exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Neológ zsinagóga

Sinagoga Beit Israel Brașov
Neológ zsinagóga
Sinagoga Beit Israel Brașov
20140627 Braşov 157
Mark Ahsmann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
zsinagóga
Felekezet:
zsidó
Település:
Cím:
Str. Poarta Șchei 27
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6392732449, 25.5878830358
Google térkép:

Története

Zsidók már a 15. században is éltek Brassóban, de hivatalosan csak 1807-ben kaptak letelepedési engedélyt. Brassó volt az első szász város, amelyben zsidó kereskedők is szerephez jutottak; ők írták azt a beadványt is, amelynek alapján a későbbiekben engedélyezték zsidók betelepülését más erdélyi városokba.

1868 után a hitközség neológ irányzatúvá vált, majd 1877-ben kettészakadt újító neológ (Aronshon Löbl vezetésével) és nacionalista ortodox (Adler Bernhard vezetésével) irányzatra. Mindkét közösség saját imaházat emelt. A neológ zsinagóga 1899–1901 között, az Árvaház utca 29. szám alatt épült, Baumhorn Lipót tervei alapján mór stílusban. 1901. augusztus 20-án avatta fel Ludovic Pap-Rosenberg rabbi.

A 20. század első négy évtizedében a város zsidó közösségének a száma 3494 főre szaporodott. 1940 novemberében a román vasgárdisták megrongálták a zsinagógát, összetörték berendezését. 1944-ig az épületet tornateremként használták, majd a második világháború után kijavították. 1949-ben ismét egyesült a neológ és az ortodox irányzat. Izrael Állam megalakulása után a zsidók többsége kivándorolt, számuk a városban nagyon lecsökkent.

{"item":"sight","set":{"sightId":2013,"townId":77,"active":1,"name_LO":"Sinagoga Beit Israel Bra\u0219ov","address":"Str. Poarta \u0218chei 27","mapdata":"1|971|2203","gps_lat":"45.6392732449","gps_long":"25.5878830358","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"8","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Neolog-zsinagoga-Brasso-1600","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mark Ahsmann, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20140627_Bra%C5%9Fov_157.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u002220140627 Bra\u015fov 157\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d4\/20140627_Bra%C5%9Fov_157.jpg\/512px-20140627_Bra%C5%9Fov_157.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20140627_Bra%C5%9Fov_157.jpg\u0022\u003EMark Ahsmann\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Neol\u00f3g zsinag\u00f3ga","note":"","history":"Zsid\u00f3k m\u00e1r a 15. sz\u00e1zadban is \u00e9ltek Brass\u00f3ban, de hivatalosan csak 1807-ben kaptak leteleped\u00e9si enged\u00e9lyt. Brass\u00f3 volt az els\u0151 sz\u00e1sz v\u00e1ros, amelyben zsid\u00f3 keresked\u0151k is szerephez jutottak; \u0151k \u00edrt\u00e1k azt a beadv\u00e1nyt is, amelynek alapj\u00e1n a k\u00e9s\u0151bbiekben enged\u00e9lyezt\u00e9k zsid\u00f3k betelep\u00fcl\u00e9s\u00e9t m\u00e1s erd\u00e9lyi v\u00e1rosokba.@\n1868 ut\u00e1n a hitk\u00f6zs\u00e9g neol\u00f3g ir\u00e1nyzat\u00fav\u00e1 v\u00e1lt, majd 1877-ben kett\u00e9szakadt \u00faj\u00edt\u00f3 neol\u00f3g (Aronshon L\u00f6bl vezet\u00e9s\u00e9vel) \u00e9s nacionalista ortodox (Adler Bernhard vezet\u00e9s\u00e9vel) ir\u00e1nyzatra. Mindk\u00e9t k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g saj\u00e1t imah\u00e1zat emelt. A neol\u00f3g zsinag\u00f3ga 1899\u20131901 k\u00f6z\u00f6tt, az \u00c1rvah\u00e1z utca 29. sz\u00e1m alatt \u00e9p\u00fclt, Baumhorn Lip\u00f3t tervei alapj\u00e1n m\u00f3r st\u00edlusban. 1901. augusztus 20-\u00e1n avatta fel Ludovic Pap-Rosenberg rabbi.@\nA 20. sz\u00e1zad els\u0151 n\u00e9gy \u00e9vtized\u00e9ben a v\u00e1ros zsid\u00f3 k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g\u00e9nek a sz\u00e1ma 3494 f\u0151re szaporodott. 1940 november\u00e9ben a rom\u00e1n vasg\u00e1rdist\u00e1k megrong\u00e1lt\u00e1k a zsinag\u00f3g\u00e1t, \u00f6sszet\u00f6rt\u00e9k berendez\u00e9s\u00e9t. 1944-ig az \u00e9p\u00fcletet tornateremk\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k, majd a m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n kijav\u00edtott\u00e1k. 1949-ben ism\u00e9t egyes\u00fclt a neol\u00f3g \u00e9s az ortodox ir\u00e1nyzat. Izrael \u00c1llam megalakul\u00e1sa ut\u00e1n a zsid\u00f3k t\u00f6bbs\u00e9ge kiv\u00e1ndorolt, sz\u00e1muk a v\u00e1rosban nagyon lecs\u00f6kkent.\n&\nwikipedia: Neol\u00f3g zsinag\u00f3ga (Brass\u00f3)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Neol%C3%B3g_zsinag%C3%B3ga_(Brass%C3%B3)","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}