"13. sz\u00e1zad|A h\u00e1romhaj\u00f3s, rom\u00e1n-kori Szent P\u00e1lnak szentelt templom a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n \u00e9p\u00fclhetett. Nyugati homlokzata mellett vaskos torony emelkedik. A nyugati kapu a legjelent\u0151sebb rom\u00e1n kori \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kek k\u00f6z\u00e9 tartozik Erd\u00e9lyben.@1381|Holzmeina n\u00e9ven eml\u00edtett\u00e9k a falut el\u0151sz\u00f6r.@1449|III. Vlad (Vlad Tepes) havasalf\u00f6ldi fejedelem feld\u00falta, ekkor eln\u00e9ptelenedett.@15. sz\u00e1zad|K\u00e9tszeres ker\u00edt\u0151fal \u00e9p\u00fclt a templom k\u00f6r\u00fcl. \u00c9szaknyugaton \u00e1ll a kaputorony, ami a k\u00e9t falat \u00f6sszek\u00f6ti. A k\u00fcls\u0151 falat k\u00e9t, a bels\u0151t n\u00e9gy torony er\u0151s\u00edti. A bels\u0151 falnak ov\u00e1lis form\u00e1ja, m\u00edg a k\u00fcls\u0151nek szab\u00e1lytalan n\u00e9gysz\u00f6g alakja van. A k\u00fcls\u0151 fal d\u00e9lkeleti sark\u00e1ban egy \u00f6tsz\u00f6g\u0171 torony \u00e1ll, aminek fels\u0151 szintj\u00e9t a 19. sz\u00e1zadban lakhat\u00f3v\u00e1 tett\u00e9k. A d\u00e9li tornyot lelk\u00e9sz-toronynak h\u00edvj\u00e1k. A keleti oldal torny\u00e1t iskola-toronynak nevezik.@1500 k\u00f6r\u00fcl|A harangtornyot megemelt\u00e9k \u00e9s l\u0151r\u00e9sekkel l\u00e1tt\u00e1k el.@1706|A harangtorony teteje \u00e9s a templomv\u00e1r \u00e9p\u00edtm\u00e9nyei egy t\u0171zben elpusztultak.@1794|K\u00e9t oldalhaj\u00f3j\u00e1t lebontott\u00e1k, egyhaj\u00f3ss\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k barokk st\u00edlusban. A kor\u00e1bban befalazott nyugati kaput kibontott\u00e1k \u00e9s renov\u00e1lt\u00e1k. A 18. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n a nyugati kapu el\u00e9 bej\u00e1rati csarnok \u00e9p\u00fclt.@1803-1804 k\u00f6z\u00f6tt|Nagyobb jav\u00edt\u00e1si munk\u00e1latok zajlottak.@1994-95 k\u00f6z\u00f6tt|N\u00e9metorsz\u00e1g p\u00e9nz\u00fcgyi t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val kiterjedt \u00e1llagmeg\u0151rz\u00e9si \u00e9s jav\u00edt\u00e1si munk\u00e1latok zajlottak az egyh\u00e1zi \u00e9p\u00fcleten.&wikipedia: Biserica fortificat\u0103 din Hosman|https:\/\/ro.wikipedia.org\/wiki\/Biserica_fortificat%C4%83_din_Hosman\nszaszandras.info|https:\/\/szaszandras.info\/ajanlo\/muemlekek\/holcmany\/holcmany01.html"},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[{"id":"1","settlement_HU":"Berethalom","settlement_LO":"Biertan","gps_lat":"46.1351846214","gps_long":"24.5213195405","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biertan_Biserica_fortificata.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biertan Biserica fortificata\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cd\/Biertan_Biserica_fortificata.JPG\/512px-Biertan_Biserica_fortificata.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biertan_Biserica_fortificata.JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Berethalmi er\u0151dtemplom","seolink":"berethalom-berethalmi-erodtemplom"},{"id":"2","settlement_HU":"Sz\u00e9kelyderzs","settlement_LO":"D\u00e2rjiu","gps_lat":"46.2021086985","gps_long":"25.1991532978","picture":"\u003Ca title=\u0022Bujdos\u00f3 Attila, CC BY-SA 2.5 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szekelyderzs_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Szekelyderzs 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/40\/Szekelyderzs_01.jpg\/512px-Szekelyderzs_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szekelyderzs_01.jpg\u0022\u003EBujdos\u00f3 Attila\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e9kelyderzsi Unit\u00e1rius V\u00e1rtemplom","seolink":"szekelyderzs-szekelyderzsi-unitarius-vartemplom"},{"id":"3","settlement_HU":"Pr\u00e1zsm\u00e1r","settlement_LO":"Prejmer","gps_lat":"45.7219870141","gps_long":"25.7737164389","picture":"\u003Ca title=\u0022Neighbor's goat, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_fortificat%C4%83_din_Prejmer_-_vedere_de_ansamblu.