exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Tanácsháza, Brassói Megyei Történeti Múzeum

Casa Sfatului, Muzeul Județean de Istorie Brașov
Tanácsháza, Brassói Megyei Történeti Múzeum
Casa Sfatului, Muzeul Județean de Istorie Brașov
Piata Sfatului in Council Square, Brasov, Romania
Gabriel, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Település:
Cím:
Piața Sfatului 1
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6423521555, 25.5889763203
Google térkép:

Története

Az épület legkorábbi magja valószínűleg a korábbi városfal tornya volt. Emellé építették a szűcsboltot, amit emelettel bővítettek tanácsterem céljából.

1420. december 23-án kötötte meg a szerződést a szűcsök céhe és a brassói városi tanács a szűcsök piactéren álló boltja fölötti tanácsterem használatáról. 1515-ben épült tornya. 1521-ben tömböc működött az épületben. 1525-1528 között a tornyát újjáépítették. 1608-ban tornyába villám csapott, ezért felújították. 1646-ban az épületet kibővítették a Százatyák gyűléstermének hozzáadásával Michael Hermann városbíró idején. 1772-ben a szűcsök boltját átvette a Brassóban állomásozó csapatok vezérkara. 1776-1778 között az épületet barokk stílusban helyreállították, új toronysisak készült, megépült a rizalitban előugró loggia. 1878-ban a tárosi tanács elköltözött, levéltárként működött tovább. 1901 és 1910 között kapta mai toronysisakját. 1950-től múzeum.

{"item":"sight","set":{"sightId":2026,"townId":77,"active":1,"name_LO":"Casa Sfatului, Muzeul Jude\u021bean de Istorie Bra\u0219ov","address":"Pia\u021ba Sfatului 1","mapdata":"1|1096|1694","gps_lat":"45.6423521555","gps_long":"25.5889763203","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.brasovistorie.ro\/despre-muzeu\/istoria-cladirilor\/casa-sfatului","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoshaza-Brasso-23","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=266","picture":"\u003Ca title=\u0022Gabriel, CC BY 2.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Piata_Sfatului_in_Council_Square,_Brasov,_Romania.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Piata Sfatului in Council Square, Brasov, Romania\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4d\/Piata_Sfatului_in_Council_Square%2C_Brasov%2C_Romania.jpg\/512px-Piata_Sfatului_in_Council_Square%2C_Brasov%2C_Romania.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Piata_Sfatului_in_Council_Square,_Brasov,_Romania.jpg\u0022\u003EGabriel\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0\u0022\u003ECC BY 2.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Tan\u00e1csh\u00e1za, Brass\u00f3i Megyei T\u00f6rt\u00e9neti M\u00fazeum","note":"","history":"Az \u00e9p\u00fclet legkor\u00e1bbi magja val\u00f3sz\u00edn\u0171leg a kor\u00e1bbi v\u00e1rosfal tornya volt. Emell\u00e9 \u00e9p\u00edtett\u00e9k a sz\u0171csboltot, amit emelettel b\u0151v\u00edtettek tan\u00e1csterem c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l.@\n1420. december 23-\u00e1n k\u00f6t\u00f6tte meg a szerz\u0151d\u00e9st a sz\u0171cs\u00f6k c\u00e9he \u00e9s a brass\u00f3i v\u00e1rosi tan\u00e1cs a sz\u0171cs\u00f6k piact\u00e9ren \u00e1ll\u00f3 boltja f\u00f6l\u00f6tti tan\u00e1csterem haszn\u00e1lat\u00e1r\u00f3l. 1515-ben \u00e9p\u00fclt tornya. 1521-ben t\u00f6mb\u00f6c m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletben. 1525-1528 k\u00f6z\u00f6tt a torny\u00e1t \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1608-ban torny\u00e1ba vill\u00e1m csapott, ez\u00e9rt fel\u00faj\u00edtott\u00e1k. 1646-ban az \u00e9p\u00fcletet kib\u0151v\u00edtett\u00e9k a Sz\u00e1zaty\u00e1k gy\u0171l\u00e9sterm\u00e9nek hozz\u00e1ad\u00e1s\u00e1val Michael Hermann v\u00e1rosb\u00edr\u00f3 idej\u00e9n. 1772-ben a sz\u0171cs\u00f6k boltj\u00e1t \u00e1tvette a Brass\u00f3ban \u00e1llom\u00e1soz\u00f3 csapatok vez\u00e9rkara. 1776-1778 k\u00f6z\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletet barokk st\u00edlusban helyre\u00e1ll\u00edtott\u00e1k, \u00faj toronysisak k\u00e9sz\u00fclt, meg\u00e9p\u00fclt a rizalitban el\u0151ugr\u00f3 loggia. 1878-ban a t\u00e1rosi tan\u00e1cs elk\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt, lev\u00e9lt\u00e1rk\u00e9nt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt tov\u00e1bb. 1901 \u00e9s 1910 k\u00f6z\u00f6tt kapta mai toronysisakj\u00e1t. 1950-t\u0151l m\u00fazeum.","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}