exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Jekelius-ház

Jekelius-ház
RoBvJekelius2016
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
gyógyszertár
Jelenleg:
ház
Település:
Cím:
str. Republicii 17
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6430920912, 25.5915877322
Google térkép:

Története

A Jekelius-ház Brassó egyik legrégebbi fennmaradt épülete; a városerőd azon kevés házainak egyike, melyek sértetlenül vészelték át az 1689-es tűzvészt.

A 16. századból származó lakóház a belvárosban, egy hajdani cisztercita kolostor helyén épült. Több szakaszban építették, reneszánsz és barokk elemekkel. Korához képest modern és ellenálló építmény volt, és ennek köszönhetően nem károsodott a tűzvészekben és földrengésekben.

1848-ban Ferdinand Jekelius szász patikus egyik földszinti üzlethelyiségben megalapította a Zur Hoffnung (A Reményhez) gyógyszertárat, mely Brassó hetedikként megnyílt patikája volt. A városlakók többnyire Aranyhal-patikának (Goldfischapotheke) nevezték, mivel a 20. század elejéig egy akvárium volt a bejáratnál. 1898-ban Ferdinand fia, Emil Jekelius vette át a gyógyszertár irányítását, 1922-ben pedig Emil veje, Erich Phleps. A Zur Hoffnung gyógyszertárat 1949 áprilisában államosították, majd megszüntették.

{"item":"sight","set":{"sightId":2500,"townId":77,"active":1,"name_LO":"","address":"str. Republicii 17","mapdata":"1|1405|1571","gps_lat":"45.6430920912","gps_long":"25.5915877322","religion":0,"oldtype":"53,72","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RoBvJekelius2016.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RoBvJekelius2016\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e6\/RoBvJekelius2016.jpg\/512px-RoBvJekelius2016.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RoBvJekelius2016.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Jekelius-h\u00e1z","note":"","history":"A Jekelius-h\u00e1z Brass\u00f3 egyik legr\u00e9gebbi fennmaradt \u00e9p\u00fclete; a v\u00e1roser\u0151d azon kev\u00e9s h\u00e1zainak egyike, melyek s\u00e9rtetlen\u00fcl v\u00e9szelt\u00e9k \u00e1t az 1689-es t\u0171zv\u00e9szt.@\nA 16. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 lak\u00f3h\u00e1z a belv\u00e1rosban, egy hajdani cisztercita kolostor hely\u00e9n \u00e9p\u00fclt. T\u00f6bb szakaszban \u00e9p\u00edtett\u00e9k, renesz\u00e1nsz \u00e9s barokk elemekkel. Kor\u00e1hoz k\u00e9pest modern \u00e9s ellen\u00e1ll\u00f3 \u00e9p\u00edtm\u00e9ny volt, \u00e9s ennek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en nem k\u00e1rosodott a t\u0171zv\u00e9szekben \u00e9s f\u00f6ldreng\u00e9sekben.@\n1848-ban Ferdinand Jekelius sz\u00e1sz patikus egyik f\u00f6ldszinti \u00fczlethelyis\u00e9gben megalap\u00edtotta a Zur Hoffnung (A Rem\u00e9nyhez) gy\u00f3gyszert\u00e1rat, mely Brass\u00f3 hetedikk\u00e9nt megny\u00edlt patik\u00e1ja volt. A v\u00e1roslak\u00f3k t\u00f6bbnyire Aranyhal-patik\u00e1nak (Goldfischapotheke) nevezt\u00e9k, mivel a 20. sz\u00e1zad elej\u00e9ig egy akv\u00e1rium volt a bej\u00e1ratn\u00e1l. 1898-ban Ferdinand fia, Emil Jekelius vette \u00e1t a gy\u00f3gyszert\u00e1r ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1t, 1922-ben pedig Emil veje, Erich Phleps. A Zur Hoffnung gy\u00f3gyszert\u00e1rat 1949 \u00e1prilis\u00e1ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k, majd megsz\u00fcntett\u00e9k.\n&\nwikipedia: Jekelius-h\u00e1z|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Jekelius-h%C3%A1z","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}