exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Irgalmas nővérek zárdája és leánynevelő intézete

Irgalmas nővérek zárdája és leánynevelő intézete
Eredetileg:
kápolna
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Piața Iuliu Maniu
Vármegye:
Alsó-Fehér
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0726103327, 23.5812001807
Google térkép:

Története

Az egykori zárda és iskolaépület már nem áll, de a kápolnát meghagyták a mai napig. AZ egykor Hunyadiról elnevezett téren áll, amely eredeti forájából nem sokat őrzött meg a kommunista városrombolás következtében.

{"item":"sight","set":{"sightId":1883,"townId":73,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Iuliu Maniu","mapdata":"1|2042|353","gps_lat":"46.0726103327","gps_long":"23.5812001807","religion":1,"oldtype":"2,5,74","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Irgalmas n\u0151v\u00e9rek z\u00e1rd\u00e1ja \u00e9s le\u00e1nynevel\u0151 int\u00e9zete","note":"","history":"Az egykori z\u00e1rda \u00e9s iskola\u00e9p\u00fclet m\u00e1r nem \u00e1ll, de a k\u00e1poln\u00e1t meghagyt\u00e1k a mai napig. AZ egykor Hunyadir\u00f3l elnevezett t\u00e9ren \u00e1ll, amely eredeti for\u00e1j\u00e1b\u00f3l nem sokat \u0151rz\u00f6tt meg a kommunista v\u00e1rosrombol\u00e1s k\u00f6vetkezt\u00e9ben.\n&\nwikipedia: P\u00e1li Szent Vinc\u00e9r\u0151l nevezett Szatm\u00e1ri Irgalmas N\u0151v\u00e9rek|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/P%C3%A1li_Szent_Vinc%C3%A9r%C5%91l_nevezett_Szatm%C3%A1ri_Irgalmas_N%C5%91v%C3%A9rek","town":{"townId":73,"name_HU":"Gyulafeh\u00e9rv\u00e1r","name_LO":"Alba Iulia; B\u0103lgrad","seolink":"gyulafehervar-alba-iulia","oldcounty":34,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}