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica fortificat\u0103 din Prejmer - vedere de ansamblu\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1f\/Biserica_fortificat%C4%83_din_Prejmer_-_vedere_de_ansamblu.jpg\/512px-Biserica_fortificat%C4%83_din_Prejmer_-_vedere_de_ansamblu.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_fortificat%C4%83_din_Prejmer_-_vedere_de_ansamblu.jpg\u0022\u003ENeighbor's goat\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Pr\u00e1zsm\u00e1ri er\u0151dtemplom","seolink":"prazsmar-prazsmari-erodtemplom"},{"id":"4","settlement_HU":"Sz\u00e1szk\u00e9zd","settlement_LO":"Saschiz","gps_lat":"46.1941455957","gps_long":"24.9600919439","picture":"\u003Ca title=\u0022Strainu, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ansamblul_bisericii_fortificate_din_Saschiz_(2).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ansamblul bisericii fortificate din Saschiz (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ad\/Ansamblul_bisericii_fortificate_din_Saschiz_%282%29.JPG\/512px-Ansamblul_bisericii_fortificate_din_Saschiz_%282%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ansamblul_bisericii_fortificate_din_Saschiz_(2).JPG\u0022\u003EStrainu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e1szk\u00e9zdi er\u0151dtemplom","seolink":"szaszkezd-szaszkezdi-erodtemplom"},{"id":"5","settlement_HU":"Nagybaromlak","settlement_LO":"Comuna Valea Viilor","gps_lat":"46.0831755457","gps_long":"24.2770959798","picture":"\u003Ca title=\u0022MarvinVells, CC BY-SA 3.0 \u003Chttp:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Wurmloch_vilea_viilor2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Wurmloch vilea viilor2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/46\/Wurmloch_vilea_viilor2.jpg\/512px-Wurmloch_vilea_viilor2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Wurmloch_vilea_viilor2.jpg\u0022\u003EMarvinVells\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Nagybaromlaki er\u0151dtemplom","seolink":"nagybaromlak-nagybaromlaki-erodtemplom"},{"id":"6","settlement_HU":"Sz\u00e1szfeh\u00e9regyh\u00e1za","settlement_LO":"Viscri","gps_lat":"46.0549782219","gps_long":"25.0884863936","picture":"\u003Ca title=\u0022Ianovits, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_saseasca_din_Viscri,_Transilvania.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica saseasca din Viscri, Transilvania\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/21\/Biserica_saseasca_din_Viscri%2C_Transilvania.JPG\/512px-Biserica_saseasca_din_Viscri%2C_Transilvania.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_saseasca_din_Viscri,_Transilvania.JPG\u0022\u003EIanovits\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e1szfeh\u00e9regyh\u00e1zi er\u0151dtemplom","seolink":"szaszfeheregyhaza-szaszfeheregyhazi-erodtemplom"},{"id":"7","settlement_HU":"Homor\u00f3d","settlement_LO":"Homorod","gps_lat":"46.0409243888","gps_long":"25.2785606170","picture":"\u003Ca title=\u0022Neighbor's goat, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Homorod_-_biserica_evanghelic%C4%83_fortificat%C4%83..jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Homorod - biserica evanghelic\u0103 fortificat\u0103.\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f5\/Homorod_-_biserica_evanghelic%C4%83_fortificat%C4%83..jpg\/512px-Homorod_-_biserica_evanghelic%C4%83_fortificat%C4%83..jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Homorod_-_biserica_evanghelic%C4%83_fortificat%C4%83..jpg\u0022\u003ENeighbor's goat\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Homor\u00f3di er\u0151dtemplom","seolink":"homorod-homorodi-erodtemplom"},{"id":"8","settlement_HU":"Erked","settlement_LO":"Archita","gps_lat":"46.1801866234","gps_long":"25.0842346092","picture":"\u003Ca title=\u0022Silvia Nichita, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ansamblul_bisericii_evanghelice_fortificate_din_Archita_MS-II-a-A-15596.