exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Keresztelő Szent János ferences templom és kolostor

Keresztelő Szent János ferences templom és kolostor
Biserica ”Sf. Ioan Botezătorul”
NeaAlecu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom és kolostor
Felekezet:
római katolikus
Település:
Cím:
Strada Sfântul Ioan 7
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6441837998, 25.5918415225
Google térkép:

Története

1486-ban említették először a klarissza apácák alapította kolostort. 1543-körül a protestánnsá váló városban felszámolták a klarisszák kolostorát. Ekkor a templom és a kolostor az evangélikusok kezére került, akik több, mint száz évig gabonaraktárnak használták. 1644-ben felújították és evangélikus templommá lett. 1688-ban tért vissza az első ferences a városba, az Ausztriából érkező Eliseus de Sancto Georgio testvér. 1716-ban az osztrák katonai adminisztráció támogatásával a jezsuiták kapták meg a templomot. 1718-ban leégett. 1724-ben Könögsegg és Tige tábornokok közbenjárásával kapták vissza a ferencesek. 1725-re helyreállították, amihez Tige generális adománya is hozzájárult. Berendezését ferences rendi mesterek készítették el. A hajó faszerkezetes boltozatát 1834-ben Horváth György készítette.

Oltárképén Jézus Krisztus megkeresztelése látható. Orgonája 1751-ben készült. Itt szolgált a P. Csiszér Elek (+1942), aki a rend reformálásán dolgozott, és P. Boros Fortunát (+1953), akit 1951. augusztus 20-án e kolostorból hurcoltak el a Jilava-i börtönbe, ahol hitéért vértanúhalált halt. Mindkettőjük boldoggá avatása folyamatban van.

{"item":"sight","set":{"sightId":2001,"townId":77,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Sf\u00e2ntul Ioan 7","mapdata":"1|1430|1384","gps_lat":"45.6441837998","gps_long":"25.5918415225","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"9","homepage":"http:\/\/www.ofm.ro\/hazaink-2007.12.23","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Keresztelo-Szent-Janos-ferences-templom-Brasso-1059","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=245","picture":"\u003Ca title=\u0022NeaAlecu, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_%E2%80%9DSf._Ioan_Botez%C4%83torul%E2%80%9D.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica \u201dSf. Ioan Botez\u0103torul\u201d\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3c\/Biserica_%E2%80%9DSf._Ioan_Botez%C4%83torul%E2%80%9D.JPG\/512px-Biserica_%E2%80%9DSf._Ioan_Botez%C4%83torul%E2%80%9D.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_%E2%80%9DSf._Ioan_Botez%C4%83torul%E2%80%9D.JPG\u0022\u003ENeaAlecu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos ferences templom \u00e9s kolostor","note":"","history":"1486-ban eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r a klarissza ap\u00e1c\u00e1k alap\u00edtotta kolostort. 1543-k\u00f6r\u00fcl a protest\u00e1nns\u00e1 v\u00e1l\u00f3 v\u00e1rosban felsz\u00e1molt\u00e1k a klarissz\u00e1k kolostor\u00e1t. Ekkor a templom \u00e9s a kolostor az evang\u00e9likusok kez\u00e9re ker\u00fclt, akik t\u00f6bb, mint sz\u00e1z \u00e9vig gabonarakt\u00e1rnak haszn\u00e1lt\u00e1k. 1644-ben fel\u00faj\u00edtott\u00e1k \u00e9s evang\u00e9likus templomm\u00e1 lett. 1688-ban t\u00e9rt vissza az els\u0151 ferences a v\u00e1rosba, az Ausztri\u00e1b\u00f3l \u00e9rkez\u0151 Eliseus de Sancto Georgio testv\u00e9r. 1716-ban az osztr\u00e1k katonai adminisztr\u00e1ci\u00f3 t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val a jezsuit\u00e1k kapt\u00e1k meg a templomot. 1718-ban le\u00e9gett. 1724-ben K\u00f6n\u00f6gsegg \u00e9s Tige t\u00e1bornokok k\u00f6zbenj\u00e1r\u00e1s\u00e1val kapt\u00e1k vissza a ferencesek. 1725-re helyre\u00e1ll\u00edtott\u00e1k, amihez Tige gener\u00e1lis adom\u00e1nya is hozz\u00e1j\u00e1rult. Berendez\u00e9s\u00e9t ferences rendi mesterek k\u00e9sz\u00edtett\u00e9k el. A haj\u00f3 faszerkezetes boltozat\u00e1t 1834-ben Horv\u00e1th Gy\u00f6rgy k\u00e9sz\u00edtette.@\nOlt\u00e1rk\u00e9p\u00e9n J\u00e9zus Krisztus megkeresztel\u00e9se l\u00e1that\u00f3. Orgon\u00e1ja 1751-ben k\u00e9sz\u00fclt. Itt szolg\u00e1lt a P. Csisz\u00e9r Elek (+1942), aki a rend reform\u00e1l\u00e1s\u00e1n dolgozott, \u00e9s P. Boros Fortun\u00e1t (+1953), akit 1951. augusztus 20-\u00e1n e kolostorb\u00f3l hurcoltak el a Jilava-i b\u00f6rt\u00f6nbe, ahol hit\u00e9\u00e9rt v\u00e9rtan\u00fahal\u00e1lt halt. Mindkett\u0151j\u00fck boldogg\u00e1 avat\u00e1sa folyamatban van.\n&\nwikipedia: Ferences templom \u00e9s kolostor (Brass\u00f3)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Ferences_templom_%C3%A9s_kolostor_(Brass%C3%B3)","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}