exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Pénzverde kapuja

Pénzverde kapuja
Alba-Carolina 05
Leontin l, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
pénzverde
Jelenleg:
rom
Vármegye:
Alsó-Fehér
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0669943232, 23.5722063089
Google térkép:

Története

Az első pénz verése Báthory Gábor fejedelem uralkodása alatt történt és rajta volt a város címere. A pénzverés Bethlen Gábor fejedelem idején érte el a csúcsot, többek között aranypénzt is vertek. Miután Erdély a Habsburgok uralma alá került, a pénzverde is a Habsburg Birodalom tulajdona lett. Az új pénzverde a vár déli részén kapott helyet, a fejedelmi palota és a várraktár között. Rövid idő alatt a birodalom egyik legfőbb pénzverő műhelye lett. 1871-ig működött, bezárta után az összes berendezést átköltöztették a felvidéki Körmöcbányára.

{"item":"sight","set":{"sightId":1877,"townId":73,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|986|1303","gps_lat":"46.0669943232","gps_long":"23.5722063089","religion":0,"oldtype":"116","newtype":"122","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Leontin l, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Alba-Carolina_05.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Alba-Carolina 05\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/50\/Alba-Carolina_05.jpg\/512px-Alba-Carolina_05.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Alba-Carolina_05.jpg\u0022\u003ELeontin l\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"P\u00e9nzverde kapuja","note":"","history":"Az els\u0151 p\u00e9nz ver\u00e9se B\u00e1thory G\u00e1bor fejedelem uralkod\u00e1sa alatt t\u00f6rt\u00e9nt \u00e9s rajta volt a v\u00e1ros c\u00edmere. A p\u00e9nzver\u00e9s Bethlen G\u00e1bor fejedelem idej\u00e9n \u00e9rte el a cs\u00facsot, t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt aranyp\u00e9nzt is vertek. Miut\u00e1n Erd\u00e9ly a Habsburgok uralma al\u00e1 ker\u00fclt, a p\u00e9nzverde is a Habsburg Birodalom tulajdona lett. Az \u00faj p\u00e9nzverde a v\u00e1r d\u00e9li r\u00e9sz\u00e9n kapott helyet, a fejedelmi palota \u00e9s a v\u00e1rrakt\u00e1r k\u00f6z\u00f6tt. R\u00f6vid id\u0151 alatt a birodalom egyik legf\u0151bb p\u00e9nzver\u0151 m\u0171helye lett. 1871-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, bez\u00e1rta ut\u00e1n az \u00f6sszes berendez\u00e9st \u00e1tk\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k a felvid\u00e9ki K\u00f6rm\u00f6cb\u00e1ny\u00e1ra.\n&\nalbaiuliaqr.ro: A P\u00c9NZVERDE KAPUJA|https:\/\/albaiuliaqr.ro\/poarta-monetariei-transilvaniei\/?lang=hu","town":{"townId":73,"name_HU":"Gyulafeh\u00e9rv\u00e1r","name_LO":"Alba Iulia; B\u0103lgrad","seolink":"gyulafehervar-alba-iulia","oldcounty":34,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}