exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Millenniumi emlékmű (Árpád-szobor) talapzata

Millenniumi emlékmű (Árpád-szobor) talapzata
Emlékoszlop a Cenk-hegyen 1896-43
Lipót Kurcz, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
rom
Település:
Cím:
Cenk Hill, Tâmpa
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6341595046, 25.5929330002
Google térkép:

Története

Thaly Kálmán történész felvetése nyomán 1896-ban épült fel Berczik Gyula tervei nyomán a 21,5 méter magas Árpád-emlékmű. A hengeres talapzaton álló dór oszlop tetején egy Árpád-kori fegyveres harcos 3,5 méteres kőszobra állt. A szobor Jankovics Gyula alkotása volt. A talapzatot a honfoglalás dátuma és a magyar címer díszítette.

1902-ben csákánnyal rongálták meg, ami után 1903-ban kerítéssel vették körül. 1913-ban besszarábiai román terroristák megkísérelték dinamittal felrobbantani az emlékművet. A talapzat és a kerítés súlyosan megsérült a merényletben. Az oszopot végül pár hónappal később egy vihar döntötte le. A város tervezte a felújítását, azonban az első világháború kitörése és a román megszállás meghiúsította azt. Mára a henger alakú talapzat alsó két kősorának egy körcikke látható csak. Az emlékmű darabjainak egy része a brassói Történeti Múzeumba, a szobor feje a városi magyar evangélikus gyülekezet épületébe került.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":2052,"townId":77,"active":1,"name_LO":"","address":"Cenk Hill, T\u00e2mpa","mapdata":"1|1559|3063","gps_lat":"45.6341595046","gps_long":"25.5929330002","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"122","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/10011\/arpad-szobor#","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Millenniumi-honfoglalas-emlekmu-Brasso-799","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Lip\u00f3t Kurcz\n, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Eml%C3%A9koszlop_a_Cenk-hegyen_1896-43.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Eml\u00e9koszlop a Cenk-hegyen 1896-43\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/33\/Eml%C3%A9koszlop_a_Cenk-hegyen_1896-43.jpg\/512px-Eml%C3%A9koszlop_a_Cenk-hegyen_1896-43.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Eml%C3%A9koszlop_a_Cenk-hegyen_1896-43.jpg\u0022\u003ELip\u00f3t Kurcz\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Millenniumi eml\u00e9km\u0171 (\u00c1rp\u00e1d-szobor) talapzata","note":"","history":"Thaly K\u00e1lm\u00e1n t\u00f6rt\u00e9n\u00e9sz felvet\u00e9se nyom\u00e1n 1896-ban \u00e9p\u00fclt fel Berczik Gyula tervei nyom\u00e1n a 21,5 m\u00e9ter magas \u00c1rp\u00e1d-eml\u00e9km\u0171. A hengeres talapzaton \u00e1ll\u00f3 d\u00f3r oszlop tetej\u00e9n egy \u00c1rp\u00e1d-kori fegyveres harcos 3,5 m\u00e9teres k\u0151szobra \u00e1llt. A szobor Jankovics Gyula alkot\u00e1sa volt. A talapzatot a honfoglal\u00e1s d\u00e1tuma \u00e9s a magyar c\u00edmer d\u00edsz\u00edtette.@\n1902-ben cs\u00e1k\u00e1nnyal rong\u00e1lt\u00e1k meg, ami ut\u00e1n 1903-ban ker\u00edt\u00e9ssel vett\u00e9k k\u00f6r\u00fcl. 1913-ban besszar\u00e1biai rom\u00e1n terrorist\u00e1k megk\u00eds\u00e9relt\u00e9k dinamittal felrobbantani az eml\u00e9km\u0171vet. A talapzat \u00e9s a ker\u00edt\u00e9s s\u00falyosan megs\u00e9r\u00fclt a mer\u00e9nyletben. Az oszopot v\u00e9g\u00fcl p\u00e1r h\u00f3nappal k\u00e9s\u0151bb egy vihar d\u00f6nt\u00f6tte le. A v\u00e1ros tervezte a fel\u00faj\u00edt\u00e1s\u00e1t, azonban az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa kit\u00f6r\u00e9se \u00e9s a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s meghi\u00fas\u00edtotta azt. M\u00e1ra a henger alak\u00fa talapzat als\u00f3 k\u00e9t k\u0151sor\u00e1nak egy k\u00f6rcikke l\u00e1that\u00f3 csak. Az eml\u00e9km\u0171 darabjainak egy r\u00e9sze a brass\u00f3i T\u00f6rt\u00e9neti M\u00fazeumba, a szobor feje a v\u00e1rosi magyar evang\u00e9likus gy\u00fclekezet \u00e9p\u00fclet\u00e9be ker\u00fclt.","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}