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Archita MS-II-a-A-15596\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b6\/Ansamblul_bisericii_evanghelice_fortificate_din_Archita_MS-II-a-A-15596.JPG\/512px-Ansamblul_bisericii_evanghelice_fortificate_din_Archita_MS-II-a-A-15596.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ansamblul_bisericii_evanghelice_fortificate_din_Archita_MS-II-a-A-15596.JPG\u0022\u003ESilvia Nichita\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Erkedi er\u0151dtemplom","seolink":"erked-erkedi-erodtemplom"},{"id":"9","settlement_HU":"Cs\u00edkr\u00e1kos","settlement_LO":"Racu","gps_lat":"46.4545810296","gps_long":"25.7724624629","picture":"\u003Ca title=\u0022Sz\u00e1sz Andr\u00e1s, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADkr%C3%A1kos.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cs\u00edkr\u00e1kos\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/f\/f0\/Cs%C3%ADkr%C3%A1kos.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADkr%C3%A1kos.jpg\u0022\u003ESz\u00e1sz Andr\u00e1s\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kisboldogasszony templom","seolink":"csikrakos-kisboldogasszony-templom"},{"id":"10","settlement_HU":"Sz\u00e1szherm\u00e1ny","settlement_LO":"H\u0103rman","gps_lat":"45.7154204170","gps_long":"25.6851202162","picture":"\u003Ca title=\u0022Neighbor's goat, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_fortificat%C4%83_din_H%C4%83rman_-_vedere_de_ansamblu.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica fortificat\u0103 din H\u0103rman - vedere de ansamblu\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/92\/Biserica_fortificat%C4%83_din_H%C4%83rman_-_vedere_de_ansamblu.jpg\/512px-Biserica_fortificat%C4%83_din_H%C4%83rman_-_vedere_de_ansamblu.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_fortificat%C4%83_din_H%C4%83rman_-_vedere_de_ansamblu.jpg\u0022\u003ENeighbor's goat\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e1szherm\u00e1nyi er\u0151dtemplom","seolink":"szaszhermany-szaszhermanyi-erodtemplom"},{"id":"11","settlement_HU":"Bar\u00e1thely","settlement_LO":"Brateiu","gps_lat":"46.1741022316","gps_long":"24.4222132392","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_SB_Brateiu_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO SB Brateiu 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/27\/RO_SB_Brateiu_2.jpg\/512px-RO_SB_Brateiu_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_SB_Brateiu_2.jpg\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Bar\u00e1thelyi er\u0151dtemplom","seolink":"barathely-barathelyi-erodtemplom"},{"id":"12","settlement_HU":"Lemh\u00e9ny","settlement_LO":"Lemnia","gps_lat":"46.0664497558","gps_long":"26.2479182991","picture":"","picture_ref":"","name":"Szent Mih\u00e1ly templom","seolink":"lemheny-szent-mihaly-templom"},{"id":"13","settlement_HU":"Nagydiszn\u00f3d","settlement_LO":"Cisn\u0103die","gps_lat":"45.7132398325","gps_long":"24.1511894713","picture":"\u003Ca title=\u0022Ancuticag, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Centrul_istoric_al_orasului_Cisnadie.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Centrul istoric al orasului Cisnadie\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/49\/Centrul_istoric_al_orasului_Cisnadie.jpg\/512px-Centrul_istoric_al_orasului_Cisnadie.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Centrul_istoric_al_orasului_Cisnadie.jpg\u0022\u003EAncuticag\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Nagydiszn\u00f3di er\u0151dtemplom","seolink":"nagydisznod-nagydisznodi-erodtemplom"},{"id":"14","settlement_HU":"\u00c1rkos; Sepsi\u00e1rkos","settlement_LO":"Arcu\u0219","gps_lat":"45.9007220561","gps_long":"25.7750387897","picture":"","picture_ref":"","name":"\u00c1rkosi unit\u00e1rius er\u0151dtemplom","seolink":"arkos-sepsiarkos-arkosi-unitarius-erodtemplom"},{"id":"15","settlement_HU":"B\u00f6l\u00f6n","settlement_LO":"Belin","gps_lat":"45.9363218058","gps_long":"25.5695783734","picture":"\u003Ca title=\u0022AttilaB88, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Unit%C3%A1rius_templom,_B%C3%B6l%C3%B6n_01.