exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent Bertalan evangélikus templom, Bartholomäuskirche

Biserica Sfântul Bartolomeu
Szent Bertalan evangélikus templom, Bartholomäuskirche
Biserica Sfântul Bartolomeu
Biserica Sfantul Bartolomeu-Brasov - panoramio
Andrei Dan Suciu, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Település:
Cím:
Strada Lungă 251
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6626916094, 25.5775433405
Google térkép:

Története

A brassói szász evangélikus Szent Bertalan-templom (németül: Bartholomäuskirche) Óbrassó és a róla elnevezett Bertalan-negyed határán, a Gespreng-hegy alatt áll.

Helyén az Árpád-korban már templom, körülötte település állt, melyekről csak feltételezhetjük, hogy a Német Lovagrend, majd annak kiűzése után a kerci apátság birtokolta. Erre az utal, hogy a mai templom, amely a 13–14. században épült, a kerci műhely (ún. ciszterci) stílusának jegyeit viseli magán. Háromhajós bazilika kereszthajóval, stílusa kora gótikus, román elemekkel.

A brassói magyarok később Árvaleány-templomnak nevezték, mert a hagyomány szerint három árva leány építette, akiket az oltár alá temettek. A város kialakulása után Óbrassó északi részének plébániatemploma lett. A törökök 1421-es és Vlad Țepeș seregének 1460-as pusztítása után jelentős módosulásokkal épült újra, ekkor kapta mai mennyezetét. 1502-ben említették a mellette működő iskolát. 1791-ben készült főoltára. A 19. század elején felújították, de tornya az 1833-as földrengésben összeomlott, 1840–1842-ben helyette magasabbat építettek. Temető és védőfal veszi körül. 1905-ben épült a parókia. 2003 óta szász néprajzi kiállítás látható benne.

{"item":"sight","set":{"sightId":2003,"townId":77,"active":1,"name_LO":"Biserica Sf\u00e2ntul Bartolomeu","address":"Strada Lung\u0103 251","mapdata":"","gps_lat":"45.6626916094","gps_long":"25.5775433405","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.bartholomae.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Bertalan-evangelikus-templom-Brasso-1054","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=223","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei Dan Suciu, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_%22Sfantul_Bartolomeu%22-Brasov_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica Sfantul Bartolomeu-Brasov - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b0\/Biserica_%22Sfantul_Bartolomeu%22-Brasov_-_panoramio.jpg\/512px-Biserica_%22Sfantul_Bartolomeu%22-Brasov_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_%22Sfantul_Bartolomeu%22-Brasov_-_panoramio.jpg\u0022\u003EAndrei Dan Suciu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Bertalan evang\u00e9likus templom, Bartholom\u00e4uskirche","note":"","history":"A brass\u00f3i sz\u00e1sz evang\u00e9likus Szent Bertalan-templom (n\u00e9met\u00fcl: Bartholom\u00e4uskirche) \u00d3brass\u00f3 \u00e9s a r\u00f3la elnevezett Bertalan-negyed hat\u00e1r\u00e1n, a Gespreng-hegy alatt \u00e1ll.@\nHely\u00e9n az \u00c1rp\u00e1d-korban m\u00e1r templom, k\u00f6r\u00fcl\u00f6tte telep\u00fcl\u00e9s \u00e1llt, melyekr\u0151l csak felt\u00e9telezhetj\u00fck, hogy a N\u00e9met Lovagrend, majd annak ki\u0171z\u00e9se ut\u00e1n a kerci ap\u00e1ts\u00e1g birtokolta. Erre az utal, hogy a mai templom, amely a 13\u201314. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt, a kerci m\u0171hely (\u00fan. ciszterci) st\u00edlus\u00e1nak jegyeit viseli mag\u00e1n. H\u00e1romhaj\u00f3s bazilika kereszthaj\u00f3val, st\u00edlusa kora g\u00f3tikus, rom\u00e1n elemekkel.@\nA brass\u00f3i magyarok k\u00e9s\u0151bb \u00c1rvale\u00e1ny-templomnak nevezt\u00e9k, mert a hagyom\u00e1ny szerint h\u00e1rom \u00e1rva le\u00e1ny \u00e9p\u00edtette, akiket az olt\u00e1r al\u00e1 temettek. A v\u00e1ros kialakul\u00e1sa ut\u00e1n \u00d3brass\u00f3 \u00e9szaki r\u00e9sz\u00e9nek pl\u00e9b\u00e1niatemploma lett. A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k 1421-es \u00e9s Vlad \u021aepe\u0219 sereg\u00e9nek 1460-as puszt\u00edt\u00e1sa ut\u00e1n jelent\u0151s m\u00f3dosul\u00e1sokkal \u00e9p\u00fclt \u00fajra, ekkor kapta mai mennyezet\u00e9t. 1502-ben eml\u00edtett\u00e9k a mellette m\u0171k\u00f6d\u0151 iskol\u00e1t. 1791-ben k\u00e9sz\u00fclt f\u0151olt\u00e1ra. A 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n fel\u00faj\u00edtott\u00e1k, de tornya az 1833-as f\u00f6ldreng\u00e9sben \u00f6sszeomlott, 1840\u20131842-ben helyette magasabbat \u00e9p\u00edtettek. Temet\u0151 \u00e9s v\u00e9d\u0151fal veszi k\u00f6r\u00fcl. 1905-ben \u00e9p\u00fclt a par\u00f3kia. 2003 \u00f3ta sz\u00e1sz n\u00e9prajzi ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s l\u00e1that\u00f3 benne. \n&\nwikipedia: Szent Bertalan-templom (Brass\u00f3)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Szent_Bertalan-templom_(Brass%C3%B3)","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}