exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Posztókészítők bástyája, Tuchmacherbastei

Bastionul Postăvarilor
Posztókészítők bástyája, Tuchmacherbastei
Bastionul Postăvarilor
RO BV Brașov Bastionul postăvarilor 7
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Település:
Cím:
Aleea Tiberiu Brediceanu
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6421842289, 25.5976303942
Google térkép:

Története

1450 -1455 között az aranyművesek céhe építette és védte. 1521–1522-ben az északkeleti védműveket megerősítették egy második, külső fal építésével, így az Aranyművesek bástyája már nem tudta ellátni a keleti sarok védelmét. A helyzet orvoslására felépítették a patkó alakú Tímárok bástyáját, melynek védelmét a vörös tímárok látták el. Ennek alkalmából az Aranyművesek bástyáját is felújították. A 17. század közepén az aranyművesek egy másik bástyát is emeltek, így 1646-ban a keleti bástya őrzését a posztókészítő céh, a város negyedik legnagyobb céhe vette át. 1881-ben a posztókészítők eladták a bástyát és a hozzá tartozó zwingert Michael Mutzig szalámigyárosnak. A gyáros az épületben szárította a kolbászokat, így a köznyelvben hosszú időre meghonosodott a Szalámitorony (Salamiturm) elnevezés.

{"item":"sight","set":{"sightId":2021,"townId":77,"active":1,"name_LO":"Bastionul Post\u0103varilor","address":"Aleea Tiberiu Brediceanu","mapdata":"1|2109|1719","gps_lat":"45.6421842289","gps_long":"25.5976303942","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varosi-eroditesrendszer-Brasso-1052","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=272","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Bra%C8%99ov_Bastionul_post%C4%83varilor_7.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO BV Bra\u0219ov Bastionul post\u0103varilor 7\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6a\/RO_BV_Bra%C8%99ov_Bastionul_post%C4%83varilor_7.jpg\/512px-RO_BV_Bra%C8%99ov_Bastionul_post%C4%83varilor_7.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Bra%C8%99ov_Bastionul_post%C4%83varilor_7.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Poszt\u00f3k\u00e9sz\u00edt\u0151k b\u00e1sty\u00e1ja, Tuchmacherbastei","note":"","history":"1450 -1455 k\u00f6z\u00f6tt az aranym\u0171vesek c\u00e9he \u00e9p\u00edtette \u00e9s v\u00e9dte. 1521\u20131522-ben az \u00e9szakkeleti v\u00e9dm\u0171veket meger\u0151s\u00edtett\u00e9k egy m\u00e1sodik, k\u00fcls\u0151 fal \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9vel, \u00edgy az Aranym\u0171vesek b\u00e1sty\u00e1ja m\u00e1r nem tudta ell\u00e1tni a keleti sarok v\u00e9delm\u00e9t. A helyzet orvosl\u00e1s\u00e1ra fel\u00e9p\u00edtett\u00e9k a patk\u00f3 alak\u00fa T\u00edm\u00e1rok b\u00e1sty\u00e1j\u00e1t, melynek v\u00e9delm\u00e9t a v\u00f6r\u00f6s t\u00edm\u00e1rok l\u00e1tt\u00e1k el. Ennek alkalm\u00e1b\u00f3l az Aranym\u0171vesek b\u00e1sty\u00e1j\u00e1t is fel\u00faj\u00edtott\u00e1k. A 17. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n az aranym\u0171vesek egy m\u00e1sik b\u00e1sty\u00e1t is emeltek, \u00edgy 1646-ban a keleti b\u00e1stya \u0151rz\u00e9s\u00e9t a poszt\u00f3k\u00e9sz\u00edt\u0151 c\u00e9h, a v\u00e1ros negyedik legnagyobb c\u00e9he vette \u00e1t. 1881-ben a poszt\u00f3k\u00e9sz\u00edt\u0151k eladt\u00e1k a b\u00e1sty\u00e1t \u00e9s a hozz\u00e1 tartoz\u00f3 zwingert Michael Mutzig szal\u00e1migy\u00e1rosnak. A gy\u00e1ros az \u00e9p\u00fcletben sz\u00e1r\u00edtotta a kolb\u00e1szokat, \u00edgy a k\u00f6znyelvben hossz\u00fa id\u0151re meghonosodott a Szal\u00e1mitorony (Salamiturm) elnevez\u00e9s.\n&\nwikipedia: Sz\u00f6vetk\u00e9sz\u00edt\u0151k b\u00e1sty\u00e1ja|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Sz%C3%B6vetk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k_b%C3%A1sty%C3%A1ja\nwelcometoromania.eu: Brass\u00f3, Poszt\u00f3s-b\u00e1stya|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Brasov\/Brasov_Bastionul_postavarilor_m.htm","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}