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Unit\u00e1rius templom, B\u00f6l\u00f6n 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/32\/Unit%C3%A1rius_templom%2C_B%C3%B6l%C3%B6n_01.JPG\/512px-Unit%C3%A1rius_templom%2C_B%C3%B6l%C3%B6n_01.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Unit%C3%A1rius_templom,_B%C3%B6l%C3%B6n_01.JPG\u0022\u003EAttilaB88\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"B\u00f6l\u00f6ni unit\u00e1rius v\u00e1rtemplom","seolink":"bolon-boloni-unitarius-vartemplom"},{"id":"16","settlement_HU":"Illyefalva","settlement_LO":"Ilieni","gps_lat":"45.7978723785","gps_long":"25.7688965764","picture":"\u003Ca title=\u0022Neighbor's goat, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ilieni_-_Biserica_fortificata_reformata_-_detaliu_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ilieni - Biserica fortificata reformata - detaliu (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4f\/Ilieni_-_Biserica_fortificata_reformata_-_detaliu_%282%29.jpg\/512px-Ilieni_-_Biserica_fortificata_reformata_-_detaliu_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ilieni_-_Biserica_fortificata_reformata_-_detaliu_(2).jpg\u0022\u003ENeighbor's goat\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Illyefalvi v\u00e1rtemplom","seolink":"illyefalva-illyefalvi-vartemplom"},{"id":"17","settlement_HU":"Cs\u00edkkarcfalva","settlement_LO":"C\u00e2r\u021ba","gps_lat":"46.5352296933","gps_long":"25.7581496545","picture":"\u003Ca title=\u0022M\u00e1rton Ildik\u00f3, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Karcfalvi_templom.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Karcfalvi templom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/76\/Karcfalvi_templom.jpg\/512px-Karcfalvi_templom.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Karcfalvi_templom.jpg\u0022\u003EM\u00e1rton Ildik\u00f3\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Nagyboldogasszony templom","seolink":"csikkarcfalva-nagyboldogasszony-templom"},{"id":"18","settlement_HU":"Kereszt\u00e9nysziget","settlement_LO":"Cristian","gps_lat":"45.7848061552","gps_long":"24.0284295036","picture":"\u003Ca title=\u0022Alina Belascu, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Evanghelic%C4%83_Fortificat%C4%83_din_Cristian.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica Evanghelic\u0103 Fortificat\u0103 din Cristian\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5c\/Biserica_Evanghelic%C4%83_Fortificat%C4%83_din_Cristian.JPG\/512px-Biserica_Evanghelic%C4%83_Fortificat%C4%83_din_Cristian.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Evanghelic%C4%83_Fortificat%C4%83_din_Cristian.JPG\u0022\u003EAlina Belascu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kereszt\u00e9nyszigeti er\u0151dtemplom","seolink":"keresztenysziget-keresztenyszigeti-erodtemplom"},{"id":"19","settlement_HU":"Zabola","settlement_LO":"Z\u0103bala","gps_lat":"45.8920662744","gps_long":"26.1874823926","picture":"\u003Ca title=\u0022Markolaci at Romanian Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zabola1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Zabola1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/c\/ce\/Zabola1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zabola1.jpg\u0022\u003EMarkolaci at Romanian Wikipedia\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Zabolai reform\u00e1tus er\u0151dtemplom","seolink":"zabola-zabolai-reformatus-erodtemplom"},{"id":"20","settlement_HU":"Cs\u00edkdelne","settlement_LO":"Delni\u021ba","gps_lat":"46.4070463932","gps_long":"25.8129701798","picture":"\u003Ca title=\u0022Szabi237, CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Saint_John_Church_in_Delne.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Saint John Church in Delne\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/15\/Saint_John_Church_in_Delne.JPG\/512px-Saint_John_Church_in_Delne.