exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Millenniumi emlékmű

Millenniumi emlékmű
Millenniumi-emlékmű Désen 1897-51
Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Település:
Cím:
Piaţa Bobâlna
Vármegye:
Szolnok-Doboka
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.1426716209, 23.8750718973
Google térkép:

Története

1897. november 12-én állították fel a dési főtéren a város ezredéves emlékoszlopát. Az emlékmű Szilágyi Albert kezdeményezésére közadakozásból készült el. Berczik Gyula szobra 2 méter magas gránit talpazaton álló 10 méter magas oszlop, melynek tetején egy gömb, azon pedig egy rézből készült turul madár állt kitárt szárnyakkal. A talpazat egyik oldalán Gyula Páltól vett idézetet véstek: Hazánkat nem sors szeszélye: Hős ereje, bölcs eszélye Tartotta meg ezer évig, Tartsa is meg örökkétig!

a másik oldalon pedig a "Magyarország 1000 éves fennállásának emlékére. 896—1896" felirat volt látható.

1919. április 4-én éjjel eltűnt az oszlop tetejéről a turul, 1934-ben a talpazatot is szétverték.

{"item":"sight","set":{"sightId":1500,"townId":62,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Bob\u00e2lna","mapdata":"1|715|777","gps_lat":"47.1426716209","gps_long":"23.8750718973","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/1896-os_millenniumi_%C3%BCnneps%C3%A9gek","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Millenniumi-eml%C3%A9km%C5%B1_D%C3%A9sen_1897-51.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Millenniumi-eml\u00e9km\u0171 D\u00e9sen 1897-51\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8a\/Millenniumi-eml%C3%A9km%C5%B1_D%C3%A9sen_1897-51.jpg\/256px-Millenniumi-eml%C3%A9km%C5%B1_D%C3%A9sen_1897-51.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Millenniumi eml\u00e9km\u0171","note":"","history":"1897. november 12-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a d\u00e9si f\u0151t\u00e9ren a v\u00e1ros ezred\u00e9ves eml\u00e9koszlop\u00e1t. Az eml\u00e9km\u0171 Szil\u00e1gyi Albert kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt el. Berczik Gyula szobra 2 m\u00e9ter magas gr\u00e1nit talpazaton \u00e1ll\u00f3 10 m\u00e9ter magas oszlop, melynek tetej\u00e9n egy g\u00f6mb, azon pedig egy r\u00e9zb\u0151l k\u00e9sz\u00fclt turul mad\u00e1r \u00e1llt kit\u00e1rt sz\u00e1rnyakkal. A talpazat egyik oldal\u00e1n Gyula P\u00e1lt\u00f3l vett id\u00e9zetet v\u00e9stek:\nHaz\u00e1nkat nem sors szesz\u00e9lye:\nH\u0151s ereje, b\u00f6lcs esz\u00e9lye\nTartotta meg ezer \u00e9vig,\nTartsa is meg \u00f6r\u00f6kk\u00e9tig!@\na m\u00e1sik oldalon pedig a \u0022Magyarorsz\u00e1g 1000 \u00e9ves fenn\u00e1ll\u00e1s\u00e1nak eml\u00e9k\u00e9re. 896\u20141896\u0022 felirat volt l\u00e1that\u00f3.@\n1919. \u00e1prilis 4-\u00e9n \u00e9jjel elt\u0171nt az oszlop tetej\u00e9r\u0151l a turul, 1934-ben a talpazatot is sz\u00e9tvert\u00e9k.","town":{"townId":62,"name_HU":"D\u00e9s","name_LO":"Dej","seolink":"des-dej","oldcounty":30,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}