exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Páduai Szent Antal ferences templom és kolostor

Biserica Franciscană
Páduai Szent Antal ferences templom és kolostor
Biserica Franciscană
Biserica catolica dej
Drugs.bunny, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Település:
Cím:
Strada 22 Decembrie 1989 16
Vármegye:
Szolnok-Doboka
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.1428636313, 23.8762864945
Google térkép:

Története

Dés legrégibb templomát az Ágoston rendiek építették a 12. században. A reformáció után 1703-ban Lamprich Imre ferences atya érkezett a városba, de a kuruc szabadságharc miatt nem maradthatott. 1712-től P. Verner Konrad az ágostonrendi kolostor maradványaiban misézett. 4 cellát épített és egy kis kápolnát. 1730-ra készült el a plébániatemplom. 1756-ban temetőkápolna épült épült a Rózsahegyen Urunk mennybemenetele tiszteletére.

1952-ben Dés kényszerlakhelye volt a ferencesek egy nagyobb csoportjának, itt volt a vezetőség is, amíg börtönbe nem kerültek. Böjte Csaba is e kolostorban kezdte szerzetesi életét.

1750-től elemi iskola is működött. Az Irgalmas nővérek 1829-től fiúiskolát, 1864-től leányiskolát tartottak fenn. 1948-ban államosították az iskolákat. 1929-ben megszüntették a gimnáziumot. A plébániát ma is a ferencesek tartják fenn.

{"item":"sight","set":{"sightId":1484,"townId":62,"active":1,"name_LO":"Biserica Franciscan\u0103","address":"Strada 22 Decembrie 1989 16","mapdata":"1|881|734","gps_lat":"47.1428636313","gps_long":"23.8762864945","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"https:\/\/ersekseg.ro\/hu\/templom\/919","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Drugs.bunny, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_catolica_dej.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Biserica catolica dej\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e3\/Biserica_catolica_dej.jpg\/256px-Biserica_catolica_dej.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_catolica_dej.jpg\u0022\u003EDrugs.bunny\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"P\u00e1duai Szent Antal ferences templom \u00e9s kolostor","note":"","history":"D\u00e9s legr\u00e9gibb templom\u00e1t az \u00c1goston rendiek \u00e9p\u00edtett\u00e9k a 12. sz\u00e1zadban. A reform\u00e1ci\u00f3 ut\u00e1n 1703-ban Lamprich Imre ferences atya \u00e9rkezett a v\u00e1rosba, de a kuruc szabads\u00e1gharc miatt nem maradthatott. 1712-t\u0151l P. Verner Konrad az \u00e1gostonrendi kolostor maradv\u00e1nyaiban mis\u00e9zett. 4 cell\u00e1t \u00e9p\u00edtett \u00e9s egy kis k\u00e1poln\u00e1t. 1730-ra k\u00e9sz\u00fclt el a pl\u00e9b\u00e1niatemplom. 1756-ban temet\u0151k\u00e1polna \u00e9p\u00fclt \u00e9p\u00fclt a R\u00f3zsahegyen Urunk mennybemenetele tisztelet\u00e9re.@\n1952-ben D\u00e9s k\u00e9nyszerlakhelye volt a ferencesek egy nagyobb csoportj\u00e1nak, itt volt a vezet\u0151s\u00e9g is, am\u00edg b\u00f6rt\u00f6nbe nem ker\u00fcltek. B\u00f6jte Csaba is e kolostorban kezdte szerzetesi \u00e9let\u00e9t.@\n1750-t\u0151l elemi iskola is m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. Az Irgalmas n\u0151v\u00e9rek 1829-t\u0151l fi\u00faiskol\u00e1t, 1864-t\u0151l le\u00e1nyiskol\u00e1t tartottak fenn. 1948-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k az iskol\u00e1kat. 1929-ben megsz\u00fcntett\u00e9k a gimn\u00e1ziumot. A pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1t ma is a ferencesek tartj\u00e1k fenn.\n&\nersekseg.ro: D\u00e9s, ferences pl\u00e9b\u00e1nia|https:\/\/ersekseg.ro\/hu\/templom\/919","town":{"townId":62,"name_HU":"D\u00e9s","name_LO":"Dej","seolink":"des-dej","oldcounty":30,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}