exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent Péter és Pál római katolikus plébániatemplom

Szent Péter és Pál római katolikus plébániatemplom
Biserica Catolica, Brașov - panoramio
Andrei Dan Suciu, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Település:
Cím:
Strada Mureșenilor 19
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6445171098, 25.5892271774
Google térkép:

Története

1323-ban a barcelonai egyetemes rendi gyűlés engedélyezte a domonkosok letelepedését Brassóban. 1342-ben említették először a templomukat és kolostorukat, ami a mai templom helyén állt. A 16. századi reformáció után a magyar evangélikus közösség használta. 1711-ben a ferences rend tulajdonába került. 1716-ban a jezsuiták tulajdonába került. 1766-ban lebontották a gótikus kolostortemplomot. 1773-ban a katolikus plébános, Ignatius Wagenseil Mária Teréziától kért segítséget az újjáépítésére. 1776. június 3-án kezdődött az újjáépítés Uzoni Béldi János plébánossága idején Karl Joseph Lamasch építész tervei alapján. 1782. szeptember 29-én gróf Battyány Ignác püspök szentelte fel. 1840-ben létrehozták a római katolikus gimnáziumot. Az ólomüvegek 1891-1894 között Budapesten készültek. A bejáratnál látható monumentális keresztet 1782-ben állították.

{"item":"sight","set":{"sightId":2002,"townId":77,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Mure\u0219enilor 19","mapdata":"1|1125|1336","gps_lat":"45.6445171098","gps_long":"25.5892271774","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/peterespal.ro\/hu\/hu\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Peter-es-Pal-plebaniatemplom-Brasso-1065","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=269","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei Dan Suciu, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Catolica,_Bra%C8%99ov_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica Catolica, Bra\u0219ov - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/74\/Biserica_Catolica%2C_Bra%C8%99ov_-_panoramio.jpg\/512px-Biserica_Catolica%2C_Bra%C8%99ov_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Catolica,_Bra%C8%99ov_-_panoramio.jpg\u0022\u003EAndrei Dan Suciu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent P\u00e9ter \u00e9s P\u00e1l r\u00f3mai katolikus pl\u00e9b\u00e1niatemplom","note":"","history":"1323-ban a barcelonai egyetemes rendi gy\u0171l\u00e9s enged\u00e9lyezte a domonkosok leteleped\u00e9s\u00e9t Brass\u00f3ban. 1342-ben eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r a templomukat \u00e9s kolostorukat, ami a mai templom hely\u00e9n \u00e1llt. A 16. sz\u00e1zadi reform\u00e1ci\u00f3 ut\u00e1n a magyar evang\u00e9likus k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g haszn\u00e1lta. 1711-ben a ferences rend tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt. 1716-ban a jezsuit\u00e1k tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt. 1766-ban lebontott\u00e1k a g\u00f3tikus kolostortemplomot. 1773-ban a katolikus pl\u00e9b\u00e1nos, Ignatius Wagenseil M\u00e1ria Ter\u00e9zi\u00e1t\u00f3l k\u00e9rt seg\u00edts\u00e9get az \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re. 1776. j\u00fanius 3-\u00e1n kezd\u0151d\u00f6tt az \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s Uzoni B\u00e9ldi J\u00e1nos pl\u00e9b\u00e1noss\u00e1ga idej\u00e9n Karl Joseph Lamasch \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n. 1782. szeptember 29-\u00e9n gr\u00f3f Batty\u00e1ny Ign\u00e1c p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel. 1840-ben l\u00e9trehozt\u00e1k a r\u00f3mai katolikus gimn\u00e1ziumot. Az \u00f3lom\u00fcvegek 1891-1894 k\u00f6z\u00f6tt Budapesten k\u00e9sz\u00fcltek. A bej\u00e1ratn\u00e1l l\u00e1that\u00f3 monument\u00e1lis keresztet 1782-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k.\n&\nwikipedia: Brass\u00f3-belv\u00e1rosi r\u00f3mai katolikus templom|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Brass%C3%B3-belv%C3%A1rosi_r%C3%B3mai_katolikus_templom","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}