exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Karl Czell-palota

Karl Czell-palota
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
ház
Település:
Cím:
Strada Mureșenilor 13
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6439185076, 25.5890506353
Google térkép:

Története

Karl Czell 1898-ban Christian Kertsch tervei alapján épített palotája a Kolostor utca 13. szám alatt áll.

A 20. század elején a Czell Frigyes és fiai vállalatcsoportnak monopóliuma volt az erdélyi sörgyártás terén. A sörgyártás mellett foglalkoztak szeszkészítéssel, cukorgyártással, kereskedelemmel, építkezéssel is; a Czell-testvérek több bérházat építettek a központban, melyek lakásainak bérbeadásával egészítették ki vagyonukat. Karl Czell 1898-ban építtette Kolostor utca 13. szám alatti palotáját, Wilhelm Czell 1901-ben a Rezső körúti „napos palotát”, ifj. Friedrich Czell pedig 1903-ban a főtéri palotát.

{"item":"sight","set":{"sightId":2493,"townId":77,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Mure\u0219enilor 13","mapdata":"1|1106|1434","gps_lat":"45.6439185076","gps_long":"25.5890506353","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Karl Czell-palota","note":"","history":"Karl Czell 1898-ban Christian Kertsch tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00edtett palot\u00e1ja a Kolostor utca 13. sz\u00e1m alatt \u00e1ll.@\nA 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n a Czell Frigyes \u00e9s fiai v\u00e1llalatcsoportnak monop\u00f3liuma volt az erd\u00e9lyi s\u00f6rgy\u00e1rt\u00e1s ter\u00e9n. A s\u00f6rgy\u00e1rt\u00e1s mellett foglalkoztak szeszk\u00e9sz\u00edt\u00e9ssel, cukorgy\u00e1rt\u00e1ssal, kereskedelemmel, \u00e9p\u00edtkez\u00e9ssel is; a Czell-testv\u00e9rek t\u00f6bb b\u00e9rh\u00e1zat \u00e9p\u00edtettek a k\u00f6zpontban, melyek lak\u00e1sainak b\u00e9rbead\u00e1s\u00e1val eg\u00e9sz\u00edtett\u00e9k ki vagyonukat. Karl Czell 1898-ban \u00e9p\u00edttette Kolostor utca 13. sz\u00e1m alatti palot\u00e1j\u00e1t, Wilhelm Czell 1901-ben a Rezs\u0151 k\u00f6r\u00fati \u201enapos palot\u00e1t\u201d, ifj. Friedrich Czell pedig 1903-ban a f\u0151t\u00e9ri palot\u00e1t.\n&\nwikipedia: Friedrich Czell-palota|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Friedrich_Czell-palota\nwikipedia: Czell Frigyes \u00e9s fiai|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Czell_Frigyes_%C3%A9s_fiai","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}