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Saint_John_Church_in_Delne.JPG\u0022\u003ESzabi237\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent J\u00e1nos templom","seolink":"csikdelne-szent-janos-templom"},{"id":"21","settlement_HU":"Sz\u00e1szs\u00e1ros","settlement_LO":"\u0218aro\u0219 pe T\u00e2rnave","gps_lat":"46.2070090434","gps_long":"24.5439043855","picture":"\u003Ca title=\u0022Zsolt deak, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ansamblul_bisericii_evanghelice_vedere_aeriana-2.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ansamblul bisericii evanghelice vedere aeriana-2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/07\/Ansamblul_bisericii_evanghelice_vedere_aeriana-2.JPG\/512px-Ansamblul_bisericii_evanghelice_vedere_aeriana-2.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ansamblul_bisericii_evanghelice_vedere_aeriana-2.JPG\u0022\u003EZsolt deak\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e1szs\u00e1rosi er\u0151dtemplom","seolink":"szaszsaros-szaszsarosi-erodtemplom"},{"id":"22","settlement_HU":"Kisselyk","settlement_LO":"\u0218eica Mic\u0103","gps_lat":"46.0556095265","gps_long":"24.1265224395","picture":"\u003Ca title=\u0022Sz\u00e1sz Andr\u00e1s, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kisselyk_er%C5%91dtemplom.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kisselyk er\u0151dtemplom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/a\/a6\/Kisselyk_er%C5%91dtemplom.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kisselyk_er%C5%91dtemplom.jpg\u0022\u003ESz\u00e1sz Andr\u00e1s\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kisselyki er\u0151dtemplom","seolink":"kisselyk-kisselyki-erodtemplom"},{"id":"23","settlement_HU":"Lesses","settlement_LO":"Dealu Frumos","gps_lat":"45.9834070489","gps_long":"24.6944908861","picture":"\u003Ca title=\u0022Art Anderson, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fortified_Evangelical_church,_Dealu_Frumos._-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Fortified Evangelical church, Dealu Frumos. - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e5\/Fortified_Evangelical_church%2C_Dealu_Frumos._-_panoramio.jpg\/512px-Fortified_Evangelical_church%2C_Dealu_Frumos._-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fortified_Evangelical_church,_Dealu_Frumos._-_panoramio.jpg\u0022\u003EArt Anderson\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Lessesi er\u0151dtemplom","seolink":"lesses-lessesi-erodtemplom"},{"id":"24","settlement_HU":"Homor\u00f3ddar\u00f3c","settlement_LO":"Dr\u0103u\u0219eni","gps_lat":"46.1430801064","gps_long":"25.3142710083","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Drauseni_Biserica_fortificata_(5).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Drauseni Biserica fortificata (5)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/61\/Drauseni_Biserica_fortificata_%285%29.JPG\/512px-Drauseni_Biserica_fortificata_%285%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Drauseni_Biserica_fortificata_(5).JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Homor\u00f3ddar\u00f3ci er\u0151dtemplom","seolink":"homoroddaroc-homoroddaroci-erodtemplom"},{"id":"25","settlement_HU":"Mese","settlement_LO":"Me\u0219endorf","gps_lat":"46.0907301049","gps_long":"24.9800764898","picture":"\u003Ca title=\u0022Neighbor's goat, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Me%C8%99endorf._Biserica_evanghelic%C4%83_fortificat%C4%83..JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Me\u0219endorf. Biserica evanghelic\u0103 fortificat\u0103.\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/ce\/Me%C8%99endorf._Biserica_evanghelic%C4%83_fortificat%C4%83..JPG\/512px-Me%C8%99endorf._Biserica_evanghelic%C4%83_fortificat%C4%83..JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Me%C8%99endorf._Biserica_evanghelic%C4%83_fortificat%C4%83..JPG\u0022\u003ENeighbor's goat\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Mesei er\u0151dtemplom","seolink":"mese-mesei-erodtemplom"},{"id":"26","settlement_HU":"Holcm\u00e1ny","settlement_LO":"Hosman","gps_lat":"45.8313989786","gps_long":"24.4266987277","picture":"\u003Ca title=\u0022Sz\u00e1sz Andr\u00e1s, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Holcm%C3%A1ny.