exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt magyar királyi állami főgimnázium

Colegiul Naţional Andrei Mureşanu
Volt magyar királyi állami főgimnázium
Colegiul Naţional Andrei Mureşanu
Cnam dej
Drugs.bunny, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Település:
Cím:
Strada 1 Mai Nr. 10
Vármegye:
Szolnok-Doboka
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.1415622123, 23.878496219
Google térkép:

Története

1892-ben kérelmezte a város a Közoktatási Minisztáriumtól gimnázium létrehozását. 1897. szeptember 9-én vette kezdetét az új főgimnázium első tanéve, még a régi gimnázium épületében, II. Rákóczi Ferenc egykori rezidenciájában. A gimnázium új épületét 1899-ben kezdték építeni a budapesti Baumgarten Sándor tervei alapján. Az iskola 1900-ban vette birtokba az épületet. Az 1904-1905-ös tanévben már nyolc osztállyal működött. A tanulók többsége ekkor még magyar volt. Az 1919-es román megszállás után a románok kisajátították, és erővel román gimnáziummá alakították. Az 1940-es felszabadulás után újra magyar gimnáziummá vált. A vörös pestis 1944-es megérkezésével azonban visszatértek a román megszállók is, és azóta is magyar elnyomásról hazudoznak.

{"item":"sight","set":{"sightId":1492,"townId":62,"active":1,"name_LO":"Colegiul Na\u0163ional Andrei Mure\u015fanu","address":"Strada 1 Mai Nr. 10","mapdata":"1|1110|972","gps_lat":"47.1415622123","gps_long":"23.8784962190","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/andreimuresanudej.ro\/index.html","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Drugs.bunny, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cnam_dej.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cnam dej\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/83\/Cnam_dej.jpg\/512px-Cnam_dej.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cnam_dej.jpg\u0022\u003EDrugs.bunny\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Volt magyar kir\u00e1lyi \u00e1llami f\u0151gimn\u00e1zium","note":"","history":"1892-ben k\u00e9relmezte a v\u00e1ros a K\u00f6zoktat\u00e1si Miniszt\u00e1riumt\u00f3l gimn\u00e1zium l\u00e9trehoz\u00e1s\u00e1t. 1897. szeptember 9-\u00e9n vette kezdet\u00e9t az \u00faj f\u0151gimn\u00e1zium els\u0151 tan\u00e9ve, m\u00e9g a r\u00e9gi gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclet\u00e9ben, II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc egykori rezidenci\u00e1j\u00e1ban. A gimn\u00e1zium \u00faj \u00e9p\u00fclet\u00e9t 1899-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni a budapesti Baumgarten S\u00e1ndor tervei alapj\u00e1n. Az iskola 1900-ban vette birtokba az \u00e9p\u00fcletet. Az 1904-1905-\u00f6s tan\u00e9vben m\u00e1r nyolc oszt\u00e1llyal m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. A tanul\u00f3k t\u00f6bbs\u00e9ge ekkor m\u00e9g magyar volt. Az 1919-es rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a rom\u00e1nok kisaj\u00e1t\u00edtott\u00e1k, \u00e9s er\u0151vel rom\u00e1n gimn\u00e1ziumm\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k. Az 1940-es felszabadul\u00e1s ut\u00e1n \u00fajra magyar gimn\u00e1ziumm\u00e1 v\u00e1lt. A v\u00f6r\u00f6s pestis 1944-es meg\u00e9rkez\u00e9s\u00e9vel azonban visszat\u00e9rtek a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00f3k is, \u00e9s az\u00f3ta is magyar elnyom\u00e1sr\u00f3l hazudoznak.","town":{"townId":62,"name_HU":"D\u00e9s","name_LO":"Dej","seolink":"des-dej","oldcounty":30,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}