exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent Márton evangélikus templom, Mártonhegyi templom, Martinsberger Kirche

Biserica Evanghelică Sfântul Martin
Szent Márton evangélikus templom, Mártonhegyi templom, Martinsberger Kirche
Biserica Evanghelică Sfântul Martin
Brasov Biserica evanghelica Sf.Martin (1)
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Település:
Cím:
Dealul de jos 12.
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6517937103, 25.5885140372
Google térkép:

Története

A brassói szász evangélikus Szent Márton-templom (vagy Mártonhegyi templom, németül: Martinsberger Kirche) Óbrassóban, a Fellegvár-hegy nyugati oldalában. Egykori védőszentjéről a Fellegvár-hegy nyugati oldala is a Mártonhegy (Martinsberg) elnevezést kapta. A 13. században épült (1235-ös felttelezett kezdő időponttal). Kezdetben talán a premontreieké, később az obszerváns ferenceseké lehetett. Luxemburgi Zsigmond 1395-ben misét mondatott benne. Az 1421-es török ostromban megsérült, a károkat csak több év alatt tudták kijavítani.

Gótikus elemeit a 16. század elején történt felújításának köszönheti. Szentélyét 1795–96-ban elbontották, és helyén a templomot a kétszeresére meghosszabbították. Barokk oltárképét 1730-ban Martin Schuler festette. A festett szószékkorona és a mellvéd festett kazettái szintén 18. századiak. Harangja 1521-ből való. 1926-ban új orgonát és színes ablakokat kapott. A 2000-es években feltáró és rekonstrukciós munkálatokat végeztek rajta. Mellette cinterem és a 18. században épült egykori lelkészlak.

{"item":"sight","set":{"sightId":2004,"townId":77,"active":1,"name_LO":"Biserica Evanghelic\u0103 Sf\u00e2ntul Martin","address":"Dealul de jos 12.","mapdata":"1|1029|134","gps_lat":"45.6517937103","gps_long":"25.5885140372","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Martonhegyi-szasz-evangelikus-templom-Brasso-1062","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=185","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Brasov_Biserica_evanghelica_Sf.Martin_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Brasov Biserica evanghelica Sf.Martin (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/06\/Brasov_Biserica_evanghelica_Sf.Martin_%281%29.jpg\/512px-Brasov_Biserica_evanghelica_Sf.Martin_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Brasov_Biserica_evanghelica_Sf.Martin_(1).jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent M\u00e1rton evang\u00e9likus templom, M\u00e1rtonhegyi templom, Martinsberger Kirche","note":"","history":"A brass\u00f3i sz\u00e1sz evang\u00e9likus Szent M\u00e1rton-templom (vagy M\u00e1rtonhegyi templom, n\u00e9met\u00fcl: Martinsberger Kirche) \u00d3brass\u00f3ban, a Fellegv\u00e1r-hegy nyugati oldal\u00e1ban. Egykori v\u00e9d\u0151szentj\u00e9r\u0151l a Fellegv\u00e1r-hegy nyugati oldala is a M\u00e1rtonhegy (Martinsberg) elnevez\u00e9st kapta. A 13. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt (1235-\u00f6s felttelezett kezd\u0151 id\u0151ponttal). Kezdetben tal\u00e1n a premontreiek\u00e9, k\u00e9s\u0151bb az obszerv\u00e1ns ferencesek\u00e9 lehetett. Luxemburgi Zsigmond 1395-ben mis\u00e9t mondatott benne. Az 1421-es t\u00f6r\u00f6k ostromban megs\u00e9r\u00fclt, a k\u00e1rokat csak t\u00f6bb \u00e9v alatt tudt\u00e1k kijav\u00edtani.@\nG\u00f3tikus elemeit a 16. sz\u00e1zad elej\u00e9n t\u00f6rt\u00e9nt fel\u00faj\u00edt\u00e1s\u00e1nak k\u00f6sz\u00f6nheti. Szent\u00e9ly\u00e9t 1795\u201396-ban elbontott\u00e1k, \u00e9s hely\u00e9n a templomot a k\u00e9tszeres\u00e9re meghosszabb\u00edtott\u00e1k. Barokk olt\u00e1rk\u00e9p\u00e9t 1730-ban Martin Schuler festette. A festett sz\u00f3sz\u00e9kkorona \u00e9s a mellv\u00e9d festett kazett\u00e1i szint\u00e9n 18. sz\u00e1zadiak. Harangja 1521-b\u0151l val\u00f3. 1926-ban \u00faj orgon\u00e1t \u00e9s sz\u00ednes ablakokat kapott. A 2000-es \u00e9vekben felt\u00e1r\u00f3 \u00e9s rekonstrukci\u00f3s munk\u00e1latokat v\u00e9geztek rajta. Mellette cinterem \u00e9s a 18. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt egykori lelk\u00e9szlak.\n&\nwikipedia: M\u00e1rtonhegyi evang\u00e9likus templom (Brass\u00f3)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/M%C3%A1rtonhegyi_evang%C3%A9likus_templom_(Brass%C3%B3)","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}