exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Római Katolikus Szeminárium

Római Katolikus Szeminárium
Catholic seminary alba iulia
Oguszt, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szeminárium
Jelenleg:
szeminárium
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Bethlen Gábor utca
Vármegye:
Alsó-Fehér
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0701744644, 23.5712922275
Google térkép:

Története

A Római Katolikus Szeminárium, Seminarium Incarnatae Sapientiae (jelentése: Megtestesült Bölcsesség) alapítására 1753-ban került sor báró Sztojka Zsigmond Antal püspök (1749-1759) által. A váron belül több helyen is működött. Batthyány Ignác püspök (1780-1798) kezdeményezésére az 1783-ban megszüntetett Szentháromság rend épületei más rendeltetést kaptak. A templom épületében könyvtárat és csillagvizsgálót (Batthyáneum) rendeztek be. A kolostorba pedig a teológia intézménye költözött be és napjainkban is ott működik. A 19. század második felében, Fogarasy Mihály püspök (186-1882) idején, munkálatok folytak a déli részen, ahol egy új szárny épült. Az intézmény jelenlegi alakját a 20. században nyerte el Márton Áron (1939-1980) püspök ideje alatt.

{"item":"sight","set":{"sightId":1878,"townId":73,"active":1,"name_LO":"","address":"Bethlen G\u00e1bor utca","mapdata":"1|873|750","gps_lat":"46.0701744644","gps_long":"23.5712922275","religion":1,"oldtype":"6","newtype":"6","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Oguszt, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Catholic_seminary_alba_iulia.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Catholic seminary alba iulia\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/da\/Catholic_seminary_alba_iulia.jpg\/512px-Catholic_seminary_alba_iulia.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Catholic_seminary_alba_iulia.jpg\u0022\u003EOguszt\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"R\u00f3mai Katolikus Szemin\u00e1rium","note":"","history":"A R\u00f3mai Katolikus Szemin\u00e1rium, Seminarium Incarnatae Sapientiae (jelent\u00e9se: Megtestes\u00fclt B\u00f6lcsess\u00e9g) alap\u00edt\u00e1s\u00e1ra 1753-ban ker\u00fclt sor b\u00e1r\u00f3 Sztojka Zsigmond Antal p\u00fcsp\u00f6k (1749-1759) \u00e1ltal. A v\u00e1ron bel\u00fcl t\u00f6bb helyen is m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. Batthy\u00e1ny Ign\u00e1c p\u00fcsp\u00f6k (1780-1798) kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re az 1783-ban megsz\u00fcntetett Szenth\u00e1roms\u00e1g rend \u00e9p\u00fcletei m\u00e1s rendeltet\u00e9st kaptak. A templom \u00e9p\u00fclet\u00e9ben k\u00f6nyvt\u00e1rat \u00e9s csillagvizsg\u00e1l\u00f3t (Batthy\u00e1neum) rendeztek be. A kolostorba pedig a teol\u00f3gia int\u00e9zm\u00e9nye k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt be \u00e9s napjainkban is ott m\u0171k\u00f6dik. A 19. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben, Fogarasy Mih\u00e1ly p\u00fcsp\u00f6k (186-1882) idej\u00e9n, munk\u00e1latok folytak a d\u00e9li r\u00e9szen, ahol egy \u00faj sz\u00e1rny \u00e9p\u00fclt. Az int\u00e9zm\u00e9ny jelenlegi alakj\u00e1t a 20. sz\u00e1zadban nyerte el M\u00e1rton \u00c1ron (1939-1980) p\u00fcsp\u00f6k ideje alatt.\n&\nalbaiuliaqr.ro: A R\u00d3MAI KATOLIKUS INT\u00c9ZET|https:\/\/albaiuliaqr.ro\/institutul-romano-catolic\/?lang=hu","town":{"townId":73,"name_HU":"Gyulafeh\u00e9rv\u00e1r","name_LO":"Alba Iulia; B\u0103lgrad","seolink":"gyulafehervar-alba-iulia","oldcounty":34,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}