exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szász Iparosegylet egykori székháza, Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum

Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă
Szász Iparosegylet egykori székháza, Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum
Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă
Muzeul de Etnografie - panoramio
Mister No, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
székház
Jelenleg:
múzeum
Település:
Cím:
Bulevardul Eroilor 21
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6449564081, 25.5936481956
Google térkép:

Története

A Szász Iparosegylet (Gewerbeverein) egykori székházában található. 1908-ban brassói szász gyűjtők megalapították a Barcasági Szász Múzeumot, melyben történelmi, természettudományos, és néprajzi anyagot állítottak ki. 1937-ben az ASTRA román kulturális egyesület szintén múzeumot nyitott Brassóban. 1948-ban a hatalomra kerülő kommunisták kisajátították a második világháborút átvészelt darabokat, és megalapították a megyei múzeumot.

1967-ben létrehozták a megyei múzeum néprajzi részlegét. 1979-ben a részleg a jelenleg is használt épületbe, a Gewerbeverein-házba költözött. 1990. június 11-én a néprajzi múzeum kivált a megyei múzeumból, és önálló intézménnyé alakult. Ugyanekkor került a kezelésébe az 1957-ben létesült kőhalmi és az 1970-ben létesült szecselevárosi városi néprajzi múzeum. 2009-ben megnyitották a Brassó Városi Civilizációjának Múzeuma elnevezésű részleget. A múzeum Brassó megye négy néprajzi tájának (Barcaság, Fogarasi-medence, Kőhalom vidéke, Törcsvár vidéke) 17–20. századi életét mutatja be. Az épület földszintjén a hagyományos textilipart és a román falusi hagyományokat bemutató állandó kiállítás és változó ideiglenes kiállítások láthatók. Ugyanez az épület ad otthont a brassói szépművészeti múzeumnak.

{"item":"sight","set":{"sightId":2028,"townId":77,"active":1,"name_LO":"Muzeul de Etnografie, Muzeul de Art\u0103","address":"Bulevardul Eroilor 21","mapdata":"1|1644|1259","gps_lat":"45.6449564081","gps_long":"25.5936481956","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.etnobrasov.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Muzeul_de_Etnografie_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Muzeul de Etnografie - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7d\/Muzeul_de_Etnografie_-_panoramio.jpg\/512px-Muzeul_de_Etnografie_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Muzeul_de_Etnografie_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e1sz Iparosegylet egykori sz\u00e9kh\u00e1za, N\u00e9prajzi M\u00fazeum, Sz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeum","note":"","history":"A Sz\u00e1sz Iparosegylet (Gewerbeverein) egykori sz\u00e9kh\u00e1z\u00e1ban tal\u00e1lhat\u00f3. 1908-ban brass\u00f3i sz\u00e1sz gy\u0171jt\u0151k megalap\u00edtott\u00e1k a Barcas\u00e1gi Sz\u00e1sz M\u00fazeumot, melyben t\u00f6rt\u00e9nelmi, term\u00e9szettudom\u00e1nyos, \u00e9s n\u00e9prajzi anyagot \u00e1ll\u00edtottak ki. 1937-ben az ASTRA rom\u00e1n kultur\u00e1lis egyes\u00fclet szint\u00e9n m\u00fazeumot nyitott Brass\u00f3ban. 1948-ban a hatalomra ker\u00fcl\u0151 kommunist\u00e1k kisaj\u00e1t\u00edtott\u00e1k a m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fat \u00e1tv\u00e9szelt darabokat, \u00e9s megalap\u00edtott\u00e1k a megyei m\u00fazeumot.@\n1967-ben l\u00e9trehozt\u00e1k a megyei m\u00fazeum n\u00e9prajzi r\u00e9szleg\u00e9t. 1979-ben a r\u00e9szleg a jelenleg is haszn\u00e1lt \u00e9p\u00fcletbe, a Gewerbeverein-h\u00e1zba k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. 1990. j\u00fanius 11-\u00e9n a n\u00e9prajzi m\u00fazeum kiv\u00e1lt a megyei m\u00fazeumb\u00f3l, \u00e9s \u00f6n\u00e1ll\u00f3 int\u00e9zm\u00e9nny\u00e9 alakult. Ugyanekkor ker\u00fclt a kezel\u00e9s\u00e9be az 1957-ben l\u00e9tes\u00fclt k\u0151halmi \u00e9s az 1970-ben l\u00e9tes\u00fclt szecselev\u00e1rosi v\u00e1rosi n\u00e9prajzi m\u00fazeum. 2009-ben megnyitott\u00e1k a Brass\u00f3 V\u00e1rosi Civiliz\u00e1ci\u00f3j\u00e1nak M\u00fazeuma elnevez\u00e9s\u0171 r\u00e9szleget. A m\u00fazeum Brass\u00f3 megye n\u00e9gy n\u00e9prajzi t\u00e1j\u00e1nak (Barcas\u00e1g, Fogarasi-medence, K\u0151halom vid\u00e9ke, T\u00f6rcsv\u00e1r vid\u00e9ke) 17\u201320. sz\u00e1zadi \u00e9let\u00e9t mutatja be. Az \u00e9p\u00fclet f\u00f6ldszintj\u00e9n a hagyom\u00e1nyos textilipart \u00e9s a rom\u00e1n falusi hagyom\u00e1nyokat bemutat\u00f3 \u00e1lland\u00f3 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s \u00e9s v\u00e1ltoz\u00f3 ideiglenes ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sok l\u00e1that\u00f3k. Ugyanez az \u00e9p\u00fclet ad otthont a brass\u00f3i sz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti m\u00fazeumnak.","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}