exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Schobeln-ház

Schobeln-ház
RO BV Brașov Casa Schobeln 4
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Település:
Cím:
Strada Mureșenilor 9
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6436171692, 25.5889316511
Google térkép:

Története

A brassói Schobeln-ház a városerőd azon kevés házainak egyike, melyek sértetlenül vészelték át az 1689-es tűzvészt.

A 16. századból származó Kolostor utcai épületet gazdag brassói patricius családok birtokolták: rendre a Hermann, Seuler, Albrich, és Schobeln családok tulajdona volt. 1654-től ebben az épületben – pontosabban a ház mögötti, az épülettel egybeépült középkori őrtoronyban – működött a Honterus-féle nyomda. Hermann háztulajdonos összegyűjtötte Johannes Honterus 1539-ben alapított kézisajtójának még fellelhető részeit, a hiányzó felszereléseket pótolta, és újraindította a nyomdát. 1798-ban a ház és a nyomda Johann Georg von Schobeln tanácsos tulajdonába kerül. Magát a nyomdát Friedrich August Herfurth üzemeltette; halála után Johann Gött vette át az irányítást. A Gött-féle nyomda 1893-ig működött a Schobeln-házban, amikor is elköltözött. 1834 decemberében engedélyt kapott a Guberniumtól német, román, és magyar nyelvű újságok nyomtatására. Az 1849-ben Bem József indítványozására új lapok jelentek meg: a német Kronstädter Zeitung, a magyar Brassói Lap, és a román Espatriatul.

{"item":"sight","set":{"sightId":2501,"townId":77,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Mure\u0219enilor 9","mapdata":"1|1094|1483","gps_lat":"45.6436171692","gps_long":"25.5889316511","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Bra%C8%99ov_Casa_Schobeln_4.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO BV Bra\u0219ov Casa Schobeln 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c0\/RO_BV_Bra%C8%99ov_Casa_Schobeln_4.jpg\/512px-RO_BV_Bra%C8%99ov_Casa_Schobeln_4.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Bra%C8%99ov_Casa_Schobeln_4.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Schobeln-h\u00e1z","note":"","history":"A brass\u00f3i Schobeln-h\u00e1z a v\u00e1roser\u0151d azon kev\u00e9s h\u00e1zainak egyike, melyek s\u00e9rtetlen\u00fcl v\u00e9szelt\u00e9k \u00e1t az 1689-es t\u0171zv\u00e9szt.@\nA 16. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 Kolostor utcai \u00e9p\u00fcletet gazdag brass\u00f3i patricius csal\u00e1dok birtokolt\u00e1k: rendre a Hermann, Seuler, Albrich, \u00e9s Schobeln csal\u00e1dok tulajdona volt. 1654-t\u0151l ebben az \u00e9p\u00fcletben \u2013 pontosabban a h\u00e1z m\u00f6g\u00f6tti, az \u00e9p\u00fclettel egybe\u00e9p\u00fclt k\u00f6z\u00e9pkori \u0151rtoronyban \u2013 m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a Honterus-f\u00e9le nyomda. Hermann h\u00e1ztulajdonos \u00f6sszegy\u0171jt\u00f6tte Johannes Honterus 1539-ben alap\u00edtott k\u00e9zisajt\u00f3j\u00e1nak m\u00e9g fellelhet\u0151 r\u00e9szeit, a hi\u00e1nyz\u00f3 felszerel\u00e9seket p\u00f3tolta, \u00e9s \u00fajraind\u00edtotta a nyomd\u00e1t. 1798-ban a h\u00e1z \u00e9s a nyomda Johann Georg von Schobeln tan\u00e1csos tulajdon\u00e1ba ker\u00fcl. Mag\u00e1t a nyomd\u00e1t Friedrich August Herfurth \u00fczemeltette; hal\u00e1la ut\u00e1n Johann G\u00f6tt vette \u00e1t az ir\u00e1ny\u00edt\u00e1st. A G\u00f6tt-f\u00e9le nyomda 1893-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a Schobeln-h\u00e1zban, amikor is elk\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. 1834 december\u00e9ben enged\u00e9lyt kapott a Guberniumt\u00f3l n\u00e9met, rom\u00e1n, \u00e9s magyar nyelv\u0171 \u00fajs\u00e1gok nyomtat\u00e1s\u00e1ra. Az 1849-ben Bem J\u00f3zsef ind\u00edtv\u00e1nyoz\u00e1s\u00e1ra \u00faj lapok jelentek meg: a n\u00e9met Kronst\u00e4dter Zeitung, a magyar Brass\u00f3i Lap, \u00e9s a rom\u00e1n Espatriatul.\n&\nwikipedia: Schobeln-h\u00e1z|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Schobeln-h%C3%A1z","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}