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Holcm\u00e1ny\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/d\/df\/Holcm%C3%A1ny.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Holcm%C3%A1ny.jpg\u0022\u003ESz\u00e1sz Andr\u00e1s\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Holcm\u00e1nyi er\u0151dtemplom","seolink":"holcmany-holcmanyi-erodtemplom"},{"id":"27","settlement_HU":"Cs\u00edkkozm\u00e1s","settlement_LO":"Cozmeni","gps_lat":"46.2238584649","gps_long":"25.9382404453","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Cozmeni_T.13.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO HR Cozmeni T.13\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b9\/RO_HR_Cozmeni_T.13.jpg\/512px-RO_HR_Cozmeni_T.13.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Cozmeni_T.13.jpg\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Kozma \u00e9s Damj\u00e1n templom","seolink":"csikkozmas-szent-kozma-es-damjan-templom"},{"id":"28","settlement_HU":"Cs\u00edkszentgy\u00f6rgy","settlement_LO":"Ciucs\u00e2ngeorgiu","gps_lat":"46.3056493581","gps_long":"25.9480724691","picture":"\u003Ca title=\u0022Szabi237, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADkszentgy%C3%B6rgyi_r%C3%B3mai_katolikus_v%C3%A1rtemplom.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cs\u00edkszentgy\u00f6rgyi r\u00f3mai katolikus v\u00e1rtemplom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/76\/Cs%C3%ADkszentgy%C3%B6rgyi_r%C3%B3mai_katolikus_v%C3%A1rtemplom.jpg\/512px-Cs%C3%ADkszentgy%C3%B6rgyi_r%C3%B3mai_katolikus_v%C3%A1rtemplom.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADkszentgy%C3%B6rgyi_r%C3%B3mai_katolikus_v%C3%A1rtemplom.jpg\u0022\u003ESzabi237\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Cs\u00edkszentgy\u00f6rgyi er\u0151dtemplom","seolink":"csikszentgyorgy-csikszentgyorgyi-erodtemplom"},{"id":"29","settlement_HU":"Cs\u00edkszentimre","settlement_LO":"S\u00e2ntimbru","gps_lat":"46.2815405234","gps_long":"25.8643556841","picture":"\u003Ca title=\u0022Szabi237, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADkszentimre3.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cs\u00edkszentimre3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/dc\/Cs%C3%ADkszentimre3.JPG\/512px-Cs%C3%ADkszentimre3.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADkszentimre3.JPG\u0022\u003ESzabi237\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Imre templom","seolink":"csikszentimre-szent-imre-templom"},{"id":"30","settlement_HU":"Magyarvalk\u00f3","settlement_LO":"V\u0103leni","gps_lat":"46.7829975633","gps_long":"23.0335172448","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Valeni_Biserica_reformata_(13).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Valeni Biserica reformata (13)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bb\/Valeni_Biserica_reformata_%2813%29.JPG\/512px-Valeni_Biserica_reformata_%2813%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Valeni_Biserica_reformata_(13).JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Magyarvalk\u00f3i reform\u00e1tus templom","seolink":"magyarvalko-magyarvalkoi-reformatus-templom"},{"id":"31","settlement_HU":"Apold","settlement_LO":"Apold","gps_lat":"46.1253751111","gps_long":"24.8179815502","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Apold_Biserica_fortificata.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Apold Biserica fortificata\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/82\/Apold_Biserica_fortificata.jpg\/512px-Apold_Biserica_fortificata.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Apold_Biserica_fortificata.jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Apoldi er\u0151dtemplom","seolink":"apold-apoldi-erodtemplom"},{"id":"32","settlement_HU":"Cs\u00edkszentm\u00e1rton","settlement_LO":"S\u00e2nmartin","gps_lat":"46.2628801826","gps_long":"25.9339836240","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Sanmartin_4.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO HR Sanmartin 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1c\/RO_HR_Sanmartin_4.jpg\/512px-RO_HR_Sanmartin_4.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Sanmartin_4.jpg\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Cs\u00edkszentm\u00e1rtoni er\u0151dtemplom","seolink":"csikszentmarton-csikszentmartoni-erodtemplom"},{"id":"33","settlement_HU":"K\u00e9zdiszentl\u00e9lek","settlement_LO":"S\u00e2nzieni","gps_lat":"46.0472743273","gps_long":"26.1377734298","picture":"own","picture_ref":"","name":"K\u00e9zdiszentl\u00e9leki er\u0151dtemplom","seolink":"kezdiszentlelek-kezdiszentleleki-erodtemplom"},{"id":"34","settlement_HU":"B\u00e1zna, Fels\u0151bajom","settlement_LO":"Bazna","gps_lat":"46.2013198787","gps_long":"24.2825095513","picture":"\u003Ca title=\u0022Thaler Tamas, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BaznaFotoThalerTamas.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022BaznaFotoThalerTamas\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/81\/BaznaFotoThalerTamas.JPG\/512px-BaznaFotoThalerTamas.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BaznaFotoThalerTamas.JPG\u0022\u003EThaler Tamas\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"B\u00e1znai er\u0151dtemplom","seolink":"bazna-baznai-erodtemplom"},{"id":"35","settlement_HU":"Cs\u00edkszentmih\u00e1ly","settlement_LO":"Mih\u0103ileni","gps_lat":"46.4731711840","gps_long":"25.8260894140","picture":"\u003Ca title=\u0022Rachel Titiriga, CC BY 2.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fortified_church_in_Mih%C4%83ileni,_Rachel_Titiriga.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Fortified church in Mih\u0103ileni, Rachel Titiriga\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f2\/Fortified_church_in_Mih%C4%83ileni%2C_Rachel_Titiriga.jpg\/512px-Fortified_church_in_Mih%C4%83ileni%2C_Rachel_Titiriga.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fortified_church_in_Mih%C4%83ileni,_Rachel_Titiriga.jpg\u0022\u003ERachel Titiriga\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0\u0022\u003ECC BY 2.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Mih\u00e1ly templom","seolink":"csikszentmihaly-szent-mihaly-templom"},{"id":"36","settlement_HU":"Cs\u00edkszentmikl\u00f3s","settlement_LO":"Nicole\u0219ti","gps_lat":"46.4414124430","gps_long":"25.8396931995","picture":"\u003Ca title=\u0022Szabi237, CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADkszentmikl%C3%B3s.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cs\u00edkszentmikl\u00f3s\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/92\/Cs%C3%ADkszentmikl%C3%B3s.JPG\/512px-Cs%C3%ADkszentmikl%C3%B3s.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADkszentmikl%C3%B3s.JPG\u0022\u003ESzabi237\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Mikl\u00f3s templom","seolink":"csikszentmiklos-szent-miklos-templom"},{"id":"37","settlement_HU":"Kisdiszn\u00f3d","settlement_LO":"Cisn\u0103dioara","gps_lat":"45.7030646765","gps_long":"24.1120367116","picture":"\u003Ca title=\u0022Aalinemanuel, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_fortificat%C4%83_vedere_din_drona.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica fortificat\u0103 vedere din drona\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2f\/Biserica_fortificat%C4%83_vedere_din_drona.jpg\/512px-Biserica_fortificat%C4%83_vedere_din_drona.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_fortificat%C4%83_vedere_din_drona.jpg\u0022\u003EAalinemanuel\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kisdiszn\u00f3di Szent Mih\u00e1ly hegyi templom","seolink":"kisdisznod-kisdisznodi-szent-mihaly-hegyi-templom"}],"gallery":false,"album":false}