exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Trausch-ház

Trausch-ház
RO BV Str. Baritiu nr. 7
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Település:
Cím:
Strada George Barițiu 7
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6408863063, 25.5871383573
Google térkép:

Története

A ház a 16. századból származik. Az évszázadok során többször átépítették, jelenlegi formáját a 19. században nyerte el.

A Trausch család az elzászi Straßburgból származik. 1606-ban Georg Trauscht Prépostfalván, 1641-ben pedig Bürkösön jegyzik evangélikus lelkészként. Georg unokája, Paul (†1691) Brassóban telepedett le; mind ő, mind fia, idősebb Nathanael (1679–1768) lelkészként szolgáltak. Idősebb Nathanaeltől származik a Trausch család két nagy ága: a polgári ág (ifjabb Nathanael leszármazottai), és a nemesi von Trauschenfels ág (Georg leszármazottai).

A brassói Trausch-ház első feljegyzett tulajdonosa ifjabb Nathanael Trausch (1713–1772) ötvösmester volt, őt követte Johann Joseph Trausch (1768–1831) városi tanácsos és kerületi felügyelő, majd Franz Joseph Trausch (1795–1871) irodalom- és helytörténész, kinek legfontosabb műve az erdélyi német szerzők életrajzi lexikonja. Franz Joseph Trausch halála után a ház házasság révén a von Theuerkauf, majd a Fabritius család birtokába került. 1910-ben megvásárolta az evangélikus egyházközség.

{"item":"sight","set":{"sightId":2503,"townId":77,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada George Bari\u021biu 7","mapdata":"1|885|1945","gps_lat":"45.6408863063","gps_long":"25.5871383573","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Str._Baritiu_nr._7.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO BV Str. Baritiu nr. 7\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c7\/RO_BV_Str._Baritiu_nr._7.jpg\/512px-RO_BV_Str._Baritiu_nr._7.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Str._Baritiu_nr._7.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Trausch-h\u00e1z","note":"","history":"A h\u00e1z a 16. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmazik. Az \u00e9vsz\u00e1zadok sor\u00e1n t\u00f6bbsz\u00f6r \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k, jelenlegi form\u00e1j\u00e1t a 19. sz\u00e1zadban nyerte el.@\nA Trausch csal\u00e1d az elz\u00e1szi Stra\u00dfburgb\u00f3l sz\u00e1rmazik. 1606-ban Georg Trauscht Pr\u00e9postfalv\u00e1n, 1641-ben pedig B\u00fcrk\u00f6s\u00f6n jegyzik evang\u00e9likus lelk\u00e9szk\u00e9nt. Georg unok\u00e1ja, Paul (\u20201691) Brass\u00f3ban telepedett le; mind \u0151, mind fia, id\u0151sebb Nathanael (1679\u20131768) lelk\u00e9szk\u00e9nt szolg\u00e1ltak. Id\u0151sebb Nathanaelt\u0151l sz\u00e1rmazik a Trausch csal\u00e1d k\u00e9t nagy \u00e1ga: a polg\u00e1ri \u00e1g (ifjabb Nathanael lesz\u00e1rmazottai), \u00e9s a nemesi von Trauschenfels \u00e1g (Georg lesz\u00e1rmazottai).@\nA brass\u00f3i Trausch-h\u00e1z els\u0151 feljegyzett tulajdonosa ifjabb Nathanael Trausch (1713\u20131772) \u00f6tv\u00f6smester volt, \u0151t k\u00f6vette Johann Joseph Trausch (1768\u20131831) v\u00e1rosi tan\u00e1csos \u00e9s ker\u00fcleti fel\u00fcgyel\u0151, majd Franz Joseph Trausch (1795\u20131871) irodalom- \u00e9s helyt\u00f6rt\u00e9n\u00e9sz, kinek legfontosabb m\u0171ve az erd\u00e9lyi n\u00e9met szerz\u0151k \u00e9letrajzi lexikonja. Franz Joseph Trausch hal\u00e1la ut\u00e1n a h\u00e1z h\u00e1zass\u00e1g r\u00e9v\u00e9n a von Theuerkauf, majd a Fabritius csal\u00e1d birtok\u00e1ba ker\u00fclt. 1910-ben megv\u00e1s\u00e1rolta az evang\u00e9likus egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g.\n&\nwikipedia: Trausch-h\u00e1z|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Trausch-h%C3%A1z","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}