exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Evangélikus templom

Biserica Evanghelică
Evangélikus templom
Biserica Evanghelică
RO BV Biserica evanghelica din Fagaras (78)
Țetcu Mircea Rareș, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Cím:
Strada Libertății 12
Vármegye:
Fogaras
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8458366778, 24.9700156795
Google térkép:

Története

A város középkori gótikus temploma, mely eredetileg a ferencesek gondozásában állt, később a protestánsok kezére került. A középkori katolikus lakosság két részre oszlott: a szászok lutheránusok, a magyarok reformátusok lettek. A templomot közösen használták 1666-ig, amikor Apafi Mihály kitiltotta a lutheránus papot. A templomot 1704-ben Rabutin császári generális lövette rommá a várból.

Az új evangélikus templom 1843-ban egy régi templom helyén épült Andreas Wellmann evangélikus lelkipásztor idején Carl von Brukenthal, Fogaras körzet kapitánya támogatásával. A templom klasszicista jegyeket visel. Az oltár, a szószék, a keresztelőmedence és Pál apostol szobra az előző templomból származik. Az 1780-ból származó orgona és egy 1766-ból származó asztal a felméri templomból került ide.

{"item":"sight","set":{"sightId":2056,"townId":78,"active":1,"name_LO":"Biserica Evanghelic\u0103","address":"Strada Libert\u0103\u021bii 12","mapdata":"1|876|213","gps_lat":"45.8458366778","gps_long":"24.9700156795","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Biserica_evanghelica_din_Fagaras_(78).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO BV Biserica evanghelica din Fagaras (78)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7f\/RO_BV_Biserica_evanghelica_din_Fagaras_%2878%29.jpg\/512px-RO_BV_Biserica_evanghelica_din_Fagaras_%2878%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Biserica_evanghelica_din_Fagaras_(78).jpg\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Evang\u00e9likus templom","note":"","history":"A v\u00e1ros k\u00f6z\u00e9pkori g\u00f3tikus temploma, mely eredetileg a ferencesek gondoz\u00e1s\u00e1ban \u00e1llt, k\u00e9s\u0151bb a protest\u00e1nsok kez\u00e9re ker\u00fclt. A k\u00f6z\u00e9pkori katolikus lakoss\u00e1g k\u00e9t r\u00e9szre oszlott: a sz\u00e1szok luther\u00e1nusok, a magyarok reform\u00e1tusok lettek. A templomot k\u00f6z\u00f6sen haszn\u00e1lt\u00e1k 1666-ig, amikor Apafi Mih\u00e1ly kitiltotta a luther\u00e1nus papot. A templomot 1704-ben Rabutin cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis l\u00f6vette romm\u00e1 a v\u00e1rb\u00f3l.@\nAz \u00faj evang\u00e9likus templom 1843-ban egy r\u00e9gi templom hely\u00e9n \u00e9p\u00fclt Andreas Wellmann evang\u00e9likus lelkip\u00e1sztor idej\u00e9n Carl von Brukenthal, Fogaras k\u00f6rzet kapit\u00e1nya t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val. A templom klasszicista jegyeket visel. Az olt\u00e1r, a sz\u00f3sz\u00e9k, a keresztel\u0151medence \u00e9s P\u00e1l apostol szobra az el\u0151z\u0151 templomb\u00f3l sz\u00e1rmazik. Az 1780-b\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 orgona \u00e9s egy 1766-b\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 asztal a felm\u00e9ri templomb\u00f3l ker\u00fclt ide.","town":{"townId":78,"name_HU":"Fogaras","name_LO":"F\u0103g\u0103ra\u0219","seolink":"fogaras-fagaras","oldcounty